Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2016

2016. február 2.

Magyar Tudományos Akadémia pályázat

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek az elősegítése.

 

A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

 

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

– magyar állampolgár, vagy határainkon túli magyar kutató,

– PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, de még nem szerzett MTA doktora címet,

– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be,

– valamint kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

 

A pályázat magyar nyelven nyújtható be.

 

A pályázatot elnyert kutatók 2016. szeptember 1-jétől részesülnek ösztöndíjban.

 

Rögzítési határidő: 2016. március 1. 12 óra (közép-európai idő szerint)