Új szerződésminták és többletfeladat-kitűző!

2017. november 27.

Ezúton értesítünk valamennyi érintettet, hogy a HPI honlapjáról már elérhetőek az új M-es és VM-es megbízási szerződés-minták, valamint az új többletfeladat-kitűző minta.

A megbízási szerződések esetében az általánosan alkalmazható szerződés-minták mellett ún. blankettaszerződés-minták is elérhetőek, melyek az egyes tevékenység-típusokra indíthatóak. Ezek jellemzője, hogy csak a megbízott adatait, a szerződés időtartamát és díjazását, konkrét tartalmát, az aláírókat, valamint a költséghely/PST kódot lehet  és kell kitölteni, a szerződés-minta további adatai (így a tevékenység általános tartalma és egyéb feltételei) nem módosíthatóak. Az ügymenet azonban egyszerűsödik, mert blanketta-szerződés esetén nem szükséges a jogi ellenjegyzés. A konkrét szabályokról és ügymenetről a közeljövőben rektori és kancellári együttes utasítás, valamint a HPI honlapján elérhető eljárásrend fog megjelenni, melyek tervezete már ugyancsak elérhető a HPI honlapján.

Változott a megbízási szerződésekhez kapcsolódó nyilatkozatok, mellékletek köre és tartalma is, kérjük, ezeket is tanulmányozzák át.

 

Ezzel egyidejűleg változott a többletfeladat-kitűző lap mintája is, mely szintén elérhető a HPI honlapján. A minta kiegészült a teljesítés-igazoló aláírásmintájával.

 

Kérjük, hogy a 2018. évet terhelő megbízási szerződések és többletfeladat-kitűzők indítását a mai naptól már az új minták felhasználásával kezdeményezzék.

 

 

Köszönettel:

 

 

PTE Kancellária/ÁOK-GYTK Gazdasági Referatúra