Július 5-ig várják a pályázatokat a Karlinger Gy. Tihamér pályadíjra

2023. május 2.

Egyetemünk korábbi professzorának, Dr. Karlinger Gy. Tihamérnak az örököse, a Pro Medicina Quinquecclesiense Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány) kötött támogatási szerződés keretein belül alapította meg az innovatív sebészeti eljárásokat kidolgozó, alkalmazó orvos kutatók, oktatók támogatását célzó Karlinger Gy. Tihamér pályadíjat.

A pályadíj elnyeréséhez szükséges pályázati eljárás lebonyolítása és a pályázatok szakmai bírálatának elvégzése az Egyetem közreműködésével valósul meg.

Támogatandók köre:

Pályázat benyújtásának feltételei:

 • pályázatot kizárólag az Egyetem Általános Orvostudományi Karának (továbbiakban: ÁOK) foglalkoztatottjai, az Egyetem Klinikai Központjával foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek, továbbá az ÁOK doktori iskoláival állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyban álló személyek nyújthatnak be, akik 40 évnél nem idősebbek, 
 • a pályázónak sikeres, a jövőre nézve ígéretes tudományos, kísérletes munkán alapuló munkásságot szükséges folytatnia, és az innovatív sebészeti eljárás kialakításában, alkalmazásában jelentős szerepet szükséges vállalnia.

Támogatás módja:

A pályadíjat, az Alapítványtól egyszeri kifizetésként kapja meg a pályadíjat elnyerő pályázó.

Támogatás elnyerése:

A pályadíjat a bírálóbizottság - a benyújtott pályázatok alapján – a leginkább innovatív sebész számára ítélheti oda.

Támogatás mértéke:

 • A pályadíj mértéke: 200.000 Ft/fő
 • Elnyerhető pályázatok száma: évente 1 db

A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy – a benyújtott pályázatok számának és színvonalának függvényében – nem minden évben ítéli oda a támogatást.

A pályázat benyújtása:

 • A pályázatot a dekani.hivatal@aok.pte.hu email-címen kell benyújtani.
 • A dokumentum neve: „ÁOK_Karlinger_Tihamer_palyazat_ev_honap_nap_pályázó vezeték és keresztneve" megjelöléssel, amit az E-mail tárgy mezőjében is fel kell tüntetni (a dátum a benyújtás időpontját jelenti).
 • A pályázatokat egy kinyomtatott, aláírt példányban az ÁOK Dékáni Hivatalhoz is be kell nyújtani.
 • A pályázat benyújtásának határideje minden év július 5. napja (Karlinger Tihamér professzor úr születésnapja). Ha július 5. nem munkanapra esik, akkor a benyújtási határidő az azt követő első munkanapra módosul.
 • A benyújtott pályázatokat – azok szakmai bírálatát megelőzően – a kari pályázati területi referensek formailag ellenőrzik. Amennyiben a pályázat formailag nem megfelelő, a referensek hiánypótlásra szólítják fel a pályázót.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szakmai életrajza;
 • a pályázó által kidolgozott, alkalmazott innovatív sebészeti eljárás, módszer rövid bemutatása, az ennek alkalmazásával elért (remélt) eredmények;
 • a pályázó munkahelyének vezetője (intézet, klinika igazgatója, PhD-hallgató esetén a programvezető) által írt támogató levél;
 • foglalkoztatotti vagy hallgatói jogviszony igazolása.

Pályázatok elbírálása

 • A pályázatokat a Karlinger Gy. Tihamér professzor úr örökösének egyetértésével kijelölt bírálóbizottság bírálja el. A bírálóbizottság elnöke az ÁOK Dékánja, tagjai Prof. Dr. Ertl Tibor, és Prof. Dr. Horváth Örs Péter.
 • A bírálóbizottság a benyújtott pályázatokat értékeli, a pályázókat szeptember 15-ig e-mailben értesíti a bírálat eredményéről az ÁOK Dékáni Hivatalán keresztül.
 • A nyertes pályázó részére a támogatás átadására az adott év októberében megrendezésre kerülő Orvosnapok keretében kerül sor. A pályadíj átadását követően 15 napon belül, az Alapítvány a nyertes pályázó számára a pályadíj összegét átutalja.
Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!