Szájsebészeti műtéttechnika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Dr. Katona Krisztián (katona.krisztian2@pte.hu), egyetemi adjunktus

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Tárgyadatok

Kód: OFF-OSM-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OFK-SA2-T teljesített , OFF-PPR-T/OFK-PRP-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 5 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tantárgy célja, hogy egyes a graduális képzésben ritkábban látott, illetve kevésbé hangsúlyos alapkompetenciákat és emelt szintű beavatkozások alapjait is elsajátíthassák a hallgatók. Elméleti tudásukat részben kibővítve a gyakorlatban is kipróbálhatják a lebenyképzés és zárás különböző technikáit. A tantárgy gyakorlatai előzetes egyeztetés alapján tömbösítve kerülnek megrendezésre.

Képzési és Kimeneti Követelmények

 • A fogorvos képességei - Képes egyszerű lágy- és keményszöveten elvégzett sebészi beavatkozásokra (egyszerű fog, gyökéreltávolítás, sutura), a közben esetleg fellépő szövődmények elhárítására.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Varrástechnikai alapismeretek 1.
 • 2. Varrástechnikai alapismeretek 1.
 • 3. Varrástechnikai alapismeretek 2.
 • 4. Varrástechnikai alapismeretek 2.
 • 5. Lebenyképzés és zárás 1.
 • 6. Lebenyképzés és zárás 1.
 • 7. Lebenyképzés és zárás 2.
 • 8. Lebenyképzés és zárás 2.
 • 9. Sculptio- technikák és lehetőségek
 • 10. Sculptio- technikák és lehetőségek
 • 11. Lágyrészplasztika, nyelezett és átforgatott lebenyek
 • 12. Lágyrészplasztika, nyelezett és átforgatott lebenyek
 • 13. Sinuszárás
 • 14. Sinuszárás
 • 15. Traumás sínezés
 • 16. Traumás lágyrész ellátás
 • 17. Csontpótlás
 • 18. Csontpótlás
 • 19. Lágyrész augmentáció
 • 20. Lágyrész augmentáció
 • 21. Implantációs rendszer bemutatása 1.
 • 22. Implantációs rendszer bemutatása 1.
 • 23. Implantációs rendszer bemutatása 2.
 • 24. Implantációs rendszer bemutatása 2.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

n.a

Saját oktatási anyag

n.a

Jegyzet

n.a

Ajánlott irodalom

n.a

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Beadandó részletes összefoglaló az egyes gyakorlatok tapasztalatairól, a látott esetekről és beavatkozások menetéről. A jegyet a gyakorlatokon mutatott teljesítmény és a beadott összefoglaló alapján határozzuk meg.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

n.a

Vizsgakérdések

Évközi jegy

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Katona Krisztián
 • Dr. Soós Balázs
Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!