Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

TDK Konferencia

2020. február 27. 12:00 - 20:00

2020. február 27. Csütörtök / 27th February 2020, Thursday

I-es előadó / Lecture room I.

14:00-16:00:
Fogorvostudományok I. / Dentistry I.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Szalma József egyetemi docens, Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Elnök

Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó egyetemi adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Bán Ágnes egyetemi docens, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Turzó Kinga egyetemi docens, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Vajda Katalin egyetemi tanársegéd, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

14:00:         Alexander Löwe

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

The comparison of the inferior alveolar nerve block (IANB) and the intraosseous anaethesia with the Quicksleeper 5 

 

14:15:         Szenttamási Martin

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Hőváltozások mérése műgyanta bázisú tömőanyagok polimerizációja során

 

14:30:          Riegler Fanni, Toldi Tamara

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Fogszabályozásban használatos elasztikus gumik erődegradációjának mérése

 

14:45:          Treib Philipp

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Electron microscopic and radiological examination of fractured root canal instruments

 

15:00:          Bátori Nóra

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Pulpát érő hőhatások vizsgálata frontfog-felépítések során

 

15:15:          Toldi Tamara, Riegler Fanni

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Ortodontiai elasztomerek elszíneződésének vizsgálata

 

 

16:00-18:00:
Fogorvostudományok II. / Dentistry II.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Turzó Kinga egyetemi docens, Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Elnök

Dr. Gurdán Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Katona Krisztián rezidens orvos, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Kerémi Beáta egyetemi docens, Semmelweis Egyetem FOK, Orálbiológia Tanszék

Dr. Szabó Árpád egyetemi adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

 

16:00:         Fittler Márton Miklós

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Magyar pedagógusok felkészültsége fogászati sürgősségi esetek elsősegélynyújtása terén 

 

16:15:         Parnia Salimian

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Management of generated frictional heat during guided endodontic technique and its effect on the periodontal tissues

 

16:30:          Sudár Anett

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Implantációs fogpótlások készítéséhez történő lenyomatvételi eljárások összehasonlítása különböző körülmények között

 

16:45:          Mráz Nóra

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

A Moláris-Incizális Hipomineralizáció esetbemutatása gyermekeknél

 

17:00:          Pintér Zsolt Balázs

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Kompozitok anyagtani tulajdonságainak vizsgálata és javításainak lehetőségei levegő-abráziós módszer használatával

 

17:15:          Megyesfalvi Petra

                     Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Disztálharapással jelentkező páciensek kefalometriai vizsgálata fogszabályozó kezelés hatására

 

17:30:          Manolya Arslan

                     Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Development of endodontic 3D models for practical training

III-as előadó / Lecture room III.

 

14:00-16:00

Konzervatív klinikai orvostudományok V. / Conservative Clinical Sciences V.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Kumánovics Gábor egyetemi docens, Reumatológiai és Immunológiai Klinika – Elnök

Dr. Karádi Oszkár egyetemi docens, Onkoterápiás Intézet

Dr. Molnár Gergő egyetemi docens, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Dr. Mosdósi Bernadett egyetemi adjunktus, Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Nemes Orsolya egyetemi adjunktus, I. sz. Belgyógyászati Klinika

 

14:00:         Csiák-Osztotics Kitti

                     Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Kézfunkció károsodás vizsgálata és összefüggések kutatása a szérumban jelenlévő specifikus biomarkerekkel szisztémás sclerosisos betegekben

 

14:15:         Csibi-Kuti Dóra Rebeka

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Amiodaron gátolja a baktériumok növekedését  –  egy lehetséges „catheter lock”

 

14:30:         Filipánits Kristóf

Reumatológiai és Immunológiai Klinika

A szájnyitási képesség mérési lehetőségei és lehetséges prognosztikai szerepe szisztémás szklerózisban

 

14:45:         Korbely-Koncz Orsolya

Reumatológiai és Immunológiai Klinika

A betegség aktivitás megítélésének lehetőségei napjainkban szisztémás sclerosisban

 

15:00:         Krampek Luca

Reumatológiai és Immunológiai Klinika

A kognitív funkciókárosodás vizsgálata szisztémás sclerosisban szenvedő betegekben

 

15:15:         Szabó Szende Borbála

                     MOGYE, PTE ÁOK- Onkoterápiás Intézet, Marosvásárhely, Románia

Prediktív markerek vizsgálata rectum tumoros betegeknél

16:00-18:00:
Fogorvostudományok III. / Dentistry III.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Nagy Ákos egyetemi docens, Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Elnök

Dr. Frank Dorottya egyetemi adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Lempel Edina egyetemi adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Sándor Balázs egyetemi adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem FOK, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

 

16:00:         Horváth Kíra

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

A complement rendszer aktivációjának vizsgálata szisztémás autoimmun betegek kis nyálmirigyeiben

 

16:15:         Müller Fanni

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Kiskorú gyermekek szüleinek tájékozottsága a fogbetegségekre vonatkozóan 

 

16:30:          Niklai Réka Rebeka

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Rögzített funkciós készülékek szkeletális és dentoalveoláris hatásának összehasonlító kefalometriai vizsgálata II. osztályú malokklúzió esetén

 

16:45:          Horváth Orsolya

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

A szoptatás tejfogszuvasodásra gyakorolt hatásának retrospektív klinikai vizsgálata 3-5 éves gyermekek esetében

 

17:00:          Tamás Dorottya Kinga

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Steroid kezelés hatásának vizsgálata bölcsességfog műtét posztoperatív szövődményeire

 

17:15:          Sheida Azadikhah

                      Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Anatomical variations of mental foramen in the Hungarian population.

 

 

IV-es előadó / Lecture room IV.

14:00-16:00

Mikrobiológia, Immunológia, Farmakológia / Microbiology, Immunology, Pharmacology

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Pál Tibor egyetemi tanár, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet - Elnök

Dr. Engelmann Péter egyetemi docens, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Dr. Kemény Ágnes egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Dr. Minier Tünde egyetemi adjunktus, Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Dr. Szőke Éva, egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

 

14:00:         Orlovácz Katalin

                      Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Három új picornavírus azonosítása vadon élő és laboratóriumi patkányok (Rattusnorvegicus) bélsár-, és szervmintáiban

14:15:         Rawand Al badareen, Katalin Böröcz, Diána Simon

                      Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Detection of natural and infection induced antibodies in systemic autoimmune diseases

 

14:30:         Szigeti Brigitta

                      PTE Természettudományi Kar

Mukóza asszociált invariáns T-sejtek (MAIT) TIGIT/CD226/CD155 immun-checkpoint útvonalának vizsgálata early-onset preeclampsia pathogenezisében

14:45:         Komáromi Máté

                      Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Természetes eredetű biomolekulák gyulladáscsökkentő hatásainak vizsgálata

 

15:00:         Alkurdi Adnan

                      Gyógyszerhatástani Tanszék

Characterization of transgenic mice carrying the human somatostatin SSTR4 receptor

 

15:15:         Max Heidböhmer

                      Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Development of a mouse model of diabetic neuropathy

 

16:00-18:00

Biokémia, Molekuláris sejtbiológia, Genetika / Biochemistry, Molecular cell biology, Genetics

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet egyetemi tanár, Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet - Elnök

Dr. Berenténé Dr. Bene Judit egyetemi docens, Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

Dr. Bugyi Beáta egyetemi docens, Biofizikai Intézet

Dr. Kovács Krisztina egyetemi docens, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Dr. Polgár Beáta egyetemi adjunktus, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

 

16:00:         Góra Valér

                      Biofizikai Intézet

Oxidáció hatása vázizom aktin és szívizom aktin biofizikai tulajdonságaira

 

16:15:         Baksai Dániel, Le Thanh Phuong Uyen 

Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Nitroprusszid nátrium kezelés antiproliferatív hatása melanoma sejtvonalakra

 

16:30:         Berke Gergő

                      Transzlációs Medicina Intézet

A karboxil-észter lipáz (CEL) hibrid alléljének szerepe krónikus pankreatitiszben

 

16:45:         Turcsán Márton

Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Temozolomide érzékenység vizsgálata humán glioblastoma sejtvonalakban

 

17:00:         Paál Ágnes

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Egy ismert gyógyszermetabolit, a dezetil-amiodaron sugárérzékenyítő hatásának vizsgálata

 

17:15:         Hetényi Roland

Biokémiai és Orvosi Kémia Intézet - Szentagothai Research Centre Research Group of Regenerative Science, Sport and Medicine

Cellular internalization of Thymosin beta-4

 

3. szemináriumi terem / Seminar room 3.

14:00-15:30

Gyógyszerészeti tudományok I. - Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet / Pharmaceutical Sciences I.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Szabó László Gy. emeritus professzor, PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet – Elnök

Dr. Kuzma Mónika egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet

Dr. Huber Imre egyetemi docens, PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Börzsei Rita egyetemi adjunktus, PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék

Dr. Pandur Edina egyetemi adjunktus, PTE GYTK Gyógyszerészi Biológiai Tanszék

 

14:00:         Füstös Mária Karina

                      Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Átfogó adatgyűjtés a graduális gyógyszerészképzés kurrikulum fejlesztéséhez

 

14:15:         Gombor Boglárka

Gyógyszerhatástani Tanszék

Flavonoidok és metabolitjaik xantin-oxidáz gátló hatásának in vitro vizsgálata

 

14:30:          Klenovics Szilvia

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Kapszaicin tartalmú szilikon alapú bőrtapasz fájdalomcsillapító hatásának vizsgálata

 

14:45:          Rajj Réka

Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Biológiai terápiában részesülő betegek gyógyszeres terápiáját befolyásoló tényezők felmérése

 

15:00           Simonicsová Dóra

Farmakognóziai Intézet

A levendula és a kakukkfű illóolajok in vitro antibakteriális hatásának vizsgálata légúti patogénekkel szemben 

 

 

16:00-17:30

Gyógyszerészeti tudományok II. – Gyógyszerkémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia / Pharmaceutical Sciences II.

 

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Perjési Pál egyetemi tanár, PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet - Elnök

Dr. Deli József egyetemi tanár, PTE GYTK Farmakognóziai Intézet

Dr. Rozmer Zsuzsanna egyetemi adjunktus, PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Hartnerné Pohóczky Krisztina egyetemi adjunktus, PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék

Dr. Pál Szilárd egyetemi adjunktus, PTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

 

16:00:         Andor Virág

Farmakognóziai Intézet

Magyarországon termesztett datolyaszilva (Diospyros kaki L.) fajták fitokémiai és megporzásbiológiai jellemzői

 

16:15:         Krausz Fanni

Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Gyermekbarát ízjavító kakaószirup

 

16:30:         Sali Nikolett

Farmakognóziai Intézet

Solidago hibridek gyógyászati jelentősége. Avagy messze esik-e az alma fájától?

 

16:45:         Skaper Renáta

Gyógyszerhatástani Tanszék

Zearalenon-14-szulfát kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal és béta-ciklodextrinekkel

 

17:00           Szabó Ákos Bálint

Gyógyszerhatástani Tanszék

Alternariol mikotoxin eltávolítása vizes oldatokból és borból béta-ciklodextrin gyöngypolimerrel

 

17:15:         Vizeli Mária Beáta

Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

A timol - szérum albumin kölcsönhatás vizsgálata optikai spektroszkópiai módszerekkel

 

 

Dékáni Tanácsterem / Dean’s Office

12:00-14:00:

Élettan, kórélettan IV. / Physiology, pathophysiology IV.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Gaszner Balázs egyetemi docens, Anatómiai Intézet – Elnök

Dr. Péczely László egyetemi adjunktus, Élettani Intézet

Dr. Gyöngyi Zoltán tudományos főmunkatárs, Népegészségtani Intézet

Dr. Varjú-Solymár Margit egyetemi adjunktus, Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Garami András egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet

 

12:00:         Géczi Fanni

                     Élettani Intézet

Intaamygdaloid oxitocin hatása új tárgy felismerési tesztben és open field tesztben.

 

12:15:         Berke Gergő

                     Transzlációs Medicina Intézet

Egy gyakori kimotripszin C (CTRC) polimorfizmus vizsgálata krónikus pankreatitiszben

 

12:30:         Kató Dorottya

                     Transzlációs Medicina Intézet

A krónikus pancreatitis korai fázisának vizsgálata: a GOULASH-PLUS klinikai vizsgálat elso 20 hónapjának eredménye

 

12:45:         Kiss Anna Aranka

                     Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Metabolikus hormonok vizsgálata az anyatejben

 

13:00:         Schekk Anna Mária

                     Transzlációs Medicina Intézet

Urocortin II centrális energetikai hatásainak elemzése az öregkori cachexia kialakulásában

14:00-16:00:
Egészségtudományok/ Health Sciences

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Prof. Dr. Kiss István egyetemi tanár, Orvosi Népegészségtani Intézet - Elnök

Dr. Gerencsér Gellért gyetemi adjunktus, Orvosi Népegészségtani Intézet

Dr. Darnai Gergely tudományos munkatárs, Magatartástudományi Intézet

Dr. Gombos Katalin egyetemi adjunktus, Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Bogner Barna klinikai főorvos, Pathologiai Intézet

 

14:00:         Pintér Zsolt Balázs

                      Szimulációs Oktatási Központ – MediSkillsLab

A közeli kortársoktatás hatékonyságának vizsgálata alapvető sebészeti készségek oktatásakor

 

14:15:         Berki Dávid

Orvosi Népegészségtani Intézet

Placebo a balneológiai kettősvak vizsgálatokban

 

14:30:          Dombai Flóra

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Hogyan befolyásolja a pasztörizálás az anyatej hormontartalmát?

 

14:45:          Kerekes Júlia

Élettani Intézet

Térlátásszűrő mobilalkalmazás vizsgálati paramétereinek tesztelése

 

15:00:         Korán Eszter

Gyermekgyógyászati Klinika

Környezeti tényezők szerepe az esszenciális hipertóniában elhízott gyermekekben

 

15:15:          Orgoványi Máté

Transzlációs Medicina Intézet

Kockázatalapú szűrés a prediabetes/diabetes mellitus felismerésében

 

15:30:          Wiegand Zsófia Beáta

Magatartástudományi Intézet

Az interkulturális kompetencia fejlődése orvostanhallgatók körében

 

 

16:00-18:00:
Operatív Orvostudományok III. / Operative Clinical Sciences III.

Bíráló Bizottság / Jury Panel:

Dr. Kövesi Tamás egyetemi docens, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet - Elnök

Dr. Gaál Valéria egyetemi adjunktus Szemészeti Klinika

Dr. Farkas Bálint egyetemi adjunktus, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Nagy Bernadett szakorvos, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Papp Róbert egyetemi adjunktus, Sebészeti Klinika

 

16:00:         Ilonka Orsolya

Gyermekgyógyászati Klinika

Érsérüléssel szövődött gyermekkori supracondylaer humerus törések kezelése

 

16:15:         Kató Dorottya

Szemészeti Klinika

Sebgyógyulási folyamatok vizsgálata glaucomába 

 

16:30:          Villányi Gergely

Ortopédiai Klinika

A cement nélküli térdprotézisek eredményei klinikánkon

 

16:45:          Szabó Éva

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Krónikus oro-antralis fistula hagyományos és endoszkópos ellátását követő életminőség változás összehasonlító vizsgálata

 

17:00:          Szabó Réka Judit  

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Életminőség-felmérés és száloptikás endoszkóppal végzett nyelésvizsgálat korai stádiumú hangajak tumorok szén-dioxid lézerrel végzett transzorális reszekcióját

 

17:15:         Stankovics Levente, Takáts Dániel

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Trauma indukálta koagulopátia vizsgálata légimentésben ellátott súlyos sérült betegeknél

 

17:30           Bosnyák Inez

Szemészeti Klinika

Szemészeti biometriai mérések összehasonlítása „swept source” optikai koherencia tomográfiával és parciális koherencia interferometriával