Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Dr. Loibl Csaba PhD védése

PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.)

2021. február 25. 13:00 - 15:00

Dr. Loibl Csaba "Konvencionálisan használt, és új típusú gyulladásos markerek vizsgálata politraumatizált és égett betegekben” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. február 25-én (csütörtök) 13 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tanácstermében infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Helyes Zsuzsanna D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Illényi László Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

    Dr. Szanyi István Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Darvas Katalin Ph.D egyetemi tanár (SE)

                     Dr. Molnár Csilla Ph.D egyetemi docens (DE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0eecc95461444c24946a58d7ca52a821%40thread.tacv2/1613130471501?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

Dokumentum(ok)