Dr. Horváth Ádám PhD védése

2022. szeptember 26. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem és infokommunikációs eszköz igényíbevételével (Pécs, Szigeti út 12.)

Dr. Horváth Ádám „A lipid raft diszrupció hatásának vizsgálata Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák aktiválhatóságára” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2022. szeptember 26-án (hétfő) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Reglődi Dóra D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Pétervári Erika Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Takátsy Anikó Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Gáspár Róbert Ph.D egyetemi docens (SzTE)

                     Dr. Zelles Tibor Ph.D egyetemi docens (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMxZTJkZjItNmRjNi00MDU1LWIyNGQtNWI2MDc5OTVjM2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!