Dr. Ashraf Amir Reza PhD komplex vizsgája

2023. május 30. 14:00 - 15:00
PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet 212. szemináriumi termében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rókus u. 4.)

Dr. Ashraf Amir Reza Gyógyszerügyi ismeretek” valamint „Kórházi-klinikai gyógyszerészet” PhD – komplex vizsgája 2023. május 30-án (kedd) 14 órakor a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet 212. szemináriumi helyiségében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rókus u. 4.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Pál Szilárd egyetemi adjunktus (PTE GYTK)

Dr. Süle András szakgyógyszerész (Budapest)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExNThiYTAtYjc3ZC00ZjFmLWE5NWQtNjNhMGI2NzFiMWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22e3260207-49ba-4766-91ad-465b01a590d3%22%7d

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!