Simon Eszter PhD védése

2023. szeptember 25. 16:00 - 18:00
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Könyvtár és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.)

 

Simon Eszter „A gyermekkori életkörülmények és a felnőttkori fájdalomészlelés összefüggései” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2023. szeptember 25-én (hétfő) 16 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Könyvtár helyiségében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Tényi Tamás D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kocsor Ferenc Ph.D tudományos főmunkatárs (PTE BTK)

            Dr. Vincze Orsolya Ph.D egyetemi adjunktus (PTE BTK)

opponensek: Dr. Tisljár-Szabó Eszter Ph.D egyetemi adjunktus (DE)

                     Dr. Vizin Gabriella Ph.D egyetemi adjunktus (ELTE)

 

Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJhYjBhMjUtMWI1My00YTFlLWEyNWEtMWFjNDFiOGEzMjli%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2C%22Oid%22%3A%22895d228a-1b5b-4ac9-bb42-c3836dda833c%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!