Dr. Sándor-Bajusz Kinga Amália PhD védése

2023. november 21. 15:00 - 17:00
PTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika Könyvtárában és infokommunikációs eszköz igényebevételével (Pécs, József A. u. 7.)

Dr. Sándor-Bajusz Kinga Amália „Clinical Characteristics and Cognitive Functioning of Hungarian Children Born with Orofacial Clefts” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2023. november 21-én (kedd) 15 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika Könyvtárában és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, József A. u. 7.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Janszky József D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Erhardt Éva Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Osváth Péter Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Kapornai Krisztina Ph.D egyetemi docens (SzTE)

                     Dr. Kelemen Oguz Ph.D egyetemi docens (SzTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI2ODdiNjUtNzNlMS00ZjA2LTliYTYtYTY2ZWEyZmJhZGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22e896a0ed-b536-4f2a-9550-dd30e97ccba7%22%7d

 

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!