Dr. Varga Dávid PhD védése

2023. december 4. 13:00 - 15:00
Pécsi Diagnosztikai Központ Tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rét u. 2.)

Dr. Varga Dávid „Állapotfelmérés és molekuláris biomarkerek vizsgálata a dystrophia myotonica 1-es típusában” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2023. december 4-én (hétfő) 13 órakor lesz a Pécsi Diagnosztikai Központ Tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rét u. 2.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Tényi Tamás D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Balaskó Márta Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Osváth Péter Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Boczán Judit Ph.D egyetemi docens (DE)

                     Dr. Varga Edina Tímea Ph.D egyetemi docens (SzTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEyY2ZhYTItMzg3NC00NjM4LTk4ZTMtYzQxMGNmN2RmMjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%229b936bec-49c7-4e6b-8054-ae0a628d3786%22%7d

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!