Dr. Merczel Sára PhD szigorlata

2024. február 19. 15:00 - 16:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.)

Dr. Merczel Sára PhD doktorjelölt „Gyógyszerügyi ismeretek” valamint „Gyógyszerhatástan” PhD - szigorlata 2024. február 19-én (hétfő) 15 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Pintér Erika egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Télessy István c. egyetemi docens (PTE GYTK)

Dr. Soós Gyöngyvér egyetemi tanár (SzTE GYTK)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEzMjQxOGQtZTM2ZC00ZTMyLTk3ZjctOGQxZGMzMGFlZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%221e5bb17f-e715-4afd-9e83-46eb3af7b95d%22%7d

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!