László Szabolcs PhD védése

2024. március 14. 13:00 - 15:00
PTE ÁOK SIOT 0033-as előadóterem és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.)

László Szabolcs „Fájdalomcsillapító hatóanyagot tartalmazó, szilikon polimer alapú gyógyszeres tapaszok fejlesztése” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2024. március 14-én (csütörtök) 13 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar SIOT 0033-as előadótermében (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Perjési Pál Ph.D egyetemi tanár (PTE GYTK)

tagok:  Dr. Poór Miklós Ph.D tudományos munkatárs (PTE ÁOK)

            Pápayné dr. Sár Cecília Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Görbe Anikó Ph.D egyetemi docens (SE)

                     Dr. Vecsernyés Miklós Ph.D egyetemi tanár (DE)

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQyNDc4MzQtNzhjNi00NGExLWIxMTYtNDVhYzRkNmYzYzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!