Dr. Jasper Maximilian Nörenberg PhD védése

2024. június 17. 14:00 - 16:00
PTE ÁOK SIOT0033-as előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12)

 

Dr. Jasper Maximilian Nörenberg „Receptor patterns and function of γδT cells during healthy human pregnancy” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2024. június 17-én (hétfő) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar SIOT0033-as előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Balogh Péter D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kovács Krisztina Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Kumánovics Gábor Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Pállinger Éva Ph.D egyetemi docens (SE)

                     Dr. Than Nándor Gábor P.hD tudományos főmunkatárs (Budapest)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmYzZDYyYTItNThmMy00ZmQyLTkyYWUtOTBiOWExMzk0MmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!