Dr. Nyitrai Miklós professzort szavazta meg a PTE ÁOK Kari tanácsa a Kar következő dékánjaként

2018. június 15.

A PTE ÁOK Kari Tanácsa 2018. június 14-i ülésén 78 igen és 1 nem szavazattal dékánná választotta Prof. Dr. Nyitrai Miklóst.

Karunk Biofizikai Intézetének jelenlegi vezetője dékánná választását megelőzően a PTE ÁOK tudományos dékánhelyettese volt a legutóbbi dékáni ciklus során, valamint Prof. Dr. Gallyas Ferenc elődjeként a PTE ÁOK Angol Program Bizottság elnökeként tevékenykedett.

Dr. Nyitrai Miklós Debrecenben született 1969-ben. A Tóth Árpád Gimnáziumban érettségizett 1987-ben, majd fizikusként diplomázott a debreceni KLTE-n 1993-ban. 1990 és 1993 között a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (ATOMKI) kutató diákja volt. 1994-től a PTE Általános Orvostudományi Kar Biológiai Tudományok Biofizikai Tanszék Ph.D. hallgatója. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Munkatársa 1993-1994 között. 1997-től 2000-ig a Biofizikai Intézet adjunktusa, majd 2000-től 2006-ig docense. 2001-2003 között a University of Kent Canterbury tudományos munkatársa. Professzori kinevezését 2009-ben kapta meg. A Biofizikai Intézet irányítását Somogyi Béla professzor 2006-ban bekövetkezett halálát követően vette át és végzi jelenleg is. Vezetése alatt az Intézet kutatási spektruma tovább bővült, az intézet fő profiljává a citoszkeletális fehérjék vizsgálata vált. 2014-től Nyitrai Miklóst nevezték ki a PTE 3D projekt szakmai irányítójának, amely a PTE K+F+I stratégiájának kiemelt része és számos egyetemi kar interdiszciplináris összefogásaként jött létre és működik.

A PTE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a dékánokat a Kari Tanács javaslata alapján a PTE Rektora nevezi ki. Dr. Nyitrai Miklós Dr. Miseta Attilát váltja a dékáni székben, aki a PTE új rektoraként 2018 július 1-ével lép hivatalba.

Az új dékán a dékánhelyettesi feladatokra az alábbi személyeket tervezi felkérni:

  • Általános, diákjóléti és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettes: Dr. Tényi Tamás
  • Oktatási dékánhelyettes: Dr. Czopf László     
  • Tudományos dékánhelyettes: Dr. Reglődi Dóra

Prof. Dr. Nyitrai Miklós dékáni pályázatát a következő elérhetőségen tekinthetik meg az érdeklődők: http://aok.pte.hu/hu/download/index/24902

A megválasztáshoz ezúton is gratulálunk, az új dékánnak sikeres, eredményekben gazdag munkák kívánunk!

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!