Oktatási-módszertani platform kiépítése horvát-magyar együttműködéssel

2018. október 8.

Az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem felismerte, hogy az orvosképzés fejlesztése során alapvető fontosságú az új alapkutatási eredmények bevezetése a 21. századi orvoslás gyakorlatába és az orvosképzésbe egyaránt, ezért pályázati finanszírozással egy hosszabb távú, mind a graduális, mind a posztgraduális képzésbe beilleszthető oktatási-módszertani platform kiépítésébe fogtak. A projekt közvetlen célja online interaktív kurzus tananyagok készítése a jövőbeni közös, posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz, mindkét partnerintézményben.

Projekt információk

A projekt megvalósítási periódusa: 2017. június 12.- 2018. október 11.

A támogatás teljes költsége: 185.471 EUR

A projekt indokoltsága

Az orvosképzés Európa szerte nagy kihívások előtt áll. A fokozódó szakember hiányt a jelenlegi oktatási kapacitások nem tudják mérsékelni. Fokozottan igaz ez a megállapítás a magyarországi és a horvátországi helyzetre is.   A határ mindkét oldalán az elöregedő népesség számára folyamatosan növekvő gondot jelent az orvosok és más egészségügyi szakemberek állandósult és számottevő hiánya, amelynek fő okai a szakemberek átlagéletkorának növekedésével járó nyugdíjazásuk, valamint a nyugat-európai országok elszívó hatása. A kieső orvos és más egészségügyi szakember-létszám pótlására az egyetemi képzési kapacitások a jelenlegi formában elégtelenek, ezért új oktatási technikák bevezetésére van szükség.

A lakosság elöregedése az egészségügyi szolgáltatások iránt fokozott és megváltozott igényeket generál, ezért a kompetens és modern orvosi ismeretek folyamatos megújítását szolgáló továbbképzésekre alapvető szükség van a megfelelő szintű egészségügyi ellátás biztosításhoz.

A graduális és a posztgraduális orvosképzés/továbbképzés megújításának nemzetközi trendjei is azt mutatják, hogy az információs technológia bevezetése jelentheti az egyik kiutat. A digitális platformok több területen változtatják meg a hagyományos orvosképzés rendszerét:

(1) Folyamatosan aktualizált és szakszerű információk nyújtása az orvosbiológiai tudományok és technológiák fejlődéséről az oktatásban pozitívan járul hozzá a diagnosztikai és kezelési lehetőségek bővítéséhez.

(2) A digitális technológia révén nemcsak új oktatási tartalmak jelennek meg, de didaktikailag a hagyományos oktatási technikáknál jobban figyelembe veszik az egyéni képességeket.

(3) A kompetencia-alapú (evidence based) és a probléma megoldáson alapuló gyakorlati tudás előtérbe helyezésével a hagyományos, statikus oktatással szemben egy, a napi betegellátási gyakorlatba jobban beilleszthető tudásanyag adható át.

Mint a térség orvosképzési intézményei, az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem felismerte, hogy az orvosképzés fejlesztése során alapvető fontosságú az új alapkutatási eredmények bevezetése a 21. századi orvoslás gyakorlatába és az orvosképzésbe egyaránt.

A projekt eredményei

A pályázati finanszírozással megvalósult program egy hosszabb távú, mind a graduális, mind a posztgraduális képzésbe beilleszthető oktatás-módszertani platform kiépítésének kezdő lépését jelenti. A projekt közvetlen célja online interaktív kurzus tananyagok készítése a jövőbeni közös posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz mindkét partnerintézményben. A projekt megvalósításával 9 olyan oktatási modul került közösen kidolgozásra (magyar, horvát és angol nyelven) az élettan, az immunológia és a mikrobiológia, az anatómia és a szövettan, a biostatisztika,  és a bioinformatika, a biokémia,  és a biotechnológia, a farmakológia, a kísérleti epidemiológia és a rendszerbiológia területén, melyeket mind a graduális, mind a szakorvos képzésben résztvevők eredményesen használhatnak. A projekt megvalósítása alatt külön hangsúlyt kapott az a szándék is, hogy az alap és alkalmazott kutatási módszertanok minél hatékonyabban épüljenek be a jövőben a klinikai gyakorlatba, elősegítve közös klinikai kutatások indítását a jövőben.

További információk

www.improveMEd.unios.hr

nemeth.peter@pte.hu