L. Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapok

2018. október 24.

Karunk idén ötvenedik alkalommal rendezte meg az Egyetemi Orvos-és Fogorvosnapokat. Az ünnepi ülés során átadták az arany-, gyémánt-, és vasdiplomákat, a Pro Facultate Medicinae emlékérmet, a Dékáni Dicséretet, a Dékáni Elismerő Oklevelet, a Romhányi Emlékérmet, a Kiváló Gyakorlatvezető címet, a Legjobban Oktató Intézetnek és Klinikának járó elismerést, az Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékérmet, „Az évfolyam kiemelkedő hallgatója” elismerést, valamint a rektori elismerő okleveleket is.

Aranydiplomát kaptak:

Dr. Apatini Katalin, dr. Bakos Éva, dr. Balogh József László, dr. Barczi Viola, dr. Benkó András, dr. Benkovics László, dr. Benkő Kónya Klára, Bogdánné dr. Dominó Éva Györgyi, dr. Bódis István, dr. Bodó Miklós, dr. Brunner Róza (dr. Bíró Gáborné), dr. Buzás Judit, dr. Csonka Eszter, dr. Dalnoki Felicia, Dolgos Sándorné dr. Csernavölgyi Judit, dr. Endrédi Ferenc, dr. Fekete Lajos, dr. Gádory Elemér István, dr. Gadzojanis Dimitris, dr. Gehring Gizella dr. Lendvai Lászlóné, dr. Gróf Márta Ildikó, dr. Horváth Imréné dr. Grünwald Anna, dr. Guóth Zita, dr. Horváth Béla István, dr. Horváth Fedorina, dr. Horváth Attila József, dr. Horváth Lenke, dr. Iffiu András, Illés Györgyné dr. Párta Ilona, dr. Jeges Eszter (dr Százados Imréné), dr. Kapisinszky Natália, dr. Karlinger Kinga Margit, dr. Kégl Petronella (Szabados Györgyné), dr. Kelle Mária, dr. Kersák János, dr. Kóbor Györgyné dr. Varga Edit, dr. Kóbor Judit, dr.Kollár Dezső László, dr. Komáromy Lászlóné dr. Kõszegi Mária, dr. Kovács József, dr. Kránicz János, dr. Lendvai László, dr. Makovitzky József, dr. Maros Éva, dr. Marosi Imre, dr. Matkovics Zsuzsanna, dr. Mihály Enikő Cecília, dr. Modensieder Mariann, dr. Mózes Tibor, dr. Nagy Júlia, dr. Nemes Enikő, dr. Németh Gyula, dr. Németh Olga, dr. Németh Sándor, dr. Orbán Antal, dr. Pakucs Béla, dr. Papp Cecília, dr. Paulai János, dr. Pályi Irén, dr. Petrich Zsuzsanna, dr. Pytel József, dr. Raffay István, dr. Raffayné dr. Rozsnyói Edit, dr. Reményi Gyula, dr. Rodler Imréné dr. Ónodi Mária, dr. Ruppert Ferenc, dr. Schill Ede, dr. Sík Mária Márta, dr. Simon Ilona, dr. Szabados György, dr. Szabó Csaba József, dr. Szabó István, dr. Szabó István, dr. Szabó Margit, dr. Szabó Szilárd Sándor, dr. Szakály Margit, dr. Szépe Ida, dr. Szepes Éva, dr. Szilárd István, dr. Szokolics Julianna, dr. Szöllõsi Ilona Mária, dr. Tábori Mária, dr. Takler Sándor, dr. Temesi László Imre, dr. Temesi Mihály, dr. Tichy-Rács Csaba Károly, dr. Tóth Károly, dr. Tóth Péter István, dr. Varró József, dr. Várnai Levente, dr. Zengő Elemér.

Gyémántdiplomát kaptak:

Dr. Alkonyi Istvánné dr. Várkonyi Amália, dr. Berki László, dr. Buzády Tibor, dr. Csonka-Takács László, dr. Debreczeni László, dr. Gothár Ferenc, dr. Habon György, dr. Hegedüs Kálmánné dr. Bajzik Erzsébet, dr. Juhász Gabriella, dr. Kovács Bertalan, dr. Krommer Ilona dr. Létai Györgyné, dr. Létai György, dr. Pap Valér, dr. Penczel Dániel, dr. Rőthy István, dr. Schill Ede, dr. Szabó Eszter, dr. Szabó Imre Antal, dr. Tódor János, dr. Turós Éva, dr. Varga Szabolcs.

Vasdiplomát kaptak:

Dr. Balogh Jenő, dr. Baráth Károly, dr. Bótai Ilona, dr. Hosszú László, dr. Kárpáti Kálmán, dr. Lőrincz István, dr. Salamon Antal, dr. Schlemmer Tamás, dr. Török Béla.

Pro Facultate Medicinae

Karunk Pro Facultate Medicinae emlékérmet adományozott azok számára, akik a kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.

A Pro Facultate Medicinae emlékérem arany fokozatát Dr. Dóczi Tamás egyetemi tanárnak, az Idegsebészeti Klinika professzorának adományozta.

Dr. Dóczi Tamás egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1992 és 2014 között a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának igazgatója volt. 1973-ban szerzett általános orvosi diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. 1994-ben védte meg akadémiai doktori disszertációját. 2008-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 2014-ben az MTA rendes tagjává választották. Dóczi professzor munkásságának eredményeként a pécsi Idegsebészeti Klinika felkerült Európa térképére. Energiát nem kímélve munkálkodott a Pécsi Diagnosztikai Központ megteremtésén, melynek modelljére ma példaként tekintenek a hazai képalkotó diagnosztikában. A pécsi Idegsebészeti Klinika neuropathológiai kutatólaboratóriumát olyan bázissá fejlesztette, ahova számos külföldön dolgozó, tapasztalatot szerző kollégája visszatérhetett. 1992 óta magyar és angol nyelven oktatja az idegsebészetet, az anatómia oktatásában, valamint a német nyelvű oktatásban is részt vesz.

A Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát három kiváló oktatónak, Dr. Gőcze Péter egyetemi tanárnak, Dr. Illényi Lászlónak, és Ifj. dr. Sétáló György egyetemi docenseknek adományozta, akik a hallgatók elméleti és gyakorlati képzését hosszú évtizedek óta nagy odaadással és kiváló szakmai felkészültséggel végzik.

A Pro Facultate Medicinae emlékérem bronz fokozatát Komár Erika Dóra műtői asszisztensnek, Pál Attiláné laboratóriumi asszisztensnek és Schmidt Tünde képi diagnosztikai asszisztensnek adományozta, akik régóta példaértékűen teljesítenek munkaterületükön.

További kitüntetések

A Pécsi Tudományegyetem rektora a PTE címerével ellátott Eozin emlékplakettet adományozott dr. Makovitzky József egyetemi tanárnak, aki aktív szerepvállalásával kiemelkedő szerepet töltött be a Pécsi Tudományegyetem és az orvoskar népszerűségének növelésében, és áldozatkész munkájával hozzájárult az orvoskar hírnevének, nemzetközi elismertségének méltó öregbítéséhez.

A Hivatásért Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékérmet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapította 1995-ben a gyógyító egységek azon szakdolgozóinak, akik emberi hozzáállásukkal a betegellátás szakmai követelményét magas szinten valósítják meg, a betegek és munkatársaik megelégedésére. Az emlékérmet évente a klinikavezető főnővérek titkos szavazással ítélik oda az arra érdemes személynek, aki idén Kálócziné Tahi Mária, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika ápolásszakmai igazgató-helyettese lett.

Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik mindennapi felelősségteljes munkájukkal, emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek karunk fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért.

Dékáni dicséretet kapott:

Dr. Balogh Péter egyetemi tanár, dr. Benke Józsefné Horváth Eszter Beáta immunhisztokémiai szakasszisztens, Bognárné Háda Csilla szakápoló, Budányi Csilla gyógytornász, Bukovics Gyuláné diplomás ápoló, Dobi Andrea diplomás ápoló, Gáspárné Bak Erika vegyésztechnikus, Györgyi Erzsébet tudományos segédmunkatárs, Győriné Vincze Katalin szakápoló, Halász Heléna laboratóriumi operátor, dr. Karádi Kázmér egyetemi docens, dr. Kereskai László klinikai főorvos, Klonga Ákos mechanikai műszerész, Kovács Istvánné titkárságvezető, Kubinka Erika fizioterápiás szakasszisztens, Magyar Gizella titkárnő, Marczinné Neubauer Zsuzsanna csecsemő-és gyermekszakápoló, Mercz Tünde asszisztens, Radvánszky Lajosné kórszövettani asszisztens, Rofrits Vilmosné ápolásszakmai intézetigazgató helyettes, Sándorné Soós Mónika biológus, Schveibert István ügyvivő szakértő, Szabolcsi Péter ügyvivő szakértő, dr. Szapáryné dr. Gaál Valéria adjunktus, Szilágyi Imréné orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus, dr. Tiringer István adjunktus, Varga Miklósné elektrofiziológiai szakasszisztens, dr. Varga Zsuzsanna főorvos, Venczel Valéria szakápoló, dr. Warta Vilmos egyetemi docens, és Wilhelm Ferenc mechanikai műszerész.

Dékáni elismerő oklevélben részesültek kiemelkedő munkájuk elismeréséül:

Janicsné Tóth Tünde képi diagnosztikai asszisztens és Pálné Katona Anikó titkárnő.

Romhányi Emlékérem

A Romhányi Emlékérmet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapította a tantermi előadások keretében végzett magas színvonalú oktatómunka elismerésére. Az arra érdemes oktatókat a magyar, angol és német képzésben résztvevő V. és VI. éves hallgatók választják meg titkos szavazással. Az emlékérmet évenként egy fő elméleti, és egy fő klinikai tantárgyat előadó oktató kapja.

Idén ebben a kiemelkedő elismerésben immár 20. alkalommal dr. Szeberényi József egyetemi tanár, az Orvosi Biológiai Intézet volt igazgatója, és Dr. Molnár Gergő, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum egyetemi docense részesült.

Kiváló Gyakorlatvezető cím

A Kiváló Gyakorlatvezető címet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 1995-ben alapította. Az arra érdemes oktatókat a magyar, angol és német képzésben résztvevő V. és VI. éves hallgatók választják meg titkos szavazással.

Idén ezt a címet dr. Molnár Gergő egyetemi docens, dr. Pétervári Erika egyetemi docens, dr. Pethő Gábor egyetemi tanár, dr. Hollósy Tibor adjunktus, dr. Rékási Zoltán egyetemi docens, dr. Gaszner Balázs egyetemi docens, dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár, dr. Balaskó Márta egyetemi docens, dr. Czopf László egyetemi docens, dr. Kajtár Béla adjunktus, dr. Lempel Edina adjunktus, és dr. Palkovics Tamás szakorvos kapta.

Szintén az V. és VI. éves hallgatók titkos szavazata alapján került átadásra a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézeteknek és klinikáknak járó elismerő oklevél.

A legjobban oktató intézetek:

Anatómiai Intézet, Transzlációs Medicina Intézet, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium.

A legjobban oktató klinikák:

I.sz. Belgyógyászati Klinika, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, Neurológiai Klinika.

Hallgatói elismerések

A 2018/2019-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért Schrancz Dániel, Bajzik Bence, Pethő Borbála, Nagy Natália Netta, Vilmányi Gábor és Bagáry Ibolya.

Átadták az évfolyam kiemelkedő hallgatója elismerő okleveleket, amit  tanulmányi eredményük alapján kapnak azok a hallgatók, akik az elmúlt két szemeszterben az adott évfolyam minden kötelező tantárgyát teljesítették, és a korrigált kredit indexük 4.5 felett volt.

Az évfolyam kiemelkedő hallgatója lett:

  • II.évfolyam, általános orvos szak: Szabó Kíra, Park Kyungtae, Schwend Marc.
  • III. évfolyam, általános orvos szak: Rohonczi Mirtill, Stankovics Levente, Szélig Bence, Faragó Eszter, Pethő Borbála, Mochimaru Riho, Heidersberger Lukas Viktor.
  • IV. évfolyam, általános orvos szak: Magyar Olívia, Alkurdi Adnan Ahmad Adnan, Kerscher Barbara Anna. Fogorvos szak: Nagy Natália Netta, Salimian Parnia.
  • V. évfolyam, általános orvos szak: Kálmán Patrícia, Klein Ole.
  • VI. évfolyam, általános orvos szak: Bajzik Bence, Heggem Ida Marie, Liebscher Felix Berndries.

Kiemelkedő munkájuk elismeréseként Elismerő Oklevélben részesültek azok a doktoranduszok és hallgatók, akik a tudomány, a művészet, vagy a sport területén kiemelkedő eredményeket értek el:

Általános orvos szakos végzett hallgatók: dr. Ujvári Balázs, dr. Rozanovic Martin,

dr. Horváth Bence, dr. Somoskövi Zita Magdolna, dr. Gerendai Zsófia, dr. Papp Kata, dr. Sohonyay Fanni Mirella, dr. Gábris Fanni, dr. Khidhir Nóra, dr. Gáspár Tamás, dr. Papp Máté, dr. Gebhart Hella.

Általános szakos orvostanhallgatók: Anders Christoffersen, Osman Zulquarnain, Csordás Anna, Miriam K. C. Solli, Bartalos Dávid, Laura Grijavo, Ole Klein, Johanne Hollevik, Andrés Cembellín.

 

Kapcsolódó galéria