Karunk vezetése a kiváló előadókat, gyakorlatvezetőket, és a legjobb intézeteket, klinikákat díjazta

2019. május 29.

Karunk vezetése május 23-án rendezte az Oktatók ünnepét, melynek keretében a 2016/2017-es, valamint a 2017/2018-as tanév legeredményesebb oktatóit, gyakorlatvezetőit, klinikáit és intézeteit díjazta.

Az oklevél mellé egy kerámia szobrocskát is kapnak a díjazottak. A szakmai díjat a Művészeti Kar hallgatói részére kiírt pályázat nyomán szavazással választották ki, a nyertes - 64 szavazattal - a 4-es számmal jelzett alkotás lett.

Eddig a végzős hallgatók szavazatai alapján került sor a díjátadásra az Orvosnapok rendezvényén, ahol egy elméleti és egy klinikai előadó részesült Romhányi díjban, továbbá a 10 legtöbb szavazatot kapott gyakorlatvezető kapott elismerést. Karunk vezetése úgy találta, hogy ennél jóval többen vannak azok, akik érdemesek a díjazásra, és az ő munkájukat is dicséret illeti.

A hallgatók a több, mint 900 oktatóból évente 250 névre adnak le szavazatot a gyakorlatvezetők között, és 90 körüli a szavazatot kapott előadók száma, akik ugyancsak kiváló oktatók. A cél az volt, hogy - hagyományt teremtve ezzel – szélesebb körben érezzék a megbecsülést a munkatársak, és a pozitív visszajelzés által további motivációt kapjanak tevékenységükhöz.

Az intézetek közül a 20 legtöbb szavazatot kapott elméleti és klinikai intézet kapott kitüntetést. Az előadók közül a 10 vagy annál több szavazatot kapott előadók, akik a 2016/2017-es összesített adatok alapján 29-en voltak. A gyakorlatvezetők közül 63-an részesültek díjazásban, akik ugyancsak 10 vagy annál több szavazatot kaptak.

A hallgatói szavazatokon kívül fontosnak tartották azoknak az oktatóknak, és az oktatásszervezésben kiemelkedő szerepet játszó kollégáknak az elismerését is, akik ebben más módon és fórumon nem részesülhetnek. A dékáni vezetés két intézetvezetőt is díjazott, továbbá két, nem oktató munkatársat, akik jelentős szerepet játszanak az oktatásszervezésben, annak minőségi fenntartásában, folyamatos javításában. A harmadik csoportja a kitüntetetteknek pedig sokszor még a dékáni vezetés számára is láthatatlan, ők azok, akik az intézeteken belül végeznek kiemelkedő oktatásszervezési tevékenységet, őket az intézetigazgatók javasolták. Oktatási egységenként évente két ilyen munkatárs elismerésére van lehetőség.

A díjazottak listája:

A legtöbb szavazatot kapott intézetek és klinikák:

 • Transzlációs Medicina Intézet
 • Orvosi Biológiai Intézet
 • I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Anatómiai Intézet
 • Pathologiai Intézet
 • Gyermekgyógyászati Klinika
 • II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Neurológiai Klinika
 • Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Ortopédiai Klinika
 • Urológiai Klinika
 • Élettani Intézet
 • Biofizikai Intézet
 • Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Sebészeti Klinika

A legtöbb szavazatot kapott előadók:

 • Szeberényi József - Orvosi Biológiai Intézet
 • Wittmann István – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Than Péter - Ortopédiai Klinika
 • Pethő Gábor – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Komoly Sámuel - Neurológiai Klinika
 • Lempel Edina - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Pajor László - Pathologiai Intézet
 • Kocsis Béla - Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Molnár Gergő – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Pétervári Erika - Transzlációs Medicina Intézet
 • Kajtár Béla - Pathologiai Intézet
 • Rékási Zoltán - Anatómiai Intézet
 • Mezősi Emese - I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Reglődi Dóra - Anatómiai Intézet
 • Szalma József - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Czopf László – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Gaszner Balázs - Anatómiai Intézet
 • Radnai Márta - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Mikó Éva - Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Pintér Erika - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Tényi Tamás - Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Hollódy Katalin - Gyermekgyógyászati Klinika
 • Kovács Tibor – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Ezer Erzsébet - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Szapáry László - Neurológiai Klinika
 • Balaskó Márta - Transzlációs Medicina Intézet
 • Marada Gyula - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Alizadeh Hussain – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Olasz Lajos - Fogászati és Szájsebészeti Klinika

A legtöbb szavazatot kapott gyakorlatvezetők:

 • Lempel Edina - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Hollósy Tibor - Anatómiai Intézet
 • Molnár Gergő – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Kajtár Béla - Pathologiai Intézet
 • Balaskó Márta - Transzlációs Medicina Intézet
 • Mikó Éva - Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Pétervári Erika - Transzlációs Medicina Intézet
 • Rékási Zoltán - Anatómiai Intézet
 • Józsa Gergő – Anatómiai Intézet
 • Vida Lívia - Pathologiai Intézet
 • Pethő Gábor - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Tóth Pál – Anatómiai Intézet
 • Ezer Erzsébet - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Gaszner Balázs - Anatómiai Intézet
 • László Kristóf - Élettani Intézet
 • Reglődi Dóra - Anatómiai Intézet
 • Czopf László – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Kovács Krisztina - Pathologiai Intézet
 • Szapáry László - Neurológiai Klinika
 • Tamás Andrea - Anatómiai Intézet
 • Krajczár Károly - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Kuzma Mónika - Igazságügyi Orvostani Intézet
 • Marada Gyula - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Pár Gabriella – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Soós Szilvia – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Alizadeh Hussain – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Stayer-Harci Alexandra - Orvosi Biológiai intézet
 • Radnai Márta - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Horváth Gábor - Anatómiai Intézet
 • Ollmann Tamás - Élettani Intézet
 • Vass Ibolya - Gyermekgyógyászati Klinika
 • Kassai Gábor - II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Kovács Tibor - II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Palkovics Tamás - Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Vajda Katalin - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Sebők Judit – II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Szalma József - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Tornóczki Tamás - Pathologiai Intézet
 • Fábián Eszter - Anatómiai Intézet
 • Kereskai László - Pathologiai Intézet
 • Than Péter - Ortopédiai Klinika
 • Bódis Beáta – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Kocsis Béla - Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Kardos Dániel – Anatómiai Intézet
 • Muzsek Zsófia - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Pfund Zoltán - Neurológiai Klinika
 • Bánki Eszter – Anatómiai Intézet
 • Czimmer József – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Sarlós Patrícia – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Mike Andrea – Neurológiai Klinika
 • Kovács Krisztina - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Frank Dorottya - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Burián András - Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Farkas Bálint - Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Horváth Bálint - Urológiai Klinika
 • Veres Balázs - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Nyul Zoltán - Gyermekgyógyászati Klinika
 • Cseh Tamás - Neurológiai Klinika
 • Pintér Erika - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Mandel Iván - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Sétáló György - Anatómiai Intézet
 • Somoskövi István - Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Oktatásszervezési elismerések a dékáni vezetés javaslata alapján:

Füzesi Zsuzsanna - Magatartástudományi Intézet

Dr. Füzesi Zsuzsanna professzor asszony a dékáni vezetés munkájának támogatásáért, a kari Feedback Bizottság elnökeként nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, az oktatói munka hallgatói véleményezése kari rendszerének kialakításáért és átalakításáért, valamint az orvosi kommunikáció oktatásában és a kari szervezeti kultúra fejlesztésében betöltött szerepéért kapta az elismerést.

Czirják László - Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Dr. Czirják László professzor az ÁOK Curriculum Bizottsága elnöki feladatának éveken keresztül történő, magas színvonalú ellátásáért, továbbá a kari oktatás stabilitásának biztosításában betöltött szerepéért kapta az elismerést.

Duga Zsófia - Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

Dr. Duga Zsófia karunk középiskolások körében történő széleskörű népszerűsítéséért és a nyílt napok, a felkészítő táborok rendszeres szervezéséért, a hallgatói mentorprogram
koordinálásáért, valamint a színvonalas ismeretterjesztő és érzékenyítő programok
szervezéséért, és az ezekben történő aktív részvételéért kapta az elismerést.

Potos Bernadett - Tanulmányi Hivatal

Potos Bernadett karunk hallgatói és oktatói számára nyújtott kiemelkedően precíz tanulmányi adminisztrációs munkájáért, az ügyintézés koordinálásáért, a kari bizottságok munkájának támogatásáért, a Tanulmányi Hivatal munkafolyamatainak korszerűsítéséért, valamint oktatóink és a dékáni vezetés mindennapi munkájának lelkiismeretes támogatásáért kapta az elismerést.

Oktatásszervezési elismerések az intézetvezetők javaslata alapján:

 • Szabó Imre – I. sz. Belgyógyászati klinika
 • Pár Gabriella – I. sz. Belgyógyászati klinika
 • Kenyeres Péter – I. sz. Belgyógyászati klinika
 • Tóth Orsolya – I. sz. Belgyógyászati klinika
 • Horváth Judit - Anatómiai Intézet
 • Lázár Gyula - Anatómiai Intézet
 • Tóth Pál - Anatómiai Intézet
 • Farkas József - Anatómiai Intézet
 • Bartalos László - Idegsebészeti Klinika
 • Kövér Ferenc - Idegsebészeti Klinika
 • Vető Ferenc - Idegsebészeti Klinika
 • Horváth Zsolt - Idegsebészeti Klinika
 • Németh Péter - Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Engelmann Péter - Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Kugyelka Réka - Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Prenek Lilla - Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Lengyel Zsuzsanna - Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
 • Moezzi Mehdi - Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
 • Pethő Gábor - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Bölcskei Kata - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Pytel József - Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Marek Erika - Műveleti Medicina Tanszék
 • Rendeki Szilárd - Műveleti Medicina Tanszék
 • Szilárd István - Műveleti Medicina Tanszék
 • Molnár F. Tamás - Műveleti Medicina Tanszék
 • Bóné Beáta - Neurológiai Klinika
 • Pál Endre - Neurológiai Klinika
 • Pfund Zoltán - Neurológiai Klinika
 • Szapáry László - Neurológiai Klinika
 • Antal Hunor - Ortopédiai Klinika
 • Péterfalvi Ágnes - Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Faust Zsuzsanna - Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Horváth-Szalai Zoltán - Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Kiss Gabriella - Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Tiringer István - Magatartástudományi Intézet
 • Ezer Erzsébet - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Kiss Tamás - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Mühl Diána - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Nagy Judit - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Barkó Szilvia - Biofizikai Intézet
 • Bugyi Beáta - Biofizikai Intézet
 • Szeberényi József - Orvosi Biológiai Intézet
 • Berta Gergely - Orvosi Biológiai Intézet
 • Ifj. Sétáló György - Orvosi Biológiai Intézet
 • Czakó Márta - Orvosi Genetikai Intézet
 • Hadzsiev Kinga - Orvosi Genetikai Intézet
 • Osváth Péter - Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Simon Mária - Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Herold Róbert - Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Faluhelyi Nándor - Radiológiai Klinika
 • Weninger Csaba - Radiológiai Klinika
 • Kumánovics Gábor - Reumatológiai és Immunológiai Klinika
 • Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka - Sportmedicina Tanszék
 • Pápayné Dr. Sár Cecília - Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
 • Szántó Viktória - Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Rácz Sándor - Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Patczai Balázs - Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
 • Sarlós Donát Péter - Urológiai Klinika
 • Pytel Ákos - Urológiai Klinika
 • Berente Zoltán – Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Veres Balázs – Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

 

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!

 

Kapcsolódó galéria

Dokumentum(ok)

 • Oktatók Ünnepe 2019 – prezentáció

  .pdf

  download