51. Egyetemi Orvos- és Fogorvos Nap

2019. október 24.

Idén 51. alkalommal rendezte meg karunk az Egyetemi Orvos- és Fogorvos Napot, melynek keretében átvehették jubileumi diplomáikat az egykor itt végzettek. Az 1969-ben végzettek „arany”, az 1959-ben végzettek „gyémánt”, az 1954-ben végzettek „vas” oklevelet kaptak.

Idén százhatan voltak, akik arany, huszonhárman, akik gyémánt, és heten, akik vas diplomát kaptak, annak elismeréseként, hogy 50, 60 vagy 65 éve végeztek Pécsett. A rendezvény több mint fél évszázados hagyománya szép példája annak, hogy karunk minden egyes hallgatóját fontosnak tartja. Az általános orvos szakon az évfolyam találkozókra a 2009-ben, a 2004-ben, az 1999-ben, az 1994-ben, az 1989-ben, az 1984-ben, az 1979-ben, az 1974-ben, az 1969-ben, az 1964-ben, az 1959-ben, az 1954-ben és az 1949-ben, fogorvos szakon a 2009-ben, a 2004-ben, az 1999-ben, az 1994-ben, az 1989-ben és az 1984-ben végzetteket várták vissza.

Vasdiplomát kapott:

1.   Dr. Bauer Miklós

2.   Dr. Cseplák György Levente

3.   Dr. Kőhegyi Imre

4.   Dr. Kummer László

5.   Dr. Mezey Klára (Dr. Mess Béláné)

6.   Dr. Wilde Rudolf

7.   Dr. Krutsay Miklós

Gyémántdiplomát kapott:

1.   Dr. Bőhm Klára

2.   Dr. Donhoffer Hilda

3.   Dr. Géczi Kornélia

4.   Dr. Görög Ildikó

5.   Dr. Götz Frigyes

6.   Dr. Heim Tibor +

6.   Dr. Kött Béla

7.   Dr. Kött Béláné Dr. Szajkó Erzsébet

8.   Dr. Molnár Miklós

9.   Dr. Örkényi Rudolf

10.  Dr. Papp István Csongor

11.  Dr. Patakfalviné Dr. Páncél Magdolna

12.  Dr. Perényi Katalin

13.  Dr. Ratkóci Iván Károly

14.  Dr. Simon Endre

15.  Dr. Szántó Józsefné Dr. Kerényi Mária

16.  Dr. Telegdy Gyula

17.  Dr. Vörös István Mihály

18.  Dr. Wéber Mária

19.  Dr. Baumgartner István

20.  Dr. Faust Fülöp

21.  Dr. Mézes Mihály

22.  Dr. Pongrácz Gyula

Aranydiplomát kapott:

1.   Dr. Ambrus Ilona Dr. Beró Tamásné

2.   Dr. Andits Tamás

3.   Dr. Antos Magdolna

4.   Dr. Aracsi Géza László

5.   Dr. Arnold László

6.   Dr. Bátorfi István

7.   Dr. Benedek Adrien

8.   Dr. Beró Tamás

9.   Dr. Bécsi Zsuzsanna

10.  Dr. Bitter Vilma

11.  Dr. Boda Margit

12.  Dr. Borbás László

13.  Dr. Bors József

14.  Dr. Brenner Ferenc

15.  Dr. Csordás Zoltán

16.  Dr. Domján Angéla

17.  Dr. Emődy Levente

18.  Dr. Erdélyi Csilla

19.  Dr. Erőss Sándor

20.  Dr. Fadgyas Zsuzsanna

21.  Dr. Faludi Zsigmond

22.  Dr. Fauszt Terézia

23.  Dr. Fekete Lajosné Dr. Bártfai Anikó

24.  Dr. Fledrich János

25.  Dr. Fodor János

26.  Dr. Frey Erzsébet

27.  Dr. Gál Éva

28.  Dr. Gergely Sándor

29.  Dr. Győri László

30.  Dr. Hadnagy János

31.  Dr. Hegedűs Magdolna

32.  Dr. Hetényi Ferenc

33.  Dr. Hidasi Éva

34.  Dr. Horváth Miklós

35.  Dr. Huszár Zsuzsanna

36.  Dr. Illés Huba András

37.  Dr. Jakab Ferenc

38.  Dr. Jancsó József

39.  Dr. Jilek Zsuzsanna

40.  Dr. Joó Margit

41.  Dr. Kacz Anna

42.  Dr. Kádár Sándor

43.  Dr. Kármán Miklós

44.  Dr. Keresztfalvi Zoltán András

45.  Dr. Kiss György

46.  Dr. Kocsis Béla János

47.  Dr. Kosaras Béla

48.  Dr. Kovács Éva

49.  Dr. Kovács Katalin Márta Dr. Bátorfiné

50.  Dr. Kovács Károly

51.  Dr. Kőrösi Olga

52.  Dr. Küttel Péter László

53.  Dr. Lelkes Józsefné Dr. Zentai Mária

54.  Dr. Lénárd László

55.  Dr. Lukács Ákos

56.  Dr. Magyar Mária

57.  Dr. Marton Piroska, Dr. Kwakyené

58.  Dr. Meidl Katalin

59.  Dr. Meződy Anna Dr. Vas Tamásné

60.  Dr. Molnár Éva

61.  Dr. Molnár Lenke

62.  Dr. Nagy Gábor

63.  Dr. Nyárády József

64.  Dr. Ozorák István

65.  Dr. Pasztarak Erzsébet Dr. B.Tóth Mihályné

66.  Dr. Raák Endre

67.  Dr. Ruzsa Csaba

68.  Dr. Sándor Margit

69.  Dr. Schultz Lajos Levente

70.  Dr. Sík Erzsébet

71.  Dr. Skála Ferenc

72.  Dr. Sohár Endre

73.  Dr. Szabó Adrienne

74.  Dr. Szabó Ágnes

75.  Dr. Szabó Renáta

76.  Dr. Szabó Tibor

77.  Szabóné Dr. Csiszár Mária Ágota

78.  Dr. Szalay Zoltán

79.  Dr. Szalmásy Zsuzsanna Dr. Rumi Györgyné

80.  Dr. Szántai Károly

81.  Dr. Szász Krisztina

82.  Dr. Szegődi Gábor

83.  Dr. Szenkovszky Adrienne

84.  Dr. Szerémy György

85.  Dr. Szollár Zoltán László

86.  Dr. Szűcs György

87.  Dr. Takács Piroska

88.  Dr. Ternák Gábor

89.  Dr. Tivadar János

90.  Dr. Torma Boglárka

91.  Dr. Tóth Gyula

92.  Dr. Túri Éva

93.  Dr. Vajda János

94.  Dr. Vajdáné Dr. Vági Klára

95.  Dr. Varga Anna

96.  Dr. Varga Katalin

97.  Dr. Vincellér Mária

98.  Dr. Vönöczky Katalin

99.  Dr. Zegnál Mária

100. Dr. Benkovich Sarolta

101. Dr.Bolla Erzsébet

102. Darvas Gyuláné Dr. Sallay Mária

103. Dr. Győrffy Sándor

104. Högyéné Dr. Somogyi Irén

105. Dr. Rahóty Pál

106. Dr. Sándori Klára

Pro Facultate Medicinae

Pro Facultate Medicinae emlékérmet adományoz karunk azok számára, akik a kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek. A Pro Facultate Medicinae emlékérem arany fokozatát dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, a Laboratóriumi Medicina Intézet volt igazgatója vehette át.

Karunk a Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát adományozta három kiváló oktatójának: dr. Balogh Péter egyetemi tanárnak, dr. Bátai István egyetemi docensnek, akik a hallgatók elméleti és gyakorlati képzését hosszú évtizedek óta nagy odaadással és kiváló szakmai felkészültséggel végzik, valamint Téczely Tamás testnevelő tanárnak, a Testnevelési és Mozgásközpont volt igazgatójának felelősségteljes, pontos, nagy megbízhatósággal végzett munkájáért.

Karunk a Pro Facultate Medicinae emlékérem bronz fokozatát adományozta négy megbecsült munkatársának: Ferk Imola ápolásszakmai igazgató-helyettesnek, Horváthné Hermann Andrea szakápolónőnek, Kelemen Zsuzsanna titkárnőnek és Dr. Rugási Endre testnevelő tanárnak, akik hosszú ideje példaértékűen teljesítenek munkaterületükön.

Dékáni dicséret

Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik mindennapi felelősségteljes munkájukkal, emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek orvoskarunk fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért.

1.   Bonyár Krisztina, képi diagnosztikai szakasszisztens, KK Radiológiai Klinika

2.   Bulyáki Anna, orvosírnok, KK Sürgősségi Orvostani Tanszék Sürgősségi Betegellátó Osztály

3.   Czimmermann Beáta, laboratóriumi asszisztens, ÁOK Élettani Intézet

4.   Dr. Farkas Lászlóné Dr. Könczöl Franciska, egyetemi docens, ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet

5.   Fuchs Ildikó, szakasszisztens, ÁOK Élettani Intézet

6.   Gyurkovics Zsuzsanna Mária, osztályvezető ápoló, KK I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék

7.   Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó, adjunktus, ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet

8.   Hartung Márta, laboratóriumi asszisztens, KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

9.   Horváth Pál, műtőssegéd, KK Urológiai Klinika

10.  Dr. Horváth Zsolt, klinikai főorvos, KK Idegsebészeti Klinika

11.  Horváthné Csokona Viola, vegyésztechnikus, ÁOK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

12.  Kovács Jánosné, laboratóriumi asszisztens, ÁOK Élettani Intézet

13.  Nagyné Szabó Judit, osztályvezető ápoló, KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika

14.  Nagyné Szentai Viktória, vezető asszisztens, KK Urológiai Klinika

15.  Reinhardt Albertné, igazgatási ügyintéző, operátor, KK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

16.  Sömjénné Tóth Ágnes, vezető műtős szakasszisztens, KK Szemészeti Klinika

17.  Studiné Benedek Éva, szakasszisztens, KK Pathológiai Intézet

18.  Dr. Szigeti Nóra, adjunktus, KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

19.  Szokolai István, képi diagnosztikai szakasszisztens, KK Radiológiai Klinika

20.  Taradzsia Zsoltné, osztályvezető ápoló, KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika

21.  Tóth Alíz, szakasszisztens, KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika

22.  Vankó Attila, boncmester, KK Pathológiai Intézet

23.  Varga Lászlóné, laboratóriumi szakasszisztens, KK Laboratóriumi Medicina Intézet

24.  Varjasi Ilona, osztályvezető ápoló, KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

25.  Vasné Róth Aranka, ápolásszakmai igazgatóhelyettes, KK Neurológiai Klinika

26.  Dr. Vető Ferenc, klinikai főorvos, KK Idegsebészeti Klinika

 

A bangladesi ikrek szétválasztó műtétje során végzett példaértékű, áldozatos munkájáért Dékáni Elismerő Oklevél elismerésben részesült az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet két munkatársa: dr. Ezer Erzsébet és dr. Szenohradszki Katalin klinikai főorvosok.

Intézeteknek és klinikáknak járó elismerő oklevelek

A végzős hallgatók titkos szavazata alapján adták át a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézeteknek és klinikáknak járó elismerő oklevelet.

A legjobban oktató elméleti intézetek:

- Transzlációs Medicina Intézet

- Anatómiai Intézet

- Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

A legjobban oktató klinikák:

- II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

- I.sz. Belgyógyászati Klinika

- Neurológiai Klinika

Romhányi Emlékérem

Romhányi Emlékérmet adományoz karunk évente egy-egy elméleti, illetve klinikai tárgyat oktató munkatársnak, aki a végzős hallgatók szavazatai alapján magas színvonalú oktatómunkát végez a tantermi előadások keretében. Ebben a kiemelkedő elismerésben immár 21. alkalommal Dr. Szeberényi József egyetemi tanár, az Orvosi Biológiai Intézet volt igazgatója részesült, valamint Dr. Molnár Gergő, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum egyetemi docense.

Kiváló gyakorlatvezető cím

A „kiváló gyakorlatvezető” címet a végzős hallgatók szavazatai alapján adományozza a dékán azoknak az oktatóknak, akik kiváló munkát végeznek a gyakorlati oktatás területén.

1.   Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet

2.   Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

3.   Dr. Kajtár Béla, adjunktus, Pathológiai Intézet

4.   Dr. Szapáry László, egyetemi docens, Neurológiai Klinika, tanár úr hivatalos távolléte miatt fia, Szapáry Ádám III. éves orvostanhallgató veszi át az elismerést.

5.   Dr. Ezer Erzsébet, klinikai főorvos, Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Intézet

6.   Dr. Hollósy Tibor, adjunktus, Anatómiai Intézet

7.   Dr. Palkovics Tamás, szakorvos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

8.   Dr. Ollmann Tamás, adjunktus, Élettani Intézet

9.   Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár, Anatómiai Intézet

10.  Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

11.  Dr. Mikó Éva, egyetemi docens, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

12.  Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens, Szívgyógyászati Klinika

 

Minden kitüntetettnek szeretettel gratulálunk!

 

A találkozási lehetőségeken kívül a Kar életét, múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal, kiállításokkal várták az egykori diákokat, ma már tapasztalt orvosokat, amik közt könyvbemutató, emlékfotó készítése és olyan, újnak számító létesítmények meglátogatása is szerepelt, mint a Dr. Entz Béla Klinikai Oktatási Központ, a Szimulációs Oktatási Központ (MediSkillsLab), vagy az épülő, új elméleti tömb. Az Egyetemi Orvos- és Fogorvos Nap az évfolyamok számára rendezett Fogorvos Nap az évfolyamok számára rendezett vacsorákkal zárult.