A koronavírus miatt elrendelt távoktatással kapcsolatos eljárásrend

2020. március 17.

Tisztelt Hallgatók!

A koronavírus járvány miatt hozott országos intézkedések (40/2020 (III.11.), 41/2020 (III.11.) számú kormányrendeletek) miatt Karunk oktatását 2020. március 23-át követően, bizonytalan ideig, távoktatásban kell megvalósítanunk. Annak érdekében, hogy a távoktatásként történő képzés minél gördülékenyebben, színvonalasabban kezdődhessen el és valósuljon meg, az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Ebben a szokatlan helyzetben is tervezzük a teljes körű képzés megvalósítását, és a korábban meghirdetett oktatási célok teljesítését, azaz Önök számára biztosítani fogjuk a képzési és kimeneti követelményekben előírt kötelezettségeik teljesítését a tantermi oktatási alkalmakra vonatkozó tilalom idején is.  A rendkívüli időszak alatt a tanrendünk az eredetileg kiadottnak megfelelően, a jövő héttől a jelenleg is érvényben lévő órarend szerint folytatódik. A kurrikulumban lévő és a tantárgyleírásokban ismertetett tananyagot a hallgatók számára folyamatosan tesszük elérhetővé, biztosítjuk a vizsgákra való felkészülés feltételeit. Annak megszervezése, hogy ez a körülményekhez képest a legteljesebb mértékben megvalósuljon, a tantárgyfelelősök feladata.  Tőlük fognak tájékoztatást kapni az egyes tantárgyak teljesítésének módjáról, az elérhető, frissített elektronikus tananyagokról, az oktató-hallgató kommunikáció módjáról.

Tantárgyaink természete és oktatási módszereink számos tekintetben eltérőek, és részben nehezen összeegyeztethetők a távoktatás módszertanával. Ennek megfelelően az optimális eljárások és tartalmak meghatározásában minden esetben a tantárgyfelelősök döntései lesznek a mérvadók.

  • az előadások és gyakorlatok órarendben feltüntetett időszakaiban a hallgatók számára konzultációs lehetőségeket hirdetnek majd meg (pl.: video chat, írásbeli chat);
  • a szemináriumokat előzetesen kiadott és a hallgatók által kommentált tananyagok alapján konzultáció formájában tartják meg (pl.: video chat, írásbeli chat);

Fontosnak tartjuk, hogy a távoktatás rendszerében Önöknek lehetőséget biztosítsunk kérdések feltételére, aktív bekapcsolódásra a tanórákba, így kérjük, hogy az interaktivitást Önök is tartsák szem előtt.

Azokat a hallgatókat, akik korábban is használtak valamilyen távoktatásos módszert, felületet, részt vettek elektronikus tananyagok készítésében, használatában, kérjük, támogassák az oktatás kommunikációs és tananyagkészítési törekvéseit saját felhasználói tapasztalataik, tudásuk szerint.

Alapelvek:

  1. előzetesen kiküldött tanóra specifikus tananyagok
  2. hallgatói jelenlét regisztrálása
  3. egyszerű elérhetőség és használhatóság
  4. interaktivitás (a hallgatónak vagy előzetesen, vagy az óra során kelljen feladatokat megoldania, melynek eredményét az oktató lássa)

A négy magyar orvosképző hely igyekszik közösen és egységesen reagálni a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre, így a tantárgyfelelősök folyamatosan egyeztetnek a társkarok adott tárgyért felelős oktatóival, tantárgyfelelőseivel a jó gyakorlatok megosztása érdekében. Egymástól is sokat tanulhatunk, és a későbbiek során az oktatás és oktatásszervezés harmonizálásának a képzések megítélésében is fontos szerepe lehet.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az orvos-, fogorvos, gyógyszerész és biotechnológus képzések gyakorlatorientált jellege megnehezíti a teljes körű távoktatás kialakítását és az arra való átállást, azaz tananyagaink közvetlen hallgató-oktató(-beteg) kontaktus nélküli tanítását. Kérjük szíves türelmüket az első időszakban még várhatóan felbukkanó nehézségek és időleges problémák miatt.  A jelen körülmények között abban kérem a tisztelt Hallgatók támogatását és együttműködését, hogy mindent tegyünk meg közösen az eddigieknek megfelelő tartalmú és színvonalú oktatás megvalósítása érdekében.

Technikai kérdések és felmerülő problémák esetében a Microsoft Teams alkalmazásával kapcsolatban a PTE Informatikai Igazgatóság Service Desk (https://sd.pte.hu) tud segítséget nyújtani.

További, a távoktatással kapcsolatos kérdések esetén kérjük, szíveskedjenek elektronikus formában dr. Czopf László oktatási dékánhelyetteshez fordulni a következő e-mail címen: tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu.

 

Szíves együttműködését előre is köszönjük.

 

Tisztelettel:

Dr. Nyitrai Miklós                                                  Dr. Czopf László

dékán                                                               oktatási dékánhelyettes 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!