Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Élettudományi Szakkollégiumának elnöke, és a Tudományos Tanács társelnöke lett dr. Dóczi Tamás professzor

2020. július 7.

A Tudományos Tanács június 23-ai ülésén dr. Dóczi Tamás professzort az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Élettudományi Szakkollégiumának elnökévé, valamint a Tudományos Tanács társelnökévé választotta.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága az Országgyűlés által 2019. augusztus 1-jén alapított, független, nonprofit költségvetési intézmény, amit a magyar tudományos élet alappillérét jelentő, központi finanszírozású, független kutatóintézet-hálózat irányítására és működtetésére hoztak létre. Az ELKH 13 tagú, független Irányító Testületének elnöke és tagjainak jelentős többsége akadémikus.

Az ELKH kutatóintézet-hálózat tíz kutatóközpontjának és öt kutatóintézetének, továbbá egyetemeken és más közintézményekben működő, mintegy 150 támogatott kutatócsoportjának kutatói a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat.

Az ELKH-t Eötvös Lorándról, a világszerte elismert magyar természettudósról nevezték el, aki személyében jelképezi a humán és a természettudományok, valamint a kutatás és az innováció szoros kapcsolatát. Az ELKH a névadója szerteágazó tudományos munkássága révén kívánja kifejezni a kutatóintézet-hálózatban az elmúlt több mint egy évszázad alatt felhalmozott közös tudáskincs sokrétűségét, amelynek éppúgy fontos részét képezi a tudományos kutatás hagyományainak létrehozása, megőrzése és megújítása, mint a nagy társadalmi és gazdasági haszonnal bíró felfedezések, amik hozzájárulnak Magyarország jövőjének sikeréhez.

Az ELKH küldetése, hogy a kutatói szabadság megőrzése mellett biztosítsa az államilag finanszírozott kutatóintézet-hálózat átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működését, továbbá az alap- és az alkalmazott kutatások lehető legmagasabb színvonalon történő végzését, a kiválósági szempontok szem előtt tartásával.

Az Élettudományi Szakkollégium tagja dr. Reglődi Dóra professzor, az Anatómiai Intézet igazgatója is, így a 11 fős bizottságban karunk két elismert képviselője is szerepel.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!