Chip technológiával a születendő gyermekekért

2020. szeptember 17.

Lezárult a Pécsi Tudományegyetemen a „Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában” című projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00021), ami 2016 és 2020 között valósult meg.

A PTE-n a reprodukció széles összefogásban megvalósuló kutatását sokoldalú tudományos együttműködések előzték meg. A PTE egyik tudományos publikációja kapta 2015-ben a Laboratóriumi Medicina Európai Szövetsége díját, amellyel a klinikai döntéshozatalt leginkább elősegítő kutatási eredményeket ismerik el. A kutatási projektek célja a mesterséges megtermékenyítési technikák hatásfokának jelentős javítása.

A GINOP-projekt szakmai vezetője dr. Kovács L. Gábor professzor, akadémikus, vezető kutatói dr. Bódis József professzor, dr. Szekeres Júlia professzor, dr. Várnagy Ákos és dr. Márk László. A szakmai megvalósításban a PTE Szentágothai János Kutató központja, illetve a PTE három karának nyolc klinikája, intézete érintett (ÁOK-KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ÁOK-KK Laboratóriumi Medicina Intézet, ÁOK Orvosi Biológiai Intézet, ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, ÁOK KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, GYTK Gyógyszerészi Biológia Tanszék és TTK Fizikai Intézet).

Együttműködő partnerek voltak: a 77 Elektronika Kft., az Energiatudományi Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Semmelweis Egyetem. A projekt megvalósításában közel 100 fő vett részt.

Céljuk olyan biomarkerek azonosítása, amelyek az egészséges embriót jellemzik, és előre jelezhetik a sikeres és egészséges terhességet. Az eredmények alapján lehetőség nyílik arra, hogy egyes biomarkerek előfordulása és mennyisége szerint osztályozhatók legyenek az embriók. A cél, hogy a kifejlesztésre kerülő lab-on-chip módszer alkalmas legyen az embrió megtapadásának és életképességének prognosztizálására.

A projekt eredményeképpen 25 tudományos publikáció jelent meg, legnagyobb részük Q1 minősítésű, nemzetközileg elismert folyóiratokban. A projekt rendkívül sikeresnek mondható a létrejött innovatív eredmények tekintetében is. Összesen öt darab szellemi alkotást azonosítottak, amelyek újdonságát a 18 országban megadott szabadalmak bizonyítják. Ezen túl további hat szabadalmi eljárás lezárását várják a tengerentúlon és Ausztráliában.

A projekt legjelentősebb innovációs hozadéka, hogy TRL-5 fejlesztési szintű chip-diagnosztikai berendezést sikerült kifejleszteniük az embrionális életképesség eredményesebb megítélésére. Ezek a közös kutatási munkák alapozták meg a továbblépést is - a PTE az elmúlt hetekben elnyerte a kormányzattól a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium program pályázatot, ami 2020 és 2023 között fogja biztosítani a kutatásokat és az innovatív eredmények termékirányú továbbfejlesztését.

Forrás:

Innotéka

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!