Meghívó Kari Tanács ülésre

2020. október 1.

Meghívó

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, mely

2020. október 8-án (csütörtök) 15:00 órakor a Microsoft Teams alkalmazás PTE ÁOK Kari Tanács csoportjában, videókonferencia keretében kerül megtartásra

Napirend

 

1. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

2. Professzor Emeritus címek adományozása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

3. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Janszky József egyetemi tanár

 

4. A Tudományos Diákköri Tanács új elnökének megválasztás

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

5 A Tanulmányi Bizottság Hallgatói tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár

 

6. Farmakoinformatikai nem önálló Tanszék létesítése a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetben

Előterjesztő: Dr. Pintér Erika egyetemi tanár

 

7. Javaslat a PTE ÁOK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézetének átkerülésére a PTE Gyógyszerésztudományi Karára

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

8. A PTE ÁOK Szakmai Előmeneteli Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

9. A PTE ÁOK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

10. A 2021/2022. tanévben beiratkozó hallgatók költségtérítési díjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Porvay Péter gazdálkodási referens

 

11. Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára.

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2020. október 1.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán