„Azt szeretnénk, ha a csatlakozás mögött megfontolt döntés állna” - februártól indul a PoteCross képzési program

2021. február 2.

Karunk - a PTE öt másik karával együttműködve - a 2020/2021-es tanév tavaszi félévétől PoteCross elnevezéssel kombinált képzésprogramot hirdetett. Ennek célja, hogy lehetőséget biztosítson a tehetséges, kiválóan teljesítő orvostanhallgatóknak a graduális képzésük ideje alatt új képesítés szerzésének megalapozására. A pályázatra azok a magyar, általános orvosszakos hallgatók jelentkezhettek, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és sikeresen teljesítették a feltételként szabott, kötelező tantárgyakat. A tavaszi szemeszterben öt diák csatlakozott a programhoz, akik februárban kezdhetik meg tanulmányaikat.

Dr. Ertl Tibor professzorral, karunk szak- és továbbképzésért felelős dékáni tanácsadójával beszélgettünk a képzés bevezetésének okáról, annak részleteiről. 

 

Schweier Rita írása

 

- Dr. Nyitrai Miklós dékán úr azt szerette volna, hogy a hallgatók jobban élhessenek az integrált egyetem nyújtotta lehetőségekkel, azaz a graduális képzésük alatt más karokra áthallgatva olyan tudást, információkat szerezzenek, amelyek megfelelnek érdeklődési körüknek, és amelyeket a későbbiekben használni is tudnak. Ennek érdekében először a saját házunk táján néztünk körül. Segítségemre volt dr. Forrai-Werling Márta, a Szak-és Továbbképző Központ igazgatója, valamint Varga Zsuzsanna, a Dékáni Hivatal vezetője, akikkel sok területen, évtizedek óta együtt dolgozunk. Karunkon a humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító és szaktolmács, valamint a migrációs egészségügyi szakember szakirányú továbbképzési szakok merültek fel lehetőségként. Mindkét területen a diploma megléte a belépési követelmény. A diploma megszerzése előtti tanulmányok beszámításának azonban nincs akadálya, ezért meghirdetésre kerültek olyan kurzusok, amelyek sikeres befejezésével a hallgatók a teljesítést érvényesíteni tudják majd a szakirányú továbbképzéseknél, lerövidítve ezzel azok képzési időtartamát. A kurzusok felvételét feltételhez kötöttük, nevesített szigorlat, kollokvium elvégzése szükséges hozzájuk.

Végzett orvosaink jelentős része olyan munkakörbe kerülhet, ahol bizonyos jogi, illetve közgazdasági ismeretek is fontosak számukra, mert például vezetőkké szeretnének válni. Az ilyen jellegű képzési területeken nagy számban találunk orvosokat. Meglátogattuk ezért a Közgazdaságtudományi, továbbá az Állam- és Jogtudományi Karok dékánjait, valamint a Műszaki és Informatikai Karét is, kérve őket, jelöljenek meg munkatársakat, akikkel a képzések részleteit kidolgozhatjuk. Mindenütt szívesen fogadtak minket, biztosítottak elvi támogatásukról, majd megkezdődött a közös munka.

Dr. Tényi Tamás dékánhelyettes úr tanácsára a Művészeti Karral is fölvettük a kapcsolatot, mivel ők a művészetterápiával olyan portfóliót képviselnek, amely érdekli orvosainkat, hiszen a karon végzett művészetterapeutáknak a jelentős része orvosi diplomával is rendelkezik.

Mivel akkor már több információ volt az orvos-mérnök szak (Biomedical Engineering MSc program) indításával kapcsolatban is, ezért dr. Maróti Péter, a MediSkillsLab-Szimulációs Oktatási Központ egyetemi adjunktusa szorgalmazta, hogy ilyen irányban is tegyünk lépéseket. Mindkét ötlet hasznosnak bizonyult, és mindkettőt, az egészségügyi mérnökképzést, valamint a művészetterápia szakirányú továbbképzést is bevettük a lehetőségek közé.

Dékán úr kérésére a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karral is felvettük a kapcsolatot, ők a náluk lévő minor képzéseket ajánlották a csatlakozáshoz, a majdani érdeklődések alapján pedig szakirányú továbbképzéssé konvertálását helyezték kilátásba. Mivel a jelenleg meglévő programokhoz tudunk csatlakozni, így ezen a területen nem lesz kivitelezhető a keresztféléves bevezetés, csakis a tradicionális őszi meghirdetés során biztosítható a belépés.

A több szinten lefolytatott tanácskozás eredményeként a 2020/2021-es tanév tavaszi félévétől karunkon a humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító (és szaktolmács) szakirányú továbbképzés, valamint a migrációs egészségügyi szakember szakirányú továbbképzés, az Állam- és Jogtudományi Karon a jogi szakokleveles orvos- és egészségtudományi szakember szakirányú továbbképzés, a Közgazdaságtudományi Karon az üzleti ismeretek orvosok számára (MSc), a Műszaki és Informatikai Karon az egészségügyi mérnök (MSc), a Művészeti Karon a művészetterápia szakirányú továbbképzés indul.

A 2021/2022-es tanév őszi félévétől a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon az esztétika specializáció (minor), az etika specializáció (minor), a filozófia specializáció (minor), a művészettörténet specializáció (minor), a filmelmélet és filmtörténet (minor), és a klasszika filológia (minor) képzések indulnak.

Alapvetően a keresztféléves indulás mellett döntöttünk, azaz az idei év februárjában indul a képzések nagyobb része. A finanszírozással kapcsolatban a kezdetektől hangsúlyoztuk, hogy ez egy kiválósági program. Azt szeretnénk, ha a csatlakozás mögött megfontolt döntés állna, és olyan hallgatók jelentkeznének, akik bizonyították tanulmányi előmenetelükkel is, hogy komoly tudás megszerzésére képesek. Pályázatukról egy bizottság dönt.

Nagyon fontos volt a Hallgatói Önkormányzat munkája is. Azt kértem tőlük, hogy minden szakágnak legyen egy felelőse, aki segít abban, hogy jól működjön a rá bízott terület, továbbá segítsenek a diákok mozgósításában is. A program tervezetét egyébként előzetesen bemutattuk a Hallgatói Önkormányzatnak is, azt is kérve tőlük, hogy nevezzék el akként, ahogyan szerintük leginkább tükröződik a cél és a szándék. Tőlük származik a PoteCross elnevezés is.

- Ugye, főként ötöd-és hatodéves hallgatókról van szó, akiket várnak ezekre a képzésekre.

- Igen. Ezek a szakirányú továbbképzések általában négy szemeszteresek. Ha az ötöd- vagy a hatodéves hallgató elvégez egy vagy két szemesztert, akkor a nehezén már túl van, és diplomával a zsebében már csak egy, vagy két félév hiányzik ahhoz, hogy a teljes jogú oklevelet megkapja.

-Szemeszterenként 150 ezer forintba kerül a képzés. Ennek a költségét a kar állja?

-Igen. Jelenleg öt hallgató jelentkezett. A támogatásnak természetesen vannak feltételei, az anyagi kompenzálás a sikeres félév esetén történik meg.

- Képzésenként öt hallgatót vártak, azonban jelenleg összesen jelentkezett öt hallgató. Elégedettek ezzel a létszámmal is?

- Úgy fogalmaztunk, hogy akkor lennénk nagyon boldogok, ha valamennyi területen lenne jelentkezőnk, de most egyéb gondjuk is van a hallgatóinknak. A távoktatást, a távvizsgáztatást nem egyszerű megszokniuk, és közben belevágni egy teljesen új dologba merész döntésnek számít. Mi ennek az öt hallgatónak is örülünk. Ketten jelentkeztek a szakfordítói, ugyancsak ketten a művészetterápiás képzésre, egy diák pedig üzleti ismereteit szeretné elmélyíteni. Hírvivőként tekintünk erre a létszámra. Elterjed majd a híre a programnak, és bízunk abban, hogy később még többen lesznek.

- Karunk, az ÁOK miért épp a szakfordítói, illetve a migrációs egészségügyi képzéseket kínálja a hallgatóinak?

- Erre a kettőre van szakindítási engedélyünk és ezekhez gyűlt össze kellő tapasztalatunk is. Ezek a képzések olajozottan működtethetők, oktatóink megfelelő rutinnal rendelkeznek. Új területek bevonására is történtek kísérletek, és azon vagyunk, hogy bővítsük a palettát. Példának említem az orvos- és a fogorvos képzés párhuzamosságát, mivel a szájsebészeten mindkét diploma elvárás. Vannak jelenleg is olyan hallgatóink, akik párhuzamosan hallgatnak kurzusokat, esetükben jelentős átkreditálás történt bizonyos tantárgyak vonatkozásában.

Természetesen a félév végén értékeljük majd a tapasztalatokat, és ha szükséges, végrehajtunk módosításokat, akár vissza is állíthatjuk a szeptemberi kezdést. Mindez még több tényezőtől függ.

Hencz Kata negyedéves általános orvostanhallgatóként jelentkezett a képzésre, a művészetterápiás szakirányra.

- Megláttam lehetőségként a művészetterápiás szakirányt, és ez azonnal megragadott. A pszichiátria és a művészet kapcsolata már nagyon régóta érdekel, legyen szó akár irodalmárokról, akár festőművészekről. Általános iskolás korom óta olvasok könyveket a témában. Nagyon szeretek festeni, és festményeket nézni is. Idén kezdtem a TDK-munkámat, amiben Csontváry művészetével és betegségével foglalkozom, a szakdolgozatomat is ebből fogom majd írni.

- Szigorúnak tartja-e a jelentkezés feltételeit?

- Erre a szakirányra a jelentkezés feltételeként a befejezett harmadéves tárgyakat szabták, amit nem tartok szigorúnak, sőt, kimondottan jónak gondolok, hisz a legnehezebb tantárgyaink többségén túl vagyunk. Korábban nem hiszem, hogy belefért volna az időmbe egy plusz képzés.

- Mit vár a képzéstől?

- Bízom abban, hogy sok érdekes dolgot megtanulhatok, elmélyíthetem a tudásomat úgy a pszichiátria, a pszichológia, mint a művészetek témakörében, és ez hasznos lesz nemcsak a szakdolgozatom megírásában, de a későbbi karrieremben is. Mivel igazán szeretek a művészetekkel foglalkozni, ezért biztosan izgalmas, új információkat hallok ezekkel kapcsolatosan, jó hangulatú tanórák keretében.

A diploma megszerzése után pszichiáter szeretnék lenni, aki művészetterápiás szakember is. Ebben a minőségemben szeretnék segíteni a rászorulókon, főként az addiktológiai betegeken, és rajtuk kívül mindazokon, akik megkeresnek és igénylik a tudásomat.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!