Dr. Zemplényi Antal Tamás on-line habilitációs előadásai

2021. április 22.

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint a Gyógyszertudományok Doktori Iskolája (D92)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

Dr. Zemplényi Antal Tamás

egyetemi adjunktus

Gyógyszerészeti Intézet

 

2021. május 6-án (csütörtök) 12:45 órai kezdettel a Gyógyszerügyi ismeretek tantárgy keretében A farmakoökonómia szerepe új egészségügyi technológiák értékének meghatározásában címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3f1cd75368d24f6384527cf718abb766%40thread.tacv2/1618929487562?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

2021. május 6-án (csütörtök) 13:35 órai kezdettel a Pharmaceutical Practice and Management 2. tantárgy keretében The role of pharmacoeconomics in assessing the value of new health technologies címmel (angol nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adadbd988147c4c2dab825996703ec2bc%40thread.tacv2/1618929826654?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

Az előadásokon a PTE ÁOK/GYTK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Egészségügyi technológiák hazai finanszírozási rendszerbe történő befogadását megalapozó egészség-gazdaságtani értékelések

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. május 6-án (csütörtök) 14:30 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGViMTZkYjItNGQyYS00NTAyLTg5NDMtMmI1NTM2NjlhNjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

 

elnök:  Dr. Pintér Erika egyetemi tanár (PTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

tagok: Dr. Brodszky Valentin egyetemi tanár (Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)

Dr. Szökő Éva egyetemi tanár (SE Gyógyszerhatástani Intézet)