Egyetemi orvos-és fogorvosnap – 2021. október 16.

2021. október 18.

A tavalyi évben elmaradt, de idén sikerült megszervezni az immár 52. Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapot, az ünnepséget október 16-án tartották a dr. Romhányi György aulában.

Több száz orvos gyűlt össze, hogy dr. Miseta Attila rektor, valamint dr. Reglődi Dóra dékánhelyettes köszöntője után átvegye arany-, gyémánt-, vas-, vagy rubindiplomáját.

Pro Facultate Medicinae emlékérem

Az ünnepség keretében átadták a Pro Facultate Medicinae emlékérmeket azoknak, akik a kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek, végeztek.

Arany fokozat

Idén a Pro Facultate Medicinae emlékérem postumus Arany fokozatát dr. Ábrahám István egyetemi tanárnak, az Élettani Intézet volt igazgatójának ítélték, aki 1993-ban szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Diákkörös hallgatóként kutatómunkáját az Élettani Intézet Idegélettani Tanszéki Akadémiai Kutatócsoportjában kezdte. Már egyetemi évei alatt is kiemelkedő eredményeket ért el. Az egyetem elvégzése után PhD-doktori tanulmányait Budapesten végezte, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben. Ez idő alatt Hollandiában, a Grőningeni Egyetemen  bővítette szakmai ismereteit. 2012-ben habilitált a pécsi orvoskaron. 2015-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. Az MTA doktora.

1993-2000 között az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Molekuláris Neuroendokrinológiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, majd tudományos főmunkatársa volt. 2000 és 2002 között az angliai Cambridge-ben, a Babraham Intézetben kutatott Marie Curie ösztöndíjjal. Érdeklődése ekkor fordult az ösztrogén agyban kifejtett nem-genomiális hatásainak vizsgálata felé. Hazatérése utáni években az MTA-TKI-ELTE Neurobiológiai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa volt. 2007-ben az új-zélandi Otago Egyetemen kapott lehetőséget egy saját kutatócsoport létrehozására és irányítására, mellyel jelentős szakmai sikereket ért el kutatásvezetőként a szuperrezolúciós mikroszkópia tudományterületén. Külföldön elért szakmai sikerei eredményeit hazatérésével Magyarországon kamatoztatta tovább. Professzori kinevezése után megalakította a Molekuláris Neuroendokrinológiai Kutatócsoportot. Kezdeményezésére egy Európában is egyedülálló mikroszkóp centrum valósult meg. 2015 óta orvoskarunk Élettani Intézetének intézetigazgató-helyettese, majd 2019-től intézetigazgatója. Fő kutatási területe volt az ösztrogén gyors, nem-klasszikus hatásainak tanulmányozása a központi idegrendszerben immunhisztokémia, in situ hibridizációs hisztokémia, sztereotaxikus kisállatműtétek, intracelluláris elektrofiziológia in vitro szeletben, transzgenikus technológia, egyedi molekula detekciós mikroszkópia módszerekkel.

Közéleti szerepvállalása is jelentős volt: a Magyar Idegtudományi Társaság elnökségi tagja, majd 2021 elejétől elnöke. A PTE Idegtudományi Centrumának alapító tagja, elnöke, az MTA Orvos osztálya Klinikai Idegtudományi Bizottságának titkára, a Magyar Élettani Társaság és a Society for Neuroscience tagja. Több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságában dolgozott. Tudományos tevékenységét számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el.

Ezüst fokozat

Az orvoskar a Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát adományozta két kiváló oktatójának, dr. Battyáni István egyetemi docensnek és dr. Gombos Katalin adjunktusnak, akik a hallgatók elméleti és gyakorlati képzését hosszú évtizedek óta nagy odaadással és kiváló szakmai felkészültséggel végzik. Szintén a Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozát vehette át Kittkáné Bódi Katalin, az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály volt vezetője, felelősségteljes, pontos, nagy megbízhatósággal végzett munkájáért.

Bronz fokozat

A Pro Facultate Medicinae emlékérem bronz fokozatát kapta Kellényi György elektrofiziológiai asszisztens, Rofrits Vilmosné ápolásszakmai igazgatóhelyettes, Szakonyiné Fenyvesi Ildikó vezető asszisztens és Varga Jánosné laboratóriumi asszisztens, akik a többi kolléga számára is példaértékűen teljesítenek munkaterületükön.

Dékáni dicséret

Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik mindennapi, felelősségteljes munkájukkal, emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek az orvoskar fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért.

 • Bedő Ilona Piroska, diplomás osztályvezető ápolónő, KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Berta Józsefné, ápolónő, KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
 • Bércesné Szontag Eszter, igazgatási ügyintéző, KK Szemészeti Klinika
 • Bodai Csabáné, igazgatási ügyintéző, ÁOK Alapellátási Intézet
 • Dittrich Andrásné, általános asszisztens, KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Dr. Horváth Iván Gábor, egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes, KK Szívgyógyászati Klinika
 • Dr. Kovács Tibor József, egyetemi tanár, KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Dr. Sebők Judit Vera, főorvos, KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Dr. Vástyán Attila, egyetemi docens, KK Gyermekgyógyászati Klinika
 • Ferk Imola, egyetemi okleveles ápoló - ápolásszakmai igazgató-helyettes, KK Szívgyógyászati Klinika
 • Gaál Szilvia, osztályvezető ápolónő, KK Ortopédiai Klinika
 • Gubányi Judit,  intenzív szakápolónő, KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Herrné Varga Tímea, részlegvezető  szakasszisztens, KK Neurológiai Klinika
 • Horváth Mária III., gyógyszertári szakasszisztens , KK Szívgyógyászati Klinika
 • Kocska Orsolya, osztályvezető  ápoló, KK Gyermekgyógyászati Klinika
 • Kis Tünde Mária, osztályvezető ápoló, KK Szívgyógyászati Klinika
 • Kovács Réka, titkárnő, KK Szívgyógyászati Klinika
 • Kubatov Klára, aneszteziológiai szakasszisztens, KK Szívgyógyászati Klinika
 • Lankovics Emil, műtőssegéd, KK Szívgyógyászati Klinika
 • Mester Ágnes, kardiológiai szakasszisztens, KK Szívgyógyászati Klinika
 • Mihálffyné Jech Andrea, laboratóriumi technikus, ÁOK Transzlációs Medicina Intézet
 • Müllerné Illés Mónika, műtős szakasszisztens, KK Bőr- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
 • Szabó Gábor István, műtőssegéd, KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
 • Szokolainé Eipl Tímea, kardiológiai szakasszisztens, KK I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Szőnyi Andrea, részlegvezető szakasszisztens , KK Orvosi Képalkotó Klinika
 • Závodiné Dr. Bocskai Tímea, adjunktus, KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Angyal Gabriella, Deákné Tamási Andrea, Horvát Andrea, Jóni Tímea, Márton Róbert és Vajda Karolin munkáját is ezzel az elismeréssel méltatták.

Dékáni Elismerő Oklevélben Szántóné dr. Csongor Alexandra, az ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézetének adjunktusa, és Vízaknai Katalin, a KK Urológiai Klinikájának ápolónője részesült kiemelkedő munkájáért.

Intézeteknek és klinikáknak járó elismerő oklevelek

A végzős hallgatók titkos szavazata alapján adták át a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézeteknek és klinikáknak járó elismerő oklevelet. Mivel tavaly a pandémia miatt az ünnepséget nem sikerült megrendezni, ezért a tavalyi évben esedékes elismeréseket is most nyújtották át.

Az elméleti intézetek között tavaly és idén is a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, a Transzlációs Medicina Intézet és az Anatómiai Intézet bizonyult a legjobbnak.

A klinikák között a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum kapta tavaly és idén is a legtöbb szavazatot. Mellette tavaly a Gyermekgyógyászati Klinika, valamint a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika állt az élen, idén pedig az I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Neurológiai Klinika.

Romhányi Emlékérem

A Romhányi Emlékérem tulajdonosa - a végzős hallgatók szavazatai alapján, magas színvonalú oktatómunkájáért – tavaly és idén is dr. Szeberényi József, az Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium egyetemi tanára, és dr. Molnár Gergő, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum egyetemi docense lett.

Kiváló gyakorlatvezető

A „kiváló gyakorlatvezető” címben a végzős hallgatók szavazatai alapján több oktató is részesült.

A tavalyi évben:

 1. Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 2. Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet
 3. Dr. Szántó Viktória, klinika szakorvos, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 4. Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 5. Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens, Anatómiai Intézet
 6. Dr. Kun Szilárd, tanársegéd, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 7. Dr. Czopf László, egyetemi docens, I. sz. Belgyógyászati Klinika
 8. Dr. Vida Lívia, szakorvos, Pathológiai Intézet
 9. Dr. Kaszás Bálint, szakorvos, Pathológiai Intézet
 10. Dr. Marada Gyula, adjunktus, Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Az idei évben:

 1. Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 2. Dr. Pethő Gábor, egyetemi tanár, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 3. Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet
 4. Dr. Szapáry László, egyetemi docens, Neurológiai Klinika
 5. Dr. Hollósy Tibor, adjunktus, Anatómiai Intézet
 6. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár, Anatómiai Intézet
 7. Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens, Anatómiai Intézet
 8. Dr. Sebők Judit, klinikai főorvos, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 9. Dr. Palkovics Tamás, szakorvos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 10. Dr. Rékási Zoltán, egyetemi docens, Anatómiai Intézet

Dr. Ezer Erzsébet, dr. Mikó Éva és dr. Lempel Edina munkáját is ezzel az elismeréssel méltatták.

Karlinger Gy. Tihamér pályadíj

Az orvoskar korábbi professzorának, dr. Karlinger Gy. Tihamérnak az örököse, dr. Karlinger Kinga, karunk egyetemi magántanára, a Pro Medicina Quinquecclesiense Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés keretein belül megalapította az innovatív sebészeti eljárásokat kidolgozó és alkalmazó orvoskutatók, oktatók támogatását célzó Karlinger Gy. Tihamér pályadíjat, amit ebben az évben dr. Józsa Gergő, a Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa nyert el „Gyermekkori törések kezelése felszívódó implantátumokkal” című pályázatával.

Miniszteri Elismerő Oklevél

Az Emberi Erőforrások minisztere 2021. augusztus 20-a alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának munkatársait. A díjat dr. Bóna Ernő, dr. Farkas Krisztina, dr. Kiss Tamás, dr. Péterfi Zoltán, Schleierné Rónaszéki Julianna és Ujpál Géza kapta.

Koszorúzási ünnepség

Az ünnepség zárásaként az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából, a hősök előtt fejet hajtva koszorút helyeztek el az egyetem vezetői, az 1956-os Diákparlament Társaság, valamint a Hallgatói Önkormányzat tagjai.

 

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk!

Fotók:

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!