Szigorították a maszkhasználatot a PTE-n

2021. november 2.

A PTE Operatív Stáb 2/2021. (X. 29.) elektronikus úton hozott határozata a maszkhasználat szigorítására vonatkozóan.

I. A PTE Operatív Stáb figyelemmel a járványügyi helyzet alakulására a maszkhasználat szabályait a Pécsi Tudományegyetemen 2021. november 2. napjától visszavonásig a következőképpen határozza meg:

1) Kötelező az orrot és szájat folyamatosan eltakaró maszk (orvosi maszk,munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk) viselése az egyetem teljes területén, zárt térben (ideértve tantermeket, a közösségi tereket, a közlekedő folyosókat, a kollégiumok közösségi tereit, az ügyfélfogadási helyiségeket és az irodákat is.)

2) Kötelező a maszkhasználat bármely zárt térben tartott rendezvényen, értekezleten, testületi ülésen.

3) Kivételt képeznek a kötelező a maszkhasználat alól:

  • a) a jelenléti foglalkozások során az előadást tartó személy,

  • b) a sportfoglalkozásokon, illetve a sportlétesítmények használata során az aktív sporttevékenységet kifejtő személy,

  • c) az egyetemi munkatársak, amennyiben egyedül tartózkodnak irodájukban,

  • d) a kollégiumban a saját szobájában tartózkodó hallgató.

4) A Klinikai Központ területén a maszkhasználatot a vonatkozó jogszabályi és belső utasítások szabályozzák és az általánostól szigorúbb előírások is érvényesülhetnek.

5) Jelen határozat nem vonatkozik az Egyetem fenntartásában álló köznevelési intézményekre, ahol az EMMI ágazati iránymutatásainak megfelelően rendezett a maszkhasználat.

II. A PTE Operatív Stáb 2/2021. (IX. 9.) elektronikus úton hozott határozata 2021. november 2. napján hatályát veszti.

III. A határozat hatálybalépésével egyidejűleg szükséges a módosításokat értelemszerűen átvezetni a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjéről szóló 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasításban, valamint a PTE Operatív Stáb 1/2021. (X. 18.) határozatával elfogadott a 2021/2022 tanév őszi félévében a veszélyhelyzet időtartama alatt a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött oktatási, ismeretellenőrzési cselekmények és felvételi vizsgák szükséges védelmi intézkedéseinek minimum feltételeire vonatkozó járványügyi higiénés ajánlásokban. 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!