Új együttműködések születtek a Német Programban

2022. március 8.

Karunkon jelenleg 56 német hallgató tanul fogorvosnak, 650-en pedig általános orvosnak. Azzal a két új együttműködéssel, ami a közelmúltban jött létre a német nyelvű orvos-, és fogorvosképzésre vonatkozóan, újabb 17 német hallgató nyerhet felvételt és támogatást a képzésekre a következő tanévtől. Az új megállapodások jelentőségéről dr. Than Péter professzor, a Német Program Bizottság elnöke beszélt.

 

Schweier Rita írása

 

„Karunkon a német oktatásnak nagyon komoly tradíciója van. Meg kell emlékeznünk dr. Ohmacht Róbert professzorról, akinek ebben komoly szerepe volt, valamint dr. Sümegi Balázsról, aki egykori dékánként elindította és felkarolta a programot. Az ő tevékenységükön nyugszik a mi munkánk is, folyamatosan alkalmazkodva a környezetünkben zajló változásokhoz. A magyarországi idegen nyelvű, fizetős képzések helyzete az elmúlt években sok szempontból módosult Európában, komoly konkurenciáink lettek a keleti térségben, de nőnek Németországban és Ausztriában is azok a magánegyetemi lehetőségek, amik közül választhatnak a jelentkezők. Jelenleg ez jelenti a legnagyobb kihívást a számunkra. Mivel ezeken a helyeken többnyire angol nyelven oktatnak, mi pedig a teljes képzés alatt németül, ezért helyzeti előnyünket még sikerült megőriznünk, azonban a versenyszituációra a tandíjak összege is ráerősít. Kelet-Európában léteznek a miénknél olcsóbb képzések” - mondta dr. Than Péter, hozzátéve, hogy a Német Program mára egy jól bejáratott oktatási és adminisztratív rendszer, ami csak időközönként szorul apróbb igazításokra.

A Német Program Bizottság elnöke szerint az utóbbi néhány évben kis mértékben ugyan, de országszerte csökkent a jelentkezők száma. Ennek oka egyelőre nem tudható, hozzájárulhatott a pandémia, illetve az, hogy Németországban egyszerűsödtek az orvosképzésbe való bekerülés feltételei. A jelenlegi helyzetben a stabil együttműködésekre kell törekedniük. Partnereik a pécsi orvoskar - napjainkra Németországban már igen komoly reputációval rendelkező - oktatásán keresztül nyújtják a képzést a hallgatóknak annak érdekében, hogy az általuk kiválasztott és szponzorált jelöltek egy meghatározott feladat elvégzésére térjenek majd haza. Mozgatórugója ennek a Németországban tapasztalható orvoshiány, ami különösen a kisebb, vidéki városokban érzékelhető.

Az együttműködés remek példája a szászországi háziorvosi kamarával létrejött megállapodás, ami immár nyolcéves. Két évvel ezelőtt bekapcsolódott ebbe az ottani Egészségügyi Minisztérium is, általuk pedig évente már negyven hallgatót vesznek fel a Német Programba. Dr. Than Péter szerint ez egy fix és stabil együttműködés, a hallgatók kiválasztása a külföldi partner által felállított kritériumrendszer szerint történik. A jelentkező diákokat a pécsi orvoskaron megszűrik, bár általában kiváló teljesítményű fiatalokról van szó. 

A szász együttműködés sikerét látva kereste meg karunkat a Szász-Anhalt tartomány fogorvosi kamarája (Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt) azzal, hogy ők a fogorvosképzés terén szeretnének megállapodást kötni, amit januárban nyélbe is ütöttek. A minap érkezett a hír, hogy immár hetven jelentkezőjük van, közülük azonban - a jelenlegi létszámon felül – csak 12 diákot tudnak pluszban felvenni. A szászországi modell mintájára a képzés befejeztével ők is hazamennek majd házi fogorvosokként dolgozni, cserébe az ottani fogorvosi kamara állja a taníttatásuk költségeit. A bővítés szerencsésen egybecseng az új Fogászati Oktatási Központ átadásával is. A korszerű épület és annak infrastruktúrája kiváló hátteret nyújt a gyakorlatorientált felkészítésre, ami a pécsi orvoskar komoly vonzereje, Németországban ugyanis jóval kevesebb lehetőség nyílik a gyakorlati munkára.

Dr. Than Péter beszámolt még egy újdonságról, egy olyan megállapodásról, amely egy magyar származású kolléga révén született, aki Németországban dolgozik és karunkkal évek óta szorosan együttműködik. A Marienhaus Kliniken GmbH kórházlánc főorvosaként és oktatásért felelős vezetőjeként kereste meg a Német Programot azzal, hogy öt hallgató képzését segítenék tandíjuk felének a kifizetésével azért, hogy a végzés után kórházláncuknál tevékenykedjenek a különböző szakterületeken.

Dr. Than Péter összegzése alapján 2022-től - a hagyományos, egyéni jelentkezésen és finanszírozáson alapuló, német nyelvű oktatás mellett - három speciális ösztöndíjprogram fut a pécsi orvoskaron, amelyek 45 német általános orvos- és 12 fogorvoshallgató képzését fedik le. Az első évre felvehető hallgatói létszámot tekintve – ami 170-180 fő – ez jelentős arány, hisz az egyharmadot jelenti. Jól megszűrt, képzett és motivált fiatalokról van szó, akik komolyan veszik a tanulást. Ez az együttműködő partnerek érdeke is, hisz a befektetésük csak így térül meg.

„A megbízható együttműködésekben van a jövő, mert az egyéni jelentkezésekben sok az esetlegesség. A szász modell jól bevált, és ez komoly stabilitást jelent számunkra” - fogalmazott dr. Than Péter, aki fontos célként jelölte meg a német nyelvű képzés színvonalának, valamint az itt kapható diploma reputációjának a fenntartását. Ez folyamatos munkát és odafigyelést igényel, amihez a hallgatóktól és a német munkáltatóktól kapott pozitív visszajelzések adják a lendületet és a hitet.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!