Paintballoznának, lovagolnának, amerikai fociznának is a pécsi egészségügyi szakokon tanulók

2022. március 22.

Négy hallgatóból három szükségesnek véli a tantervi testnevelést, új elérhető mozgásformaként pedig többek között a lovaglást, a súlyemelést, az amerikai focit, illetve az íjászatot is szívesen űznék a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi szakjain tanulók – derült ki a PTE Általános Orvostudományi Kar Testnevelés- és Mozgásközpontja által végzett felméréséből, mely során orvos- és fogorvostanhallgatókat, leendő gyógyszerészeket, illetve ETK-s hallgatókat kérdeztek.

A PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont fő céljai a tanrendi testnevelés biztosítása a hallgatók részére, valamint sportszolgáltatás a pécsi orvosképző hallgatói és dolgozói számára.

A közelmúltban egy olyan, kérdőív segítségével megvalósított, az Általános Orvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, valamit az Egészségtudományi Kar hallgatóira fókuszáló felmérést folytattak le, mely a fizikai aktivitás, a sportolási szokások feltérképezésére irányult. A felmérés során szocio-demográfiai, fizikai aktivitásra, sportolási szokásokra vonatkozó kérdések mellett a lelki egészséget, jóllétet, életelégedettséget vizsgáló standardizált és validált kérdőíveket is alkalmaztak.

A kutatás során feltérképezték, hogy a magyar és külföldi hallgatók korábbi tanulmányaik során milyen sportolási előképzettséggel rendelkeznek, mit hoznak magukkal az általános és középiskolai tanulmányaik során végzett testnevelésből. Rákérdeztek arra is, hogy napi szinten mennyit és milyen formában mozognak a hallgatók, mennyire fontos számukra a sportolás, a tanrendi testnevelés. Hangsúlyos volt még az ÁOK-s, ETK-s és GYTK-s hallgatók sportolási szokásainak összevetése, továbbá felmérték a tanrendi testnevelés esetleges bevezetésének létjogosultságát is az Egészségtudományi Karon, ahol jelenleg nincs előírt testnevelés. 

A kérdőívet összesen 536 (295 orvoskari, 194 ETK-s, valamint 47 gyógyszerészkari) hallgató töltötte ki. Visszajelzéseik alapján megállapítható, hogy a hallgatók 80 százaléka elégedett a Testnevelés és Sportközpont által kínált, közel harminc sportágat lefedő kínálatával. Mindezek mellett szívesen kipróbálnának jelenleg még nem elérhető mozgásformákat is, mint például a bokszot, a judót, a sárkányhajózást, a floorballt, a lovaglást, a súlyemelést, a paintballt, az airsoftot, az amerikai focit, az íjászatot, de egyéb küzdősportokra, valamint női önvédelemre is igény mutatkozik.

A válaszokból kiderült, hogy az említett karok hallgatói 74 %-ban támogatják és szükségesnek vélik a tanrendi testnevelés létjogosultságát. Szerintük a heti egy alkalmat további, akár két, szabadon választható alkalommal is bővíteni lehetne. A Testnevelés- és Mozgásközpont összesítése szerint az Egészségtudományi Karon a hallgatók 62 százaléka venné szívesen a testnevelés bevezetését.

A hallgatók preferált mozgásformaként első helyen a sport- és labdajátékokat, majd a kondicionálást, súlyzós edzéseket, illetve a táncos mozgásformákat, az aerobicot, valamint a vizes sportokat jelölték meg.  A visszajelzések szerint a sportjátékok szerepe a legjelentősebb, melyeknek komoly közösségteremtő erejük is van.

A beérkezett válaszok arra is rámutattak, hogy az egészségügy területén tanuló hallgatók fontosnak tartják a sportolást, rendszeresen végeznek testmozgást, melyre számos lehetőségük van egyetemi, kari keretek között. A sportolás által felülkerekednek a szorongáson, javítják a hangulatot, a felesleges energiák levezetésével pedig kiegyensúlyozottabbakká válnak.

A kari polgárok közérzetének javítása, a kari közösségek jólléte kiemelten fontos a pécsi orvoskar számára. Hosszú távú stratégiai tervének, a PotePillarsnak egyik fontos pillére a Well-Being koncepció, ami a kar polgárainak és hallgatóinak környezetével, közérzetével, a csoportokon belüli és azok közötti kapcsolatokkal, a bizalom építésével foglalkozik. Célja, hogy a munkatársak és a diákok boldogok, elégedettek legyenek, és ezáltal a kar szervezeti immunrendszere is erősödjön.

Fotó:

PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!