Nagy érdeklődés övezte a pécsi orvos- és gyógyszerészkar TDK konferenciáját

2022. március 24.

Március 9-10-én zajlott a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának és Gyógyszerésztudományi Karának 2022-es házi TDK konferenciája, melyen 19 szekcióban közel 160 előadó mérte össze tudását.

A szervezők tájékoztatása szerint a 2022-es konferenciára 140-nél több előadást nyújtottak be orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók elméleti, klinikai, gyógyszerészeti, valamint fogorvosi témakörök mentén. A megmérettetés a középiskolásokat is megszólította: a többéves múltra visszatekintő „Tudomány, ami összeköt” pályázat keretében 12 pályamunkát válogatott be a konferenciára a bírálóbizottság, melyeket külön szekciókban mutattak be.

A rendezvény március 9-én 12 órakor ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a Dékáni Tanácsteremben, ezt követően pedig indultak az előadások, melyeket az orvoskar régi és új, ultramodern épületének termeiben, a PTE GYTK Rókus utcai épületében, valamint a Dischka Győző utcai Fogászati Klinika Mokka termében hallgatott meg a szakmai zsűri, valamint az érdeklődők.

A korábbi évek gyakorlatainak megfelelően a zsűri munkáját a társegyetemek aktív diákköri nevelőtevékenységet végző oktatói is segítették. A TDK-zóknak 10 percük volt előadni Prezi vagy PowerPoint prezentációval kísérve a témájukat, melyet 5 percnyi vita követett. 

A legnépesebb szekcióknak a középiskolásoknak fenntartottak bizonyultak: sok diákot elkísért a családja, sokan nem is a baranyai megyeszékhelyről érkeztek. A fiatalok rendkívül színvonalas előadásokkal, korukat meghazudtoló profizmussal prezentálva mutatták meg, hogy jogosan szavaztak nekik bizalmat a bírálóbizottsági tagok. A szervezők szeretnék, ha továbbra sem szakadna meg ez a sorozat, és a jövőben is részesei lennének középiskolások a házi TDK-megmérettetésnek.

A tudományos megmérettetés ünnepélyes eredményhirdetésére március 10-én 18:30-as kezdettel került sor. A szekciónkénti részletes eredmények ide kattintva érhetők el, a hallgatói előadásokról, valamint a bírálóbizottságokról pedig itt olvashatunk bővebben.

A TDK konferenciáról Verébi Dávid, a PTE ÁOK fotósa készített két galériát, melyek a képekre kattintva nyílnak:

 

 

TDK: fókuszált tudásmélyítés, egyben ösztöndíjlehetőség is

TDK-zni, azaz tudományos diákköri tevékenységet végezni több szempontból is érdemes a graduális képzésben tanuló hallgatóknak. Ennek kereteiben ugyanis közvetlenül vesznek részt az intézetek, tudományos műhelyek kutatómunkájában, fókuszált rálátást kapnak egy-egy szakterületre, tudásukat házi és országos TDK konferenciáján mérettethetik meg.  Az országos versenyeken a PTE-s hallgatók évről évre öregbítik az egyetem hírnevét: 2021-ben, a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról 32 helyezéssel, köztük nyolc első hellyel tértek haza.

Fontos megjegyezni még, hogy a TDK-tevékenység során elért egyéni kutatási eredmények kiváló alapot teremtenek az orvosi diplomamunka sikeres összeállításához és az effektív posztgraduális (PhD) munkához is. Mindemellett amennyiben egy hallgató már legalább fél éve regisztrált TDK tag, lehetősége van a Tudományos Diákköri Munka tantárgy felvételére, mellyel kreditpontokat szerezhet. Az orvoskar honlapja szerint amennyiben a TDK-zó hallgató az intézet/klinika oktató munkájában is részt vesz, demonstrátori ösztöndíjra is pályázhat.

Fotók:

Verébi Dávid/PTE ÁOK

 

Támogatás: NTP 

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!