Írásbeli próbavizsga általános orvosszakos hallgatóknak

2022. június 8.

Írásbeli próbavizsgát szervezett karunk a szigorló éves hallgatók részére, két héttel az éles záróvizsga időpontja előtt.

A formatív jellegű számonkérés szervezése dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes kezdeményezésére indult el, és egy előzetes felmérés alapján jelentős hallgatói támogatást is kapott. A próbavizsga az Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottsággal egyeztetve, az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék és a Tanulmányi Hivatal közös szervezésében valósult meg, dr. Sarlós Patrícia (I. sz. Belgyógyászati Klinika) egyetemi docens és dr. Csaba Gergely (Magatartástudományi Intézet) PhD-hallgató koordinálásával.

A szigorló évesek közül 147 magyar, 112 angol és 72 német programos hallgató vett részt a vizsgán, több mint az évfolyam felét (54%-át) képviselve. A résztvevők visszajelzései pozitívak voltak, a válaszolók kivétel nélkül hasznosnak tartották a próbavizsgán való részvételt, és nagyon elégedettek voltak a szervezéssel és a lebonyolítással is.

Az éles írásbeli záróvizsga május 25-én zajlott, melyen hallgatóink kitűnően szerepeltek, és átlagosan 90 százalékos eredményt értek el. A szóbeli záróvizsgákat az azt követő héten szervezték.

Gratulálunk az újdonsült doktoroknak!

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!