Dékáni Pályamunka 2022

2022. szeptember 2.

A PTE ÁOK dékánja pályázatot ír ki Tudományos Diákköri Pályamunka elkészítésére.

A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik legalább egy éve a TDK tagjai. A pályázat témája lehet az oktató intézmények által korábban meghirdetett téma, vagy a hallgató TDK témavezetője által javasolt és elfogadott, korábban meg nem hirdetett téma egyaránt.

A Pályamunka magyar, angol, vagy német nyelven készülhet.

Formai követelményei a következők:

  • margók: felső 2 cm, alsó 2 cm, jobb 2,5 cm, bal 2,5 cm (bekötött formában baloldalon plusz 1 cm);
  • betűtípus: 12 pt Times New Roman CE;
  • sorköz: 1,5 (sorkizárt);        
  • ajánlott terjedelem: 30-40 oldal.

A Pályamunka benyújtható jelige megjelölésével, vagy a szerző és TDK tevékenységének otthont adó intézet megnevezésével egyaránt (jeligés pályázathoz lezárt borítékban kell mellékelni az azonosító adatokat).

A Pályamunkát egy bekötött, vagy fűzött példányban, továbbá pdf formátumban a dekani.hivatal@aok.pte.hu email címére, 2022. október 15. (szombat) 13:00-ig kell benyújtani a Dékáni Hivatalba. A beadott Pályamunkát a dékán által kijelölt bizottságok értékelik.

A Dékáni Pályamunka eredményhirdetése Ünnepi TDK Ülés keretében történik.

A díjazott Dékáni Pályamunka szakdolgozatnak fogadható el, amennyiben a szakdolgozat szerzője a Pályamunka témájából TDK konferencián díjazott előadást tartott, úgy a szakdolgozatát nem kell megvédenie, a szakdolgozat jeles osztályzatú.

 

Pécs, 2022. szeptember 2.

 

Dr. Nyitrai Miklós s.k.

dékán

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!