Szerzők ünnepe 2022

2022. december 6.

Karunk a 2021. évi kiemelkedő teljesítményt nyújtó szerzőket ünnepelte a már hagyományosan megrendezett Szerzők ünnepén, november 30-án. Ezek a szerzők karunk meghatározó kutatói, akik közül többen évről évre díjazásban részesülnek. Megbecsülésüket a kar vezetősége nagyon fontosnak tartja, ezért indult el dr. Koller Ákos, korábbi tudományos dékánhelyettes kezdeményezésére ez az ünnepség, amit már dékánhelyettesként is támogatott és továbbfejlesztett dr. Nyitrai Miklós, karunk jelenlegi dékánja. A pénzjutalom mellett a szerzők egy szobrocskát is kapnak, egy baglyot, ami idén fehér színű árnyalatot öltött.

Az ünnepséget dr. Reglődi Dóra tudományos dékánhelyettes szervezte és nyitotta meg, aki ismertette a kiválasztás szempontjait, aminek alapját ezúttal is az MTMT-ben szereplő adatok adták. Az impakt faktorok mellett számos egyéb tényező is beszámításra került: egyéni hozzájárulási faktor, a Q értékek (Q1 és Q2 kiemelten), az első/utolsó szerzősség, valamint a tudományterület.

Idén sem díjazták a 10 impakt faktor alattiakat, a korcsoportokat minden esetben elméleti és klinikai alcsoportokra osztották. Ezen szempontok miatt nem minden kategóriában szerepelt azonos számú kitüntetett. A magasan jegyzett cikkek díjazottjai mindannyian a saját kategóriájukban is díjazottak lennének összteljesítményük alapján.

Szó esett idén is arról, hogy a szobrocskák, a különféle árnyalatú baglyok milyen nagy megbecsülést élveznek a díjazottak körében, és néhány visszajelzést is említettek azzal kapcsolatban, kinek, mit jelent ez az elismerés. Ilyenek hangzottak el: „nagy, közösségi, szakmai elismerés; mi gyúrunk a bagolyra; fontos, hogy gyarapodjanak a baglyok; nagy motiváló erőt jelent, általa érzem, hogy fontos a karnak, amit csinálok; jó érzés ránézni, mert emlékeztet arra, hogy elismerik a munkámat.”

2021-ben 25 magasan jegyzett (10 impakt faktor feletti) közlemény jelent meg, ami több, mint az elmúlt években, bár 2016 óta – egy év kivételével - emelkedő a tendencia: 2016-ban 5 ilyen volt, 2017-ben 14, 2018-ban 11, 2019-ben 17, 2020-ban pedig 19.

A magas jegyzett cikkek díjazottjai:

 • Hegyi Péter - Transzlációs Medicina Intézet - Nat Med, Gut , Gut, Gut, Ann Intensive Care
 • Tóth Péter József - Idegsebészeti Klinika - Nat Rev Nephrol
 • Szentesi Andrea Ildikó - Transzlációs Medicina Intézet - Nat Med , Gut
 • Párniczky Andrea - Transzlációs Medicina Intézet - Nat Med
 • Minier Tünde - Reumatológiai és Immunológiai Klinika - Lancet Rheumatol
 • Czirják László - Reumatológiai és Immunológiai Klinika - Lancet Rheumatol, Ann Rheum Dis, Ann Rheum Dis
 • Erőss Bálint Mihály - Transzlációs Medicina Intézet - Nat Med, Gut, Ann Intensive Care
 • Zelena Dóra - Élettani Intézet - PNAS
 • Szomor Árpád - I.sz. Belgyógyászati Klinika - Lancet Oncol
 • Szakács Zsolt - Transzlációs Medicina Intézet - Ann Intensive Care
 • Halmosi Róbert - I.sz. Belgyógyászati Klinika - Eur J Heart Fail
 • Komócsi András - Szívgyógyászati Klinika - Stroke
 • Lohner Szimonetta - Népegészségtani Intézet - JAMA Netw Open, Crit Rev Food Sci Nutr
 • Kumánovics Gábor - Reumatológiai és Immunológiai Klinika - Ann Rheum Dis
 • Ocskay Klementina - Transzlációs Medicina Intézet - Ann Intensive Care
 • Pár Gabriella - I.sz. Belgyógyászati Klinika - Ann Intensive Care
 • Horváth Iván - Szívgyógyászati Klinika - Cardiovasc Res
 • Varga Csaba - Élettani Intézet - PNAS
 • Vereczkei András - Sebészeti Klinika - Br J Surg
 • Kupó Péter - Szívgyógyászati Klinika - Stroke
 • Bálint Alexandra - Szívgyógyászati Klinika - Stroke

Szó esett a PhD-védésekről, a habilitációkról és az MTA doktori védésekről is. Az MTA doktora lett a tavalyi ünnepség óta: dr. Csutak Adrienne, dr. Molnár Tihamér, dr. Hollódy Katalin és dr. Urbán Edit.

A díjazottak kategóriák, és intézetek, klinikák szerint:

I. kategória - elméleti intézetek:

 • Dembrovszky Fanni - Transzlációs Medicina Intézet
 • Váncsa Szilárd - Transzlációs Medicina Intézet
 • Kovács Dominika - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Zsidó Balázs Zoltán - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Földi Mária - Transzlációs Medicina Intézet
 • Bagóné Vántus Viola - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Horváth Ádám István - Farmakológiai és Farmakoterápiai Int.
 • Kecskés Angéla - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Szabó Edina - Anatómiai Intézet
 • Aczél Timea - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Szarka Nikolett - Transzlációs Medicina Intézet

I. kategória - klinikák:

 • Erdő Bonyár Szabina - Immunológiai és Biotech. Intézet
 • Nagy Szilvia Anett - Idegsebészeti Klinika
 • Meggyes Mátyás - Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Ördög Katalin - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Horváth Orsolya - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Tóth Luca - Idegsebészeti Klinika
 • Környei Bálint Soma - Orvosi Képalkotó Klinika
 • Nagy Gabriella - Reumatológiai és Immunológiai Klinika

A Klinikai Központ különdíjat adott át a két legfiatalabb munkatársnak: dr. Nagy Gabriellának és dr. Szakács Zsoltnak.

Ismertették az elmúlt 10 év teljesítményét a közlemények számának tükrében, mely alapvetően emelkedő tendenciát mutat, 2021-ben az előző évekhez mérten csak kis visszaesés tapasztalható. Ugyanez látszik az impakt faktoros összehasonlító adatokból. Szó esett a citációs mutató fontosságáról is. Említették azt az utóbbi időben megjelenő tendenciát, mely szerint néhány kiadót „predátornak” minősítenek a Q1-Q2 besorolás ellenére, és óvatosságra intették a szerzőket. Beszéltek a belső ösztönzőrendszerről és a belső pályázatokról, a megújult, egyszerűsített pályázási lehetőségekről, a gyorsított intézési módokról, a 2022-től érvényben lévő, új szabályozásról. Dr. Reglődi Dóra köszönetet mondott a bírálóknak, majd ismertette a D1-es, valamint a Q1,2,3,4-es cikkek megjelenési statisztikáját 2020 és 2022 között.

II. kategória – intézetek:

 • Hetényi Csaba - Farmakológiai Intézet
 • Tamás Andrea - Anatómiai Intézet
 • Borbásné Farkas Kornélia - Bioanalitikai Intézet
 • Garami András - Transzlációs Medicina Intézet
 • Csupor Dezső - Transzlációs Medicina Intézet
 • Rumbus Zoltán - Transzlációs Medicina Intézet
 • Kálmán Nikoletta - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Radnai Balázs - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Tékus Valéria - Farmakológiai Intézet
 • Gaszner Balázs - Anatómiai Intézet
 • Kormos Viktória - Farmakológiai Intézet
 • Kövesdi Erzsébet - Élettani Intézet
 • Makszin Lilla - Bioanalitikai Intézet
 • Birkás Béla - Magatartástudományi Intézet

II. kategória – klinikák:

 • Simon Diána - Immunológiai Intézet
 • Fehér Gergely - Foglalkozás egészségügyi Központ
 • Sarlós Patrícia - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Kovács Norbert - Neurológiai Klinika
 • Deres László - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Tibold Antal - Foglalkozás egészségügyi Központ
 • Szalma József - Fogászati Klinika
 • Kajtár Béla - Pathologiai Intézet
 • Kinyó Ágnes - Bőrgyógyászati Klinika
 • Szalai Eszter - Szemészeti Klinika
 • Lempel Edina - Fogászati Klinika
 • Gombos Katalin - Laboratóriumi Medicina Intézet

III. kategória – intézetek:

 • Helyes Zsuzsanna - Farmakológiai Intézet
 • Reglődi Dóra - Anatómiai Intézet
 • Sétáló György - Orvosi Biológiai Intézet
 • Szőke Éva - Farmakológiai Intézet
 • Balaskó Márta - Transzlációs Medicina Intézet
 • Agócs Attila - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Lukács András - Biofizikai Intézet

III. kategória - klinikák:

 • Büki András - Idegsebészeti Klinika
 • Alizadeh Hussain - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Gyulai Rolland - Bőrgyógyászati Klinika
 • Szereday László - Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 • Kanizsai Péter - Sürgősségi Orvostani Tanszék
 • Janszky József - Neurológiai Klinika
 • Péterfi Zoltán - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Molnár Tihamér - Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Csutak Adrienne - Szemészeti Klinika
 • Schneider György - Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 • Herold Róbert - Pszichiátriai Klinika
 • Simon Mária - Pszichiátriai Klinika
 • Barakonyi Alíz - Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 • Lengyel Zsuzsanna - Bőrgyógyászati Klinika

IV. kategória – intézetek:

 • Gallyas Ferenc ifj. - Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Pintér Erika - Farmakológiai Intézet
 • Kiss István - Népegészségtani Intézet

IV. kategória – klinikák:

 • Berki Tímea - Immunológiai Intézet
 • Tóth Kálmán - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Balogh Péter - Immunológiai Intézet
 • Miseta Attila - Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Vincze Áron - I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Wittmann István - II. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Hadzsiev Kinga - Orvosi Genetikai Intézet
 • Varjú Cecília - Reumatológiai Klinika
 • Tényi Tamás - Pszichiátriai Klinika
 • Kálmán Bernadette - Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Sütő Gábor - II. sz. Belgyógyászati Klinika

V. kategória – intézetek:

 • Szekeres Júlia - Orvosi Biológiai Intézet
 • Molnár F. Tamás - Műveleti Medicina Tanszék
 • Lőrinczy Dénes - Biofizikai Intézet

V. kategória – klinikák:

 • Molnár Dénes - Gyermekgyógyászati Klinika
 • Kőszegi Tamás - Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Kocsis Béla - Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Melegh Béla - Orvosi Genetikai Intézet
 • Kovács L. Gábor - Laboratóriumi Medicina Intézet

Értékes könyvekkel is gazdagodtunk 2021-ben:

 • Philipp Frank, George Reisch és Tuboly Ádám Tamás szerkesztésében megjelent a „The Humanistic Background of Science” című kiadvány;
 • „PhD Vademecum” címmel Molnár F. Tamás jegyez új kötetet;
 • napvilágot látott Dévényiné Rózsa Erika, Fehér Gergely, Kurnianto Arie Arizandi, Nemeskéri Klára, Nemeskéri Zsolt, Szellő János és Zádori Iván „100 foglalkozás egészségi tényezői a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában” című kiadványa;
 • Garzuly Ferenc, Tóth Csaba, Kálmán Bernadette „Ritka és rejtőzködő betegségek a hétköznapokban” címmel jelentetett meg esettanulmányokat orvosoknak és orvostanhallgatóknak;
 • „A lélek sötét oldala – nárcizmus, machiavellizmus, pszichopátia” címmel Bereczkei Tamás, Czibor Andrea és Birkás Béla jegyez új kiadványt;
 • Komócsi András „Vérlemezkegátló kezelés a kardiovaszkuláris gyógyászatban” címmel írt könyvet.

A kar elhunyt, kiváló szerzőiről is megemlékeztek, akik a mostani listán szerepelnének: dr. Ábrahám Istvánról és dr. Sümegi Balázsról.

A 2021-es TOP100-as lista a következőképp alakult:

 

TOP100 IF 2021

 1. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 1816,578
 2. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 1326,698
 3. Morava-Kozicz Éva, Biofizikai Intézet: 1245,013
 4. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 899,756
 5. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 892,064
 6. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 831,664
 7. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 803,862
 8. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 639,955
 9. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 613,18
 10. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 592,44
 11. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 503,556
 12. Erőss Bálint Mihály, Transzlációs Medicina Intézet: 499,635
 13. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 499,081
 14. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 471,394
 15. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 462,227
 16. Borbásné Farkas Kornélia, Bioanalitikai Intézet: 454,626
 17. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 453,346
 18. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 438,82
 19. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 428,477
 20. Szentesi Andrea Ildikó, Transzlációs Medicina Intézet: 403,125
 21. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 399,759
 22. Sík Attila, Élettani Intézet: 397,263
 23. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 397,143
 24. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 379,563
 25. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 376,799
 26. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 374,391
 27. Szakács Zsolt, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 372,631
 28. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet: 372,415
 29. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 367,784
 30. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 365,331
 31. Tóth Kálmán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 364,45
 32. Nyitrai Miklós, Biofizikai Intézet: 361,65
 33. Gallyas Ferenc ifj., Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 343,06
 34. Vincze Áron, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 340,095
 35. Párniczky Andrea, Transzlációs Medicina Intézet: 334,567
 36. Berki Tímea, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 325,989
 37. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 308,886
 38. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 306,924
 39. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 298,84
 40. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 290,326
 41. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 287,806
 42. Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet: 287,632
 43. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 287,32
 44. Lénárd László, Élettani Intézet: 283,178
 45. Csupor Dezső, Transzlációs Medicina Intézet: 273,924
 46. Garami András, Transzlációs Medicina Intézet: 272,101
 47. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 268,606
 48. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 267,186
 49. Lőrinczy Dénes, Biofizikai Intézet: 266,496
 50. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 266,162
 51. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 260,443
 52. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 251,514
 53. Szabó Imre, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 245,783
 54. Varga Csaba, Élettani Intézet: 242,425
 55. Boros Ákos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 241,401
 56. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 241,134
 57. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 238,511
 58. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 229,779
 59. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 227,745
 60. Rauch Tibor, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 227,704
 61. Balogh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 226,286
 62. Balaskó Márta, Transzlációs Medicina Intézet: 226,01
 63. Sarlós Patrícia, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 219,8
 64. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 213,67
 65. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 210,433
 66. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 210,042
 67. Kemény Ágnes, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 206,022
 68. Gaszner Balázs, Anatómiai Intézet: 201,258
 69. Lukács András Szilárd, Biofizikai Intézet: 201,115
 70. Lohner Szimonetta, Orvosi Népegészségtani Intézet: 193,921
 71. Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 193,767
 72. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 191,339
 73. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 190,196
 74. Mikó Alexandra, Orvosi Genetikai Intézet: 189,655
 75. Bogner Péter, Orvosi Képalkotó Klinika: 189,481
 76. Horváth Iván, Szívgyógyászati Klinika: 188,549
 77. Orsi Gergely, Idegsebészeti Klinika: 187,639
 78. Horváth Judit, Anatómiai Intézet: 187,463
 79. Varjú-Solymár Margit, Laboratóriumi Medicina Intézet: 186,889
 80. Rékási Zoltán, Anatómiai Intézet: 181,997
 81. Bugyi Beáta, Biofizikai Intézet: 181,654
 82. Vályi-Nagy István, Alapellátási Intézet: 180,224
 83. Sétáló György ifj., Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 178,431
 84. Szőke Éva, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 177,587
 85. Ternák Gábor, Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ: 177,469
 86. Pétervári Erika, Transzlációs Medicina Intézet: 175,911
 87. Pár Gabriella, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 175,424
 88. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 173,789
 89. Hegedűs Zoltán, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 173,287
 90. Kosztolányi György, Orvosi Genetikai Intézet: 172,279
 91. Gyulai Rolland Péter, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 168,862
 92. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 168,626
 93. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 167,428
 94. Mangel László Csaba, Onkoterápiás Intézet: 167,165
 95. Kumánovics Gábor, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 165,575
 96. Kiss István, Orvosi Népegészségtani Intézet: 164,052
 97. Pajor László, Pathologiai Intézet: 162,627
 98. Kereskai László, Pathologiai Intézet: 162,248
 99. Berente Zoltán, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 161,714
 100. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 161,468

TOP 100 citáció 2021

 1. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 10006
 2. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 9823
 3. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 8789
 4. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 8042
 5. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 7689
 6. Sík Attila, Élettani Intézet: 6932
 7. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 6802
 8. Morava-Kozicz Éva, Biofizikai Intézet: 6085
 9. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 5904
 10. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 5464
 11. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 5106
 12. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 4722
 13. Ternák Gábor, Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ: 4604
 14. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 4444
 15. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 4434
 16. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 4382
 17. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 4225
 18. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 4170
 19. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 4154
 20. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 4085
 21. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 3867
 22. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 3775
 23. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 3728
 24. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 3474
 25. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 3205
 26. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 3200
 27. Tóth Kálmán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 3110
 28. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 3102
 29. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet: 2998
 30. Rauch Tibor, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 2934
 31. Gallyas Ferenc ifj., Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 2817
 32. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 2697
 33. Lénárd László, Élettani Intézet: 2667
 34. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 2659
 35. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 2641
 36. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 2626
 37. Szabó Imre, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 2587
 38. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 2443
 39. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 2388
 40. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 2249
 41. Jandó Gábor, Élettani Intézet: 2244
 42. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 2224
 43. Mózsik Gyula, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 2189
 44. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 2073
 45. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 2069
 46. Kosztolányi György, Orvosi Genetikai Intézet: 2033
 47. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 2012
 48. Bajnok László Zoltán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1950
 49. Vincze Áron, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1922
 50. Varga Csaba, Élettani Intézet: 1911
 51. Fekete Sándor, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 1886
 52. Berki Tímea, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 1885
 53. Garami András, Transzlációs Medicina Intézet: 1882
 54. Hunyady Béla, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1781
 55. Székely Miklós, Transzlációs Medicina Intézet: 1761
 56. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 1757
 57. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1734
 58. Kumánovics Gábor, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 1725
 59. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 1694
 60. Vajda Zsolt, Idegsebészeti Klinika: 1658
 61. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 1625
 62. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1622
 63. Horváth Iván, Szívgyógyászati Klinika: 1603
 64. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 1575
 65. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1564
 66. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1527
 67. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 1505
 68. Sétáló György ifj., Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1501
 69. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1498
 70. Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1494
 71. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1477
 72. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 1476
 73. Horváth Örs Péter, Sebészeti Klinika: 1470
 74. Pár Gabriella, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1460
 75. Tényi Tamás, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 1452
 76. Kiss István, Orvosi Népegészségtani Intézet: 1419
 77. Vermes Csaba, Ortopédiai Klinika: 1382
 78. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 1350
 79. Berente Zoltán, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 1339
 80. Nyitrai Miklós, Biofizikai Intézet: 1326
 81. Czeiter Endre, Idegsebészeti Klinika: 1312
 82. Simon Mária, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 1303
 83. Csupor Dezső, Transzlációs Medicina Intézet: 1296
 84. Boros Ákos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1295
 85. Ertl Tibor, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 1291
 86. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 1286
 87. Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet: 1279
 88. Gyulai Rolland Péter, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 1278
 89. Horváth Zsolt, Idegsebészeti Klinika: 1271
 90. Balaskó Márta, Transzlációs Medicina Intézet: 1258
 91. Polgár Beáta, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1252
 92. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 1219
 93. Bogner Péter, Orvosi Képalkotó Klinika: 1213
 94. Bogár Lajos, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet: 1189
 95. Borbásné Farkas Kornélia, Bioanalitikai Intézet: 1184
 96. Lohner Szimonetta, Orvosi Népegészségtani Intézet: 1183
 97. Késmárky Gábor, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1177
 98. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 1160
 99. Szabó Zoltán, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet: 1160
 100. Molnár Gergő Attila, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 1146
 101. Pap Marianna, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1146

TOP 100 h index 2021

 1. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 59
 2. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 52
 3. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 48
 4. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 48
 5. Morava-Kozicz Éva, Biofizikai Intézet: 47
 6. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 46
 7. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 44
 8. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 44
 9. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 43
 10. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 42
 11. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 42
 12. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 40
 13. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 40
 14. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 38
 15. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 37
 16. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 37
 17. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 36
 18. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 36
 19. Gallyas Ferenc ifj., Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 36
 20. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 35
 21. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 35
 22. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 35
 23. Sík Attila, Élettani Intézet: 34
 24. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 34
 25. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 33
 26. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 33
 27. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 32
 28. Lénárd László, Élettani Intézet: 32
 29. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 32
 30. Tóth Kálmán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 31
 31. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 31
 32. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet: 30
 33. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 30
 34. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 30
 35. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 29
 36. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 28
 37. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 28
 38. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 28
 39. Ternák Gábor, Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ: 28
 40. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 28
 41. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 28
 42. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 28
 43. Mózsik Gyula, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 28
 44. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 27
 45. Szabó Imre, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 26
 46. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 26
 47. Rauch Tibor, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 26
 48. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 26
 49. Székely Miklós, Transzlációs Medicina Intézet: 26
 50. Berki Tímea, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 25
 51. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 25
 52. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 25
 53. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 25
 54. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 24
 55. Garami András, Transzlációs Medicina Intézet: 24
 56. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 24
 57. Lőrinczy Dénes, Biofizikai Intézet: 24
 58. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 24
 59. Boros Ákos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 24
 60. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 24
 61. Nyitrai Miklós, Biofizikai Intézet: 23
 62. Vincze Áron, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 23
 63. Balaskó Márta, Transzlációs Medicina Intézet: 23
 64. Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 23
 65. Horváth Judit, Anatómiai Intézet: 23
 66. Polgár Beáta, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 23
 67. Vermes Csaba, Ortopédiai Klinika: 23
 68. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 22
 69. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 22
 70. Kiss István, Orvosi Népegészségtani Intézet: 22
 71. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 22
 72. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 22
 73. Bogár Lajos, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet: 22
 74. Horváth Örs Péter, Sebészeti Klinika: 22
 75. Bajnok László Zoltán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 22
 76. Késmárky Gábor, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 22
 77. Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet: 21
 78. Gaszner Balázs, Anatómiai Intézet: 21
 79. Bogner Péter, Orvosi Képalkotó Klinika: 21
 80. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 21
 81. Ertl Tibor, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 21
 82. Kovács Krisztina, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 21
 83. Tóth Gyula, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 21
 84. Fekete Sándor, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 21
 85. Csupor Dezső, Transzlációs Medicina Intézet: 20
 86. Kemény Ágnes, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 20
 87. Rékási Zoltán, Anatómiai Intézet: 20
 88. Pár Gabriella, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 20
 89. Gyulai Rolland Péter, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 20
 90. Berente Zoltán, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 20
 91. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 20
 92. Buzás Péter, Élettani Intézet: 20
 93. Tényi Tamás, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 20
 94. Hunyady Béla, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 20
 95. Szabó Aliz, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 20
 96. Szelényi Zoltán, Transzlációs Medicina Intézet: 20
 97. Borbásné Farkas Kornélia, Bioanalitikai Intézet: 19
 98. Szőke Éva, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 19
 99. Kosztolányi György, Orvosi Genetikai Intézet: 19
 100. Halmosi Róbert, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 19
 101. Karádi Kázmér, Magatartástudományi Intézet: 19
 102. Pál József, Élettani Intézet: 19
 103. Aschermann Zsuzsanna, Neurológiai Klinika: 19
 104. Farkas József, Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ, Anatómiai Intézet: 19
 105. Pádár Zsolt, Igazságügyi Orvostani Intézet: 19

Egységek publikációs aktivitása 2021 (össz IF 40 felett)

 1. Transzlációs Medicina Intézet: 701.393
 2. I.sz. Belgyógyászati Klinika: 500.983
 3. Gyermekgyógyászati Klinika: 225.22
 4. Laboratóriumi Medicina Intézet: 203.221
 5. Élettani Intézet: 186.346
 6. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 180.14
 7. Idegsebészeti Klinika: 175.395
 8. Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 166.58
 9. Bioanalitikai Intézet: 165.324
 10. Neurológiai Klinika: 161.654
 11. Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 145.386
 12. Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 125.224
 13. II. sz. Belgyógyászati Klinika: 105.721
 14. Orvosi Biológiai Intézet: 105.228
 15. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 98.302
 16. Szívgyógyászati Klinika: 94.801
 17. Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 92.327
 18. Anatómiai Intézet: 89.944
 19. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet: 87.992
 20. Pathologiai Intézet: 87.003
 21. Orvosi Képalkotó Klinika: 86.701
 22. Orvosi Népegészségtani Intézet: 65.179
 23. Sebészeti Klinika: 55.438
 24. Biofizikai Intézet: 53.034
 25. Magyar Cochrane Tagozat: 50.133
 26. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 49.836
 27. Fogászati és Szájsebészeti Klinika: 45.543
 28. Szemészeti Klinika: 43.498
 29. Műveleti Medicina Tanszék: 43.447

Egységek publikációs aktivitása 2021 (per/fő diplomás, 2 feletti, átlag feletti, ÁOK átlag: 1,9)

 1. Transzlációs Medicina Intézet: 25.97
 2. Bioanalitikai Intézet: 11.80
 3. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 7.50
 4. Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 5.96
 5. Laboratóriumi Medicina Intézet: 5.80
 6. Orvosi Biológiai Intézet: 5.26
 7. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 5.17
 8. I.sz. Belgyógyászati Klinika: 4.81
 9. Élettani Intézet: 4.54
 10. Műveleti Medicina Tanszék: 4.34
 11. Anatómiai Intézet: 4.28
 12. Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 4.27
 13. Neurológiai Klinika: 3.94
 14. Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 3.41
 15. Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 3.39
 16. Idegsebészeti Klinika: 3.30
 17. Orvosi Népegészségtani Intézet: 2.71
 18. II. sz. Belgyógyászati Klinika: 2.40
 19. Gyermekgyógyászati Klinika: 2.37
 20. Pathologiai Intézet: 2.23
 21. Magatartástudományi Intézet: 2.13
 22. Orvosi Genetikai Intézet: 2.02

Az ünnepségen dr. Nyitrai Miklós dékán értékelésében hangsúlyozta: figyelnünk kell arra, hogy mit és hogyan ösztönzünk, ebben egyetemi szinten is egyeztetések kellenek, nem szabad a mennyiségi növekedésnek elmosnia a minőséget. Mint mondta: jobb évente 1-2 jó cikk, mint 3-8 gyengébb. Átgondolásra érdemesnek tartja a kar ösztönzőrendszerét, a pusztán csak IF alapú jutalom helyett publikációs jutalomban gondolkodik, amit évente egyszer adnának. Dr. Nyitrai Miklós ismertette a ranking szempontokat és a kar helyzetét is.

A kiváló szerzőknek ez úton is gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!