A tudományos munkára fókuszált a pécsi orvoskar harmadik Docensi Fóruma

2023. január 25.

2022 szeptembertől dr. Nyitrai Miklós dékán kezdeményezésére új munkatársi fórum indult a karon. A 2022/23-as tanévben kéthavi rendszerességgel, pilot jelleggel zajló Docensi Fórum elnevezésű workshop-szerű beszélgetés célja, hogy fejlődjön a kari kommunikáció, és szélesebb körhöz közvetlenül juthassanak el a kar életét érintő fontos információk.

A 2023. január 24-én harmadik alkalommal, mintegy 40 docens részvételével megrendezett Docensi Fórum témája a kari kutatásfejlesztés és tudományos munka volt. Dr. Nyitrai Miklós dékán bemutatta a kar különféle nemzetközi és hazai rankingekben elfoglalt helyét, a kari publikációk és citációk számának alakulását a magyar orvoskarokkal összevetésben, valamint a publikációkat támogató jelenleg is érvényben levő ösztönzőrendszert.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban megtudhattuk, hogy a kar számára prioritás a magasabb citációval rendelkező cikkek preferálása, valamint a nemzetközi kollaborációban elkészült cikkek támogatása. Az oktatásfejlesztés kapcsán kiemelt cél a nemzetközi oktatók számának növelése.

A dékáni vezetés jelenleg is foglalkozik a kutatástámogató ösztönzőrendszer átalakításával oly módon, hogy az az elkövetkező időszakban is megfelelő ösztönzőként jelenjen meg a kari publikációk számának és minőségének növelésében.

A Docensi Fórumról készült fotógaléria:

Fotók:

Verébi Dávid

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!