Pécsi orvosis sikerek a 36. OTDK-n

2023. április 25.

Április 19-e és április 21-e között rendezték meg Budapesten a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, melyen az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban szép eredményeket értek el a pécsi orvoskar hallgatói.

I. helyezett:

SZEMES MÁTÉ, MÁRTON ZSOMBOR (Anatómiai Intézet): Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia A tagozat - Témavezető: Dr. Füredi Nóra egyetemi adjunktus, Dr. Ujvári Balázs egyetemi tanársegéd

GÁRDOS BÍBOR ZSÓFIA (Transzlációs Medicína Intézet): Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan A -  Témavezető: Dr. Garami András egyetemi docens, Dr. Pákai Eszter tudományos munkatárs

VERESS VIRÁG (Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika):  Fogorvostudományok C tagozat - Témavezető: Dr. Lempel Edina egyetemi docens

SZEBENI DONÁT TAMÁS (Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet): Fogorvostudományok D tagozat - Témavezető: Dr. Lempel Edina egyetemi docens, Dr. Böddi Katalin egyetemi adjunktus

ISTVÁNDI VALENTIN (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet): Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet A tagozat - Témavezető: Dr. Hetényi Csaba egyetemi docens, Dr. Börzsei Rita egyetemi adjunktus

BOGNÁR DÁVID (Orvosi Képalkotó Klinika): Konzervatív orvostudományok – Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina B tagozat - Témavezető: Dr. Környei Bálint PhD hallgató

TÓTH TÜNDE (Anatómiai Intézet, Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika – Hematológiai Tanszék): Konzervatív orvostudományok – Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia tagozat - Témavezető: Dr. Tamás Andrea egyetemi docens, Dr. Alizadeh Hussain egyetemi docens

PETHŐ BORBÁLA (Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika): Konzervatív orvostudományok – Pszichiátria tagozat - Témavezető: Dr. Tényi Tamás egyetemi tanár, Dr. Kovács Márton Áron rezidens orvos

STEFANICS RÉKA (Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika): Operatív orvostudományok – Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet tagozat - Témavezető: Dr. Szalma József egyetemi docens, Told Roland tudományos munkatárs

PETNEHÁZY ZALÁN (Orvosi Képalkotó Klinika):  Operatív orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet B tagozat - Témavezető: Dr. Környei Bálint PhD hallgató, Dr. Tóth Arnold egyetemi adjunktus

II. helyezett:

PYTEL BENCE (Anatómiai Intézet): Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia B tagozat - Témavezető: Dr. Gaszner Balázs egyetemi docens, Dr. Füredi Nóra egyetemi adjunktus

MARVIN BUNGENSTOCK (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet): Elméleti orvostudományok – Sejtbiológia, sejtélettan tagozat - Témavezető: Dr. Marquette-Bock Ildikó tudományos főmunkatárs

NÉMETH ADÉL ÁGNES (Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika): Fogorvostudományok C tagozat - Témavezető: Dr. Turzó Kinga egyetemi docens, Dr. Mühl Attila szakorvos

RÉPÁS FANNI (Farmakognóziai Intézet): Gyógyszertudományok – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia A tagozat - Témavezető: Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens, Balázs Viktória Lilla egyetemi tanársegéd

TURCSÁN MÁRTON (Szívgyógyászati Klinika): Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina D tagozat - Témavezető: Dr. Kupó Péter egyetemi tanársegéd, Dr. Jánosi Kristóf rezidens orvos

LAÁR PÉTER (Orvosi Képalkotó Klinika):  Konzervatív orvostudományok – Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina A tagozat - Témavezető: Dr. Környei Bálint PhD hallgató, Dr. Tóth Arnold egyetemi adjunktus

KOCSA JÁNOS (Anatómiai Intézet): Konzervatív orvostudományok – Neurológia, neurovaszkuláris medicina tagozat - Témavezető: Dr. Pytel Bence egyetemi tanársegéd, Dr. Gaszner Balázs egyetemi docens

III. helyezett:

MÁRTON ZSOMBOR, PYTEL BENCE (Anatómiai Intézet): Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia A tagozat - Témavezető: Dr. Ujvári Balázs egyetemi tanársegéd, Dr. Gaszner Balázs egyetemi docens

MILICA MILICIC (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet): Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia B tagozat - Témavezető: Dr. Gasznerné Dr. Kormos Viktória egyetemi adjunktus

DR. MISETA NÓRA (Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika): Fogorvostudományok A tagozat - Témavezető: Dr. Nagy Ákos Károly egyetemi docens, Dr. Hegyi Anita Emőke PhD hallgató

OLLÉ DÓRA (Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika): Fogorvostudományok B tagozat - Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Told Roland tudományos segédmunkatárs

DR. RITTER EMESE (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet): Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet B tagozat - Témavezető: Dr. Csekő Kata egyetemi adjunktus, Dr. Helyes Zsuzsanna egyetemi tanár

BOCZ BOTOND (Szívgyógyászati Klinika): Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina C tagozat - Témavezető: Dr. Kupó Péter egyetemi tanársegéd, Dr. Debreceni Dorottya klinikai orvos

SZALCZER SZILÁRD LAJOS (Klinikai Központ Szemészeti Klinika): Operatív orvostudományok – Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet tagozat - Témavezető: Dr. Csutak Adrienne egyetemi tanár, Bánfainé Dr. Horváth Adrienne egyetemi tanársegéd

Különdíj:

SZALAI RITA (Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika – Kardiológiai Tanszék): Egészségtudományok – Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina A tagozat - Témavezető: Dr. Sándor Barbara egyetemi adjunktus

DOROGI KÍRA (Transzlációs Medicina Intézet): Egészségtudományok – Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina B tagozat - Témavezető: Dr. Pétervári Erika egyetemi docens, Dr. Eitmann Szimonetta PhD hallgató

TÁRNAI VIKTÓRIA (Biofizikai Intézet): Elméleti orvostudományok – Biofizika tagozat - Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina egyetemi adjunktus, Halász Henriett egyetemi tanársegéd

VIZI ANDRÁS (Biofizikai Intézet): Elméleti orvostudományok – Bioinformatika, számítógépes modellezés tagozat - Témavezető: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár, Dr. Maróti Péter egyetemi adjunktus

BODÓ ANGELIKA (PTE Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ): Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan D tagozat - Témavezető: Dr. Hernádi István egyetemi docens, Dr. Bali Zsolt Kristóf tudományos munkatárs

PÁRKÁNYI BORBÁLA (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet): Elméleti orvostudományok – Kísérletes immunológia, mikrobiológia A tagozat - Témavezető: Dr. Meggyes Mátyás biológus kutató, Dr. Szereday László egyetemi docens

ISABELL CAROLIN BÖSMEIER (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet): Elméleti orvostudományok – Kísérletes immunológia, mikrobiológia A tagozat Különdíjas - Témavezető: Dr. Barakonyi Alíz egyetemi docens

TAKÁTS KÁROLY JÁNOS (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet): Elméleti orvostudományok – Kísérletes immunológia, mikrobiológia B tagozat -  Témavezető: Dr. Pankovics Péter klinikai mikrobiológus, Dr. Reuter Gábor egyetemi tanár

SZABÓ IMOLA (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet): Gyógyszertudományok – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia B tagozat - Témavezető: Dr. Kerényi Mónika egyetemi docens

VILMÁNYI PÉTER (Gyógyszerhatástani Tanszék): Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet B tagozat - Témavezető: Dr. Poór Miklós egyetemi adjunktus, Dr. Lemli Beáta egyetemi adjunktus

JANKOVICS ESZTER (Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika):  Konzervatív orvostudományok – Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat B tagozat - Témavezető: Dr. Kinyó Ágnes egyetemi adjunktus

Jutalmak

 

SZEMES MÁTÉ (Anatómiai Intézet): Magyar Anatómus Társaság jutalma

GÁRDOS BÍBOR ZSÓFIA (Transzlációs Medicína Intézet): Magyar Élettani Társaság jutalma

TÓTH TÜNDE (Anatómiai Intézet, Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika – Hematológiai Tanszék): Doktoranduszok Országos Szövetségének jutalma  

CZIGLER LÁSZLÓ (Szívgyógyászati Klinika): Sebészet Fejlődéséért Alapítvány jutalma - Operatív orvostudományok – Mellkasi- szív- ér- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet B tagozat Klinikai - Témavezető: Dr. Turcsán Judit egyetemi docens, Dr. Lénárd László egyetemi docens

Sok szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és témavezetőiknek! További sikeret kívánunk!

Tudományos Diákköri Tanács

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!