„A kíváncsiság a fontos” – az oktatói készségfejlesztő workshopok tíz éve

2023. június 7.

Immár tíz éve annak, hogy elindultak az oktatói készségfejlesztő workshopok a pécsi orvoskaron. A Feedback Bizottság régóta élen járt abban, hogy az oktatókat ne csupán szembesítse a hallgatói elégedettség eredményeivel, hanem tegyen is ennek növeléséért, használható eszközökkel támogatva munkatársait. Kutatásokat indított annak mérésére, mik az orvostanhallgatói elvárások az oktatás egyes elemeivel kapcsolatban, emellett vizsgálták az oktatói oldalt is, ők milyen célok, értékek mentén dolgoznak. Kiderült, hogy a diákok nagyrabecsülésének eléréséhez nem szükséges zseniális előadóművészet, sokkal inkább a strukturáltság, a tiszta keretek és azok betartása, az értelmes követelmények, a rugalmasság, a segítőkészség, no meg a partneri, azaz a hallgatócentrikus kommunikáció. Az oktatás során átadott szakmai tudás - azaz a „mit” - alapvetően megkérdőjelezhetetlen a hallgatók szemében, ám a „hogyan”, azaz a módszertan már kérdéseket vet fel. Utóbbi okán indította el az oktatói készségfejlesztő workshopokat a Feedback Bizottság, melynek munkáját a Magatartástudományi Intézet 2016-ban alakult Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszéke vette át. Az elmúlt tíz év történéseit dr. Füzesi Zsuzsanna professzor asszony, a tanszék vezetője összegezte.

 

Schweier Rita írása

 

„Ütős témákkal indítottunk, és a kezdeti workshopok sikerét látva döntöttünk úgy, hogy szemeszterenként minimum egy találkozót szervezünk jó gyakorlataink és egymás tudásának átadására. Kezdetben mi is meglepődtünk, hogy mennyi nyitott, érdeklődő oktatónk van, akik ezen a téren is fejlődni szeretnének. Ma már inkább azon csodálkozunk, ha valaki nem ezen a fejlődésszemléletű alapon gondolkodik. Úgy látom, hogy a PotePillars stratégia Tanulási kultúra koncepciójának a létrejötte is ennek a sokszínű, szinergiában megvalósuló, következetes munkának az eredménye, melynek a kezdetét jelentették ezek a workshopok” - meséli.

Mint mondja, nem voltak másolt mintáik, elveik és értékrendszerük mentén építették fel a workshopokat. Fókuszukban a partnerség, az interaktivitás, a különbözőségek tisztelete a megközelítésekben és a véleményekben, a közös tudásmegosztás és a tanulási agilitás álltak. Nincsenek felkent szakértőik, minden résztvevő tudása, tapasztalata fontos a számukra, ezeket be is építik a módszertanukba. Csoportokban dolgoznak, „world café módszerrel”. Időnként vitaindító előadásokat is tartanak, előfordul, hogy külső meghívottakkal. Ezek az interaktív munkaértekezletek az oktatók, az oktatást segítő kollégák és egyre gyakrabban a hallgatói képviselők részvételével valósulnak meg. Az aktuális témákról az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszéken döntenek, figyelembe véve az éppen feszítő oktatási kérdéseket, illetve a kollégák javaslatait. Fix tervük tehát nincs, munkájukat a rugalmasság, a változásokra való gyors reagálás jellemzi. Ha például megugrik a Pszichológiai Konzultációs Szolgálatnál jelentkező hallgatók száma, akkor a mentális egészség, illetve az oktatók és a hallgatók közötti bizalom kérdését veszik elő, azt keresik, mi ebben az oktatók szerepe és felelőssége, hogyan segíthetnek. Megítélése szerint ez alapvető szemléletbeli különbség a régi megközelítésekhez képest.

A workshopokon az oktatók részvétele önkéntes, ám dr. Füzesi Zsuzsanna szerint az, aki egyszer megtapasztalja, hogy milyen izgalmas új dolgokról hallani és fejlődni szeretne mások tapasztalatai révén, az alig várja az újabb alkalmakat. Mint mondja, sokszor jelennek meg ugyanazok az arcok, azaz kialakult egy törzsgárda, ugyanakkor mindig vannak új résztvevők is. A klinikusok kisebb arányban képviselik magukat, pedig fontos lenne a kiváló kollégák jelenléte.

Hozzáteszi, hogy az OOKT szakmai szervezésében a workshopok mellett vannak más lehetőségek is az oktatói készségek fejlesztésre, ilyen a „"Korszerű oktatási módszerek megismerése és oktatói készségek fejlesztése” kurzus, vagy az ún. „Módszertani Morzsák” sorozat. Az ezeken előadóként szereplő oktatók egy része az oktatói készségfejlesztő workshopokon köteleződött el az oktatásfejlesztés iránt. Ilyenek az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Tanszék munkatársai, valamint a Biokémiai, a Biofizikai és az Élettani Intézetekből együttműködő kollégák, akik ma már a „képzőket” gyarapítják.

„Mélyen hiszek az együttműködésekben, abban, hogy mindenkinek van releváns mondanivalója és tanulnivalója is, mert egyébként hol marad a fejlődés? Ha ezt elvárjuk a hallgatóinktól, akkor fontos lenne, hogy magunkkal szemben is így járjunk el” - fogalmaz.

Eddig összesen 18 tematikus rendezvényük volt. A pandémia alatt tartottak olyan online workshopot, amelyet a nagy érdeklődésre tekintettel háromszor is megismételtek. Az online módszer lehetővé tette, hogy dr. Fischer Krisztina, a Harvard Medical School elismert kutatója és oktatója is be tudjon kapcsolódni a munkába, aki az USA-ban alkalmazott módszerekbe nyújtott betekintést.

„Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, de leginkább a rendszeres visszatérőinknek örülünk, hisz ők a legjobb visszaigazolásai a munkánknak. Meglepődtem, hogy van, aki azért jön, hogy jobb szülő is lehessen, ne csak jobb oktató. Úgy véli, hogy a kettő szorosan összefügg: ha jobb szülő lesz, akkor oktatóként is jobban fog működni. Hiszek abban, hogy ha csak kicsit változtatunk az oktatói működésünkön, a hallgatókkal való kapcsolatunkon, az hosszabb távon már jelentős eredményekhez vezet. A lényeg a cselekvés, jó gyakorlataink folyamatos ismétlése, önreflexión alapuló fejlesztése. Aki ezen dolgozik, az önmagáról is többet tud meg” - véli.

Dr. Füzesi Zsuzsanna hangsúlyozza: a kíváncsiság a fontos, ami talán lényegesebb, mint az „okosság”. A tudományban is igazolódik, hogy nem mindig a legokosabbakból lesznek a legjobb kutatók, hanem az eltökélt kíváncsiskodókból. A vágy, nem pedig az intelligencia sarkall cselekvésre, ők pedig ezt a vágyat akarják felkelteni. Amikor örömmé válik a tanítás, akkor már a belső jutalom hajtja az oktatókat: újból át akarják élni a tanítás örömét, látni a hallgatók elégedettségét, mert ez nekik is jó érzést ad.

Az utóbbi években kiadványok is születtek a workshopokon elhangzottakból, így aki nem tud jelen lenni, ilyen módon is okulhat. Ezek megtalálhatóak az ÁOK honlapján és a Magatartástudományi Intézet OOKT részénél is.

A dékáni vezetés a továbbiakban is támogatja a workshopok szervezését, így ameddig igény mutatkozik rá, folytatják. Dr. Füzesi Zsuzsanna nem aggódik amiatt, hogy ne tudnának megújulni,  mert bár „felülről” kitalált a kezdeményezés, ám „alulról” is folyamatosan inspirált, azaz az aktuális oktatói szükségletekre reagál. Nem utolsósorban egy olyan csapat áll mögötte - az OOKT munkatársai és együttműködő partnerei -, amely nem hagyja veszni az értékeket.

Fotók:

Verébi Dávid

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!