2024 szeptemberétől a pszichoterapeuta szakvizsgára való felkészítés négy féléves kl. fázisa indul

2023. június 13.

A PÉCSI PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKAI KÉPZŐHELY TÁJÉKOZTATÓJA


Örömmel értesítjük a pszichoterápiás képzés iránt érdeklődő kollégákat, hogy a
PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján 2024 őszétől
indul a pszichoterapeuta szakvizsgára való felkészítés négy féléves klinikai fázisa.

A klinikai fázis képzésére pszichiáter szakorvosok, klinikai szakpszichológusok és a propedeutikai fázist elvégzett szakorvosok és pszichológusok jelentkezését várjuk. A PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szervezi a képzést, ami az alapismeretek elsajátításán túl - a több évtizedes pécsi hagyományokra támaszkodva - az analitikus, dinamikus hangsúly mellett a mai pszichoterápiás paletta legtöbb szereplőjével megismerteti a hallgatókat. Képzésünk elméleti és gyakorlati részében klinikánk munkatársai mellett számos vendégoktató is részt vesz. Az elvégzett klinikai fázis bármely módszerspecifikus pszichoterápiás irányzathoz illeszthető.

A képzés havi egy alkalommal (félévente öt alkalom) szombati napon 9-17 óráig tart.

A képzés tartalmazza az elméleti oktatáson túl a különböző pszichoterápiás módszerek gyakorlatával való ismerkedést, illetve a csoportos esetmegbeszélőket. A szemeszterek zárása írásbeli és interaktív szóbeli beszámolók formájában történik.

A képzés vezetője: Prof. Dr. Tényi Tamás

Jelentkezni - szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel - a képzés tanulmányi felelősénél, dr. Osváth Péter egyetemi docens, oktatási igazgatóhelyettesnél lehet az osvath.peter@pte.hu és másolatban ott.peter@pte.hu e-mail címen 2024. július 31-ig.

Állandó oktatóink:
dr. Csonka Judit, dr. Fekete Sándor, dr. Gáti Ágnes, dr. Hajnal András, dr .Herold Róbert, dr. Koltai Mária, dr. Nagy Ágnes, dr. Osváth Péter, dr. Pusztay Katalin, dr. Simon Mária, dr. Somogyi Erika, dr. Sümeg Szilvia, dr. Tényi Tamás, dr. Varga Éva Júlia

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!