Ultramodern Szimulációs Oktatási Központot adtak át a pécsi orvoskaron

2023. november 20.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának korábbi Szimulációs Oktatási Központja a régi főépület IV. emeletén, 280 négyzetméteren működött 2015 óta. Az ez év novemberében záruló projekt eredményeként a nevében is megújult Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ hasznos alapterülete több mint hatszorosára, 1700 négyzetméterre bővült, teret adva a pécsi fogorvosképzés oktatási részlegének is. A beruházás bruttó összértéke meghaladja a 2 milliárd forintot, a projekt európai uniós pályázat keretében valósult meg. Az új központot november 20-án adták át.

A központ elsődleges feladata a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő orvostanhallgatók, orvosok, valamint az egészségtudományi képzésben résztvevők manuális és kommunikációs készségeinek a fejlesztése, és ezzel a klinikai oktatási programok teljes körű támogatása. Az Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ tevékenysége iránti igény évről-évre emelkedik, a 2022-es évet tekintve szemeszterenként közel 9000 fő részvételével 700 kontakt óra zajlott, míg idén októberben már túllépték a havi 4500 fős létszámot, ezért vált szükségessé a terület jelentős növelése, és ezzel együtt a szimulációs oktatásban használt eszközpark modernizálása, megújítása. A beruházás keretében jelentősen nőtt az oktatóhelyiségek száma, továbbá a vonatkozó épületrészeket is felújították.

Kialakítottak egy olyan tanműtőt, melyben oktatási vagy demonstrációs célzattal, valós orvosi eszközökkel végeznek oktató műtéteket. A tanműtő komoly szerepet játszik majd az orvostudományi vonatkozású kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben is. Újdonság a virtuális és kiterjesztett valóság (VR/AR) technológiáit is felvonultató tanlabor, ahol a legfejlettebb megjelenítő eszközök segítségével valósul meg az egészségtudományi és az orvosi képzés. A kommunikációs készségek oktatását biztosító termeket valósághűen berendezett rendelőként, illetve kórteremként alakították ki, míg a műveleti medicina koncepcióhoz tartozó egység a műveleti környezetben zajló prehospitális ellátás magas szintű oktatását teszi lehetővé. Mindemellett az oktatást támogató audiovizuális rendszert is fejlesztették, ami nemcsak az oktatási tartalmak rögzítését és lejátszását, hanem az abból történő digitális tananyagfejlesztést is nagyban segíti.

A megújult területen belül 250 négyzetméternyi alapterületet foglal el a Fogászati Oktató Központhoz tartozó, vadonatúj oktatási részleg, benne a fogorvostudományi képzést támogató 25 fogászati fantomlabor munkaállomással, 10 operációs mikroszkóppal, valamint az audiovizuális oktatást segítő, modern rendszerrel.

A fejlesztés eredményeként a PTE Általános Orvostudományi Kar interdiszciplináris szemléletű Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központja, valamint a fogorvostudományi szak skill részlege nemcsak regionálisan egyedülálló intézmény, hanem a modern orvostechnológia európai, illetve világszínvonalú oktatására is alkalmassá vált.

Az UnivTV rövid videója a központról innen tekinthető meg:

Forrás:

PTE

Fotó:

Csortos Szabolcs/PTE

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!