Már pályázhatnak a pécsi orvosisok a Tudományos Diákköri Ösztöndíjra

2024. január 24.

Meghirdette Tudományos Diákköri Ösztöndíját a 2023/2024-es tavaszi szemeszterre a PTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanácsa, melyre február 23-ig várják a jelentkezéseket.

A Tudományos Diákkör célja a pécsi orvoskar tehetséges, kutatómunka iránt érdeklődő hallgatóinak bevezetése és megismertetése a tudományos kutatói és klinikai munkafolyamatokkal, hosszú távú célja az egyetemi oktatói, kutatói utánpótlás kinevelése.

Ahogy az a honlapjukon is olvasható, tagjainak lehetősége van részt venni a TDT által szervezett TDK Konferenciákon és TDK Szalon rendezvényeken előadóként és résztvevőként egyaránt. Mindemmellett a hallgatók konferencialátogatásra is pályázhatnak, mely a külföldi és szakmai tudományos életbe való bekapcsolódásukat könnyíti meg.

A hallgatók közül a legkiemelkedőbbek évente meghirdetett ösztöndíjpályázaton 10 hónapos támogatási időre nyerhetnek el ösztöndíjakat. Az idei pályázat jelentkezési határideje: 2024. február 23-a, péntek, 24:00, ehhez a hírhez csatolt táblázatot szükséges kitölteni. A pályázathoz minden tevékenységről szükséges igazolást mellékelni:

  • Demonstrátori Tevékenység igazolására a DDK vezetőség által kiállított dokumentum
  • Szervezői tevékenység esetében a szervező társaság igazolása
  • Tanulmányi átlag esetén a TO által kiállított dokumentum
  • Szakkollégiumi tagság esetén a szakkollégium által kiállított dokumentum
  • Nyelvtudásnál nyelvvizsga bizonyítvány másolata
  • Konferencia való részvétel esetében az oklevél másolata, ennek hiányában a szervező társaság által kiállított igazolás
  • Dékáni Pályamunka esetében oklevél másolata, ennek hiányában a Dékáni Hivatal által kiállított igazolás
  • Publikációk esetében a megjelent közlemény másolata, illetve folyóirat neve, száma, oldala
  • Közéleti-, Oktatói-, Kulturális-, Sportteljesítmény pályázásakor a tevékenységeket maximum egy A4-es dokumentumban kérik részletezni, amit majd a TDT vezetősége egyénileg fog elbírálni.

A pályázatokat a pteaoktdk@gmail.com címre várják, kizárólag elektronikus formában.

További részletek itt:

aok.pte.hu/hu/egyseg/1700/hir/16510

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!