Tájékoztató a szóbeli felvételi meghallgatásról

2024. február 19.

Kedves Felvételizők!

Az általános orvos szakok szóbeli felvételi vizsgájára a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet és az egyéb kapcsolódó jogszabályok által meghatározottak alapján kerül sor.

Szóbeli felvételi meghallgatásra az általános orvosképzési helyek közül azon a Karon kerül sor, amelyet 2024. február 15-én, a felvételi jelentkezés lezárásakor első helyen jelölt meg a felvételiző. A meghallgatás alkalmával a maximális 100 intézményi pontból 50 pontot szerezhetnek. A szóbeli felvételivel szerezhető maximum 50 pont egyéb intézményi ponttal nem váltható ki.

A négy orvos- és egészségtudományi képzőhely egységesen elfogadja az egymás szóbeli felvételi meghallgatásán elért eredményt.

A szóbeli felvételi meghallgatás várható időpontja a PTE általános orvos-, és fogorvos képzés esetén 2024. április 2-12 közé esik.

pontos helyszín és időpont a felvételi tájékoztató levélben kerül megjelölésre, mely várhatóan 2024. március 11-15. között kerül kiküldésre. Pótvizsga időpontot csak indokolt és méltányolható és igazolt esetben (pl. kórházi tartózkodás) biztosítunk.

A szóbeli felvételi meghallgatáson szerezhető 50 pont az alábbiakból tevődik össze:

1. Bemutatkozás, amely részeként a következő dokumentumot szükséges magával hoznia:

  • Hagyományos önéletrajz (maximum 1 A/4 oldal terjedelmű). Az önéletrajz információt tartalmaz a kötelező tanulmányokon kívül végzett esetleges képzésekről/képességekről/érdeklődési körökről is. Az önéletrajz végén néhány mondatban kérjük, foglalja össze a jelentkező, hogy miért jelentkezik az orvosi egyetemre.

2. Általános elbeszélgetés, elsősorban a fenti dokumentummal kapcsolatban.

3. Egy szituációs feladatot kapnak a felvételizők, amelynek célja nem a tárgyi tudás mérése, hanem az orvosi működéshez szükséges társas készségek és személyes kompetenciák, attitűd, szociális érzékenység vizsgálata, amely elsősorban az alábbiakat foglalja magába:

  • egészségtudatosság,
  • mások iránti felelősségérzet, etikai érzék, tudatos moralitás, tolerancia
  • társadalmi érzékenység, kommunikáció
  • érzelmek felismerése, empátia
  • érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, türelem
  • együttműködési készség, szervezőkészség, döntésképesség, gyors reagálás,
  • stressztűrőképesség, állóképesség.

4. A meghallgatás során a felvételiző kommunikációs képességei is felmérésre kerülnek.

A meghallgatást követően a felvételi bizottság zárt ülésen értékeli a jelentkező teljesítményét, és meghatározza az elért pontszámot. Az eredményt a vizsgát lebonyolító intézmény rögzíti a felvi.hu oldalán 3 munkanapon belül.

Az Általános Orvostudományi Kar Fogorvos szakán a szóbeli elbeszélgetés része egy manuális készséget felmerő gyakorlati feladat. A felmerés a Purdue Pegboard teszthez alkalmazott eszköz segítségével történik. 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!