Pécsi központ is erősíti már a NATO innovációs szervezetét

2024. április 12.

Az orvosi szimuláció, virológia, biotechnológia, VR-, AR- és XR tecnológiák, MI fejesztés, valamint additív technológiák terén, számos laborral és kompetenciaközponttal is támogatja a Pécsi Tudományegyetem a NATO védelmi innovációs szervezetét, mely jelentős bővülést hajt végre Magyarországon.

A NATO DIANA napokban tett bejelentése szerint sokszorosára bővíti magyarországi jelenlétét: technológiai fejlesztést végző gyorsító- és tesztközpontokat kapcsol be a kutatás-fejlesztési hálózatába. A hálózat célja, hogy a honvédelmi alapú innováció a legmodernebb technológiák fejlesztésén és átvételén, valamint védelmi eszközök gyártásán túlmenően olyan hozzáadott értékeket állítson elő, amelyek széles társadalmi körben is hasznosíthatók.

A katonai szövetség dinamikusan növekedő védelmi-ipari innovációs hálózatához Magyarország egy akcelerátorral, vagyis gyorsítóközponttal és tesztközpontokkal csatlakozik, hogy egyaránt erősítse a hazai és a NATO-n belüli nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködést, továbbá az új technológiák hasznosítását.

Az első magyarországi DIANA-gyorsítóközpont VIKI-Nokia néven kezdi meg működését, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet NZrt. (VIKI) és a Nokia Solutions and Networks Kft. együttműködésének eredményeként. A központokat a Pécsi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a BHE Bonn Hungary Electronics Kft., az Alverad Technology Focus Kft., az ITSec Area Kft., valamint a Nokia Bell Labs hozta létre.

Több egységgel erősíti a NATO innovációs törekvéseit a PTE

A Pécsi Tudományegyetem DIANA Tesztközpontja számos laboratóriumával és kompetenciaközpontjával járul hozzá a NATO védelmi innovációs törekvéseinek sikeréhez. A PTE több mint 2150 négyzetmétert magában foglaló Center for Advanced Medical Technology (CAMTech) laborjainak (3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ; Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ) kapacitásaira építkezve az orvosi eszköz- és szoftverfejlesztés komplex folyamatát teljes egészében képes lefedni.

A PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ kiemelkedő innovációs műhelyként a 3D- technológiák terén nyújt korszerű szolgáltatásokat, innovációs és szolgáltatási portfóliója egészségügyi és ipari szereplőket is képes kiszolgálni, lehetővé téve a termékfejlesztést, a prototípuskészítést és a kis sorozatú gyártást is.

A Virtuális és Kiterjesztett Valóság Kutatócsoport elsősorban oktatási, orvosi, biomedikai és 3D- modellezési szakterületeken kutatja a rendelkezésre álló VR-, AR- és XR-lehetőségek beépíthetőségét, igazodva a felhasználói igényekhez. Lehetőség van az orvosi diagnosztika során keletkezett adatok mesterséges intelligencia (MI) támogatásával történő kiértékelésére, folyamatok optimalizálására, orvosi beavatkozások és szimulációk értékelésére.

A PTE Általános Orvostudományi Karán működő, nemzetközi szinten is kiemelkedő Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ (OKIK) eszközparkja hazai és nemzetközi viszonylatban is kimagasló színvonalú szimulációs oktatási, képzési tevékenységet tesz lehetővé. Az orvoskaron működő skill laborhoz hasonló a PTE Egészségtudományi Karán található Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központ, ahol hiperrealisztikus módon kialakított szimulációs terei által nyújtott infrastrukturális, szimulációs és oktatástechnikai lehetőségek alkalmasak a klasszikus skill jellegű, demonstrációs és szimulációs típusú oktatásra is.

A szimulációs központban rendelkezésre álló eszközökkel a kiválasztás és alkalmasság tesztelésében használt legkomplexebb eszközökkel rendelkezünk. A pécsi DIANA Tesztközpont kompetenciái és laboratóriumi infrastruktúrái felölelik továbbá a virológiai és biotechnológiai kutatásokat is. A PTE Szentágothai János Kutatóközpontban működő BSL 4-es besorolású laboratóriumban virális zoonózisok kutatása zajlik, míg a biotechnológiai kutatások fókuszában főként különböző betegségek in vitro modellezése, kutatása történik mesterségesen előállított szövetekben, elsősorban gyógyszerfejlesztési, illetve egyéb terápiás eljárások kidolgozása céljából.

Az emberi képességek javítására szolgáló technológiáknak számos formája létezik, a biomechanikai laboratóriumban főként orvosmérnöki kutatások, valamint biomechanikai prototípusfejlesztés történik (pl. exoskeleton). Emellett az anyagtudományok terén az anyagvizsgálati laborban a vizsgálatok széles skáláját biztosítják kutató, valamint ipari megrendelők részére is.

A pécsi DIANA tesztközpont része a CoreTechs Solutions Kft. is, mely a PTE spin-off vállalataként számos területen kooperál a CAMTech központtal, applikáció- és webfejlesztés, valamint a VR- és AR-technológiákra épülő, az orvosképzésben hasznosítható vizualizációs keretrendszerek fejlesztése terén.

A centert a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium is támogatja, ahol több célú ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítése és fejlesztése zajlik. Ezen labor fő célja egy innovációs tér fizikai és tartalmi megvalósítása, ami az ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik.

A NATO pécsi DIANA központját támogatja a PTE Általános Orvostudományi Karán működő Védelmi Egészségügyi Kiválósági Központ is, melynek célja a jelenlegi nemzetközi konfliktus- és katasztrófahelyzetek kihívásaiban érintett országok számára a megjelenő új típusú egészségügyi és egészségvédelmi problémák következményeinek a lehetőségekhez képest legjobb megoldásának a kidolgozása.

Fotó:

Csortos Szabolcs/UnivPécs.com

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!