Well-being mentorképzés a pécsi orvoskaron: a jóllét előmozdítása a visegrádi régióban

2024. június 6.

A Well-being koncepció keretében május 30-31-én a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara adott helyet egy különleges kezdeményezésnek, melynek célja olyan hallgatói és oktatói mentorok képzése volt, akik a megszerzett tudásukat és készségeiket a jóllét előmozdítására használhatják fel a saját környezetükben. Mivel a rendezvény szerves része volt az „Promoting the Well-being Concept in the Medical and Public Sector of the Visegrad Region” című pályázatnak, ezért a tréningen négy ország – Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország – képviselői vettek részt. A résztvevők között különböző szakmai háttérrel rendelkező (orvostanhallgatók, PhD hallgatók, oktatók, pszichiáterek, pszichológusok és adminisztratív munkatársak) egyének voltak, akik mind elkötelezettek a mentális egészség és jóllét területe iránt.

A kétnapos tréning az oktatók és hallgatók számára készülő módszertani útmutató közös kidolgozására fókuszált. A képzés négy fő témakör köré szerveződött. A tanulásmódszertani modul során a résztvevők új módszereket sajátítottak el a hatékony tanulás és tanítás érdekében. A stresszkezelés modul a stressz felismerésére és az azzal való megküzdésre fókuszált, míg az általános kommunikációs ismeretek és az empatikus kommunikáció témakörei során a hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés fejlesztése és a megfelelő rapport kialakítását, segítő beszélgetés lépéseit tanulhatták meg a résztvevők.

A program résztvevői elkötelezettek a mentális egészség szerepének hangsúlyozásában és fejlesztésében, legyen szó oktatókról, adminisztratív munkatársakról vagy hallgatókról. Ugyanis, a szakmai és személyes fejlődéshez, illetve a tanulmányi és munkahelyi elköteleződéshez is elengedhetetlen a kihívásokkal történő hatékony megküzdési képesség, úgy, mint a tudatos tervezés, az új helyzetekhez és közösségekhez történő alkalmazkodási képesség. Természetes módon lehetnek nehézségek bárki életében a magán – vagy szakmai/akadémiai életében, azonban az elmúlt években a mentális egészség szerepe azért is különösen hangsúlyos, mivel a világjárvány és a háborús fenyegetettség fokozzák a bizonytalanságot és fenyegetettség-érzést, a jövőtől való általános szorongást.

A mentorképzés és az ezáltal megalapozott speciális mentorprogram célja, hogy támogatást nyújtson közvetlenül az említett kihívásokkal történő megküzdéshez szervezeti és egyéni szinten, illetve közvetetten a mentorok motivációs eszközeinek fejlesztésével. A mentorok a saját speciális szervezeti igényeikhez igazíthatják a program tartalmát, figyelembe véve az adott munkakörnyezetet, célpopulációt és attitűdöket.

A kétnapos pécsi képzés jelentős előrelépés volt annak a közös célnak a tekintetében, hogy erősödjön az a támogató és motiváló környezet, mely a diákokat és a kollégákat veszi körbe.

A program következő lépéseként 2024. október 10-én a Pécsi Általános Orvostudományi Karon „Promoting the Well-being Concept in the Medical and Public Sector of the Visegrad Region” címmel tartanak konferenciát a pécsi, a pozsonyi, a prágai és a gdanski egyetemek közös szervezésében.

A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a well-being fontosságára, egyúttal bemutassa a szerteágazó, mindennapjainkba integrálható intervenciós lehetőségeket és „jó gyakorlatokat” az oktatók, adminisztratív munkatársak és hallgatók számára.

A konferencia angol nyelven zajlik.  A szervezők örömmel várják a hallgatókat, az oktatókat és az adminisztratív dolgozókat is, a részvétel ingyenes, regisztrálni viszont ezen a linken szükséges 2024. szeptember 1-ig.

Szervezők:

  • PTE Általános Orvostudományi Kar
  • Jessenius Orvostudományi Kar, Martin, Szlovákia
  • Károly Egyetem, Hradec Králové-i Orvosi Kar, Csehország
  • Gdanski Orvosi Egyetem, Lengyelország

Dr. Varga Zsuzsanna, a Well-being Koncepció vezetője,

Dr. Gács Boróka, a Pszichológiai Konzultációs szolgálat szakmai vezetője

FotóK:

Dr. Varga Zsuzsanna

Verébi Dávid

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!