Tájékoztatás

2008. február 8.

Hallgatói diákjóléti programok támogatása

A német és az angol programos hallgatók azzal a kéréssel fordultak decemberben a Dékáni vezetéshez, hogy részükre kulturális és diákjóléti programok számára állandó éves finanszírozást biztosítsunk. A részletesen megjelölt célokat a hallgatói élet szempontjából fontosnak és méltányolandónak találtuk s részükre éves szinten a mindenkori nettó bevételek 0,5%-át, mint támogatást kívánunk folyósítani, ez jelenleg 9-10 millió Ft-ot jelent éves szinten. A keret felhasználása dékáni ellenjegyzéshez kötött. A keret nem érinti az intézetek részére kifizetendő dologi kereteket. Pécs, 2008. február 8. Dr. Miseta Attila s.k. dékánhelyettes