Parkolási matricák megújításának új menete

2008. november 7.

Parkolási matricák megújításának új menete

Tájékoztatás Szíves tájékoztatásul értesítjük az Orvostudományi Kar és a Klinikai Központ dolgozóit, hogy 2008. december 31-i hatállyal a behajtási matricák érvényességi ideje lejár. Az új matricák igényléséhez az új formanyomtatvány pontos kitöltése, illetve a csekk befizetését igazoló szelvény szükséges. Azok az igénylők, akik a Pacsirta úti parkolóba kérnek behajtási engedélyt, az igénylőlapot a Klinikai Központhoz (Honvéd u. 5., II. emelet 208. szoba, Vasné Hegedűs Zsuzsanna 6011, zsuzsanna.hegedus@kk.pte.hu ) nyújtsák be. Akik a Szigeti úti parkolóba kérnek engedélyt, Tranzit behajtást, illetve a külsős érdekeltek (módja és összege változatlan 5.000,- Ft/év) továbbra is a Dékáni Hivatalhoz (Sóstai Erika, 5412, erika.sostai@aok.pte.hu ) nyújtsák be igényüket folyó év november 30-ig. Az új formanyomtatvány megtalálható a csatolt dokumentumban, illetve a www.aok.pte.hu (Szervezeti egységek/Dékáni Hivatal/Dokumentumtárában). Egy dolgozó maximum 3 db. (az engedély kategóriájától független) behajtási engedélyt válthat ki. Első autóra 1.500,- Ft/év Második autóra 2.000,- Ft/év Harmadik autóra 3.000,- Ft/év (Az ügyeleti/konziliárusi kártyák nem kerülnek megújításra. Az óvodai, bölcsődei behajtási engedélyek kiadásának feltétele: a gyermek bölcsődei vagy óvodai felvételének igazolása.) Pécs, 2008. november 7. Dékáni Hivatal

Dokumentum(ok)