Gyászhír

2010. november 8.

Elhunyt Dr. Trixler Mátyás professzor

A gyászoló család,
a Pécsi Tudományegyetem, a PTE Általános Orvostudományi Kara és a PTE Klinikai Központja
mély megrendüléssel tudatja, hogy

Dr. Trixler Mátyás

a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
emeritus egyetemi tanára és volt igazgatója,
a Magyar Ideg-Elmeorvosok Társaságának,
a Magyar Pszichiátriai Társaságnak,
a Humángenetikai Társaságnak,
a Biológiai Pszichiátriai Társaságnak,
a Pszichofarmakológiai Társaság vezetőségének,
a New York Academy of Science,
az Association of European Psychiatrists volt tagja,
a Szentgyörgyi Albert díj,
az Ernst Kris díj,
az Oláh Gusztáv díj,
valamint több szakmai elismerés birtokosa

2010. október 23-án, életének 70. évében váratlanul elhunyt.

Személyében a család szerető édesapát és férjet,
a magyar orvostársadalom nemzetközileg
elismert szakterületének kiemelkedő művelőjét,
az Egyetem nagyrabecsült professzorát,
a betegek lelkiismeretes, gondos gyógyítóját,
az egyetemi hallgatók elhivatott oktatóját gyászoljuk.

Az elhunytat a Pécsi Tudományegyetem, a PTE Általános Orvostudományi Kara és a  PTE Klinikai Központja saját halottjának tekinti.

Temetése 2010. november 15-én 13:00 órakor
a Pécsi Központi Temető Kápolnájában lesz.

In memoriam Prof. Dr. Trixler Mátyás

A Pécsi Tudományegyetem, a PTE Általános Orvostudományi Kara és a PTE Klinikai Központja megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Trixler Mátyás emeritus egyetemi tanár, nagyrabecsült kollégánk 2010. október 23-án, 70. életévében váratlanul elhunyt.
Dr. Trixler Mátyás professzor egyetemi tanulmányait 1965-ben fejezte be kiváló eredménnyel a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd a végzést követően itt teljesedett ki szakmai munkássága. Kezdetben pszichiáter és neurológus orvosként az Ideg-Elme Klinikán dolgozott, később klinikai tevékenysége egyre inkább a pszichiátria területére irányult. Iskolateremtő munkát végzett a pszichiátriai osztályok terápiás struktúrájának átalakításában.
Két alkalommal nyert Humboldt ösztöndíjat, melynek során Németországban jelentős kutatómunkát végzett. Vizsgálati eredményeiből írta kandidátusi értekezését. A kandidatúra megszerzését követően oktatói-kutatói, gyógyítói munkáját az egyetem Pszichiátriai Klinikáján folytatta. 1993-ban egyetemi tanári kinevezést kapott, majd ugyanezen évtől kezdve 12 éven keresztül vezette a Klinikát.
Munkaidejének jelentős részét betegei között, azok gyógyításával töltötte. A betegekért mély felelősséget érzett. Példaértékű magatartása a klinika arculatát meghatározta.
2001-ben MTA doktori fokozatot szerzett. Kutatásai nyomán nemzetközi kooperációban számtalan nívós publikáció kötődik a nevéhez.
Trixler professzor nemcsak a gyógyítást tekintette szívügyének, hanem az oktatást is. Mind a magyar, az angol és a német nyelvű orvosképzésben előadások és gyakorlatok tartásával is részt vett. Mindezt rendkívül magas színvonalon, odaadó lelkesedéssel végezte. Előadásai a hallgatók körében rendkívül népszerűek voltak. Pszichoterápiás, művészetterápiás aktivitása nevét igen széles körben tette ismertté a szűkebb orvosi szakmán túl is.
Klinikusi tevékenységét meghatározta humanista beállítódása, humora és tudása.
Dr. Trixler Mátyás professzor úr személyében tanítványai, munkatársai nagyformátumú orvoskollégát, kiváló oktatót vesztettek el.
Professzor urat a Pécsi Tudományegyetem, a PTE Általános Orvostudományi Kara és  a PTE Klinikai Központja saját halottjának tekinti.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel őrizzük.