Igazgatói Értekezlet

2011. november 15.

2011. november 22. Tanácsterem

PTE/84133-1/2011. (10)

 

Meghívó

2011. november 22-én (kedden) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar
Központi Épületének Tanácstermében tartandó
Igazgatói Értekezletre.

Napirend:

1.      Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

2.      A 2012/2013. évi költségtérítési díjak.
Előadó: Porvay Péter gazdasági igazgató

3.      Nem önálló tanszékek létesítése.
Előadó: Dr. Perjési Pál egyetemi tanár


4.      Az Orvoskari akkreditációs anyag elfogadása.
Előadó: Dr. Csernus Valér dékánhelyettes, a kari akkreditációs munkacsoport vezetője


5.      Az ÁOK SZMSZ módosítása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

6.      Bejelentések.

Az 1., 2., 4., és 5. sz. napirendi pontok anyaga 2011. november 18-től a www.aok.pte.hu honlapon és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2011. november 15.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.
dékán