Kitüntetettek a XLIV. Egyetemi Orvosnapokon

2012. október 19.

A XLIV. Egyetemi Orvosnapok alkalmából rendezett ünnepi ülésen megtisztelő kitüntetések átadására került sor.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara

Pro Facultate Medicinae Arany fokozatát adományozta
Dr. Gallyas Ferenc
emeritus egyetemi tanárnak, az Idegsebészeti Klinika professzorának

Pro Facultate Medicinae postumus arany fokozatát adományozta
Dr. Trixler Mátyás
emeritus egyetemi tanárnak, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika volt igazgatójának.

Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát adományozta
Dr. Pintér Erika
egyetemi tanárnak, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet professzor asszonyának.
Dr. Rékási Zoltán egyetemi docensnek, a Doktori és Habilitációs Tanács titkárának.

Pro Facultate Medicinae emlékérem Bronz fokozatát adományozta
Bagodics Józsefné, a Magatartástudományi Intézet titkárságvezetőjének.
Tarjányi Lászlóné
intézetvezető ápolónőnek, I.sz. Belgyógyászati Klinika.
Végh Péterné óvónőnek, Pécsi Orvostudományi Egyetem Óvodája.

Dicséretben részesültek:

Bakos Tamásné klinikai asszisztens, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Dr. Boros Szilvia részlegvezető, Radiológiai Klinika
Brunnerné Bayer Zsuzsanna asszisztens, Orvosi Népegészségtani Intézet
Egri Józsefné ügyviteli alkalmazott Igazságügyi Orvostani Intézet
Jéglné Illés Zsuzsanna diplomás ápoló, Sürgősségi Orvostani Tanszék
Kiss Tamás könyvtáros, Pekár Mihály Orvos és Élettudományi Szakkönyvtár
Dr. Kocsis Béláné tanszéki biológus Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
Kocsisné Halas Ágnes intézeti titkárnő, Kórélettani és Gerontológiai Intézet
Pavlik Ferencné igazgatói titkárnői, I.sz. Belgyógyászati Klinika
Ribarics Ildikó vezető asszisztens, Radiológiai Klinika
Schrempf Mária szakasszisztens, Orvosi Genetikai Intézet.

A Hivatásért Árpádházi Szent Erzsébet Emlékérem kitüntetésben részesült
Rofrits Vilmosné, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet intézetvezető főnővére.

Karunk gyémántdiplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 60 éve szereztek diplomát.

Gyémántdiplomások:

1.      Dr. Bánsági László
2.      Dr. Ivánfi Sarolta Dr. Kolumbusz Lászlóné
3.      Dr. Jobst Kázmér
4.      Dr. Kecskés Lajos
5.      Dr. Kelemen Géza
6.      Dr. Kraáh Mihály
7.      Dr. Magyar Károly
8.      Dr. Mohay Antalné Dr. Móring Irén
9.      Dr. Szakács Dezső
10.    Dr. Szalay Zoltán
11.    Dr. Székely György
12.    Dr. Szily Ferenc

Karunk aranydiplomát adományozott azon nagybecsű orvosdoktorok számára, akik Egyetemünkön 50 éve szereztek diplomát.

Aranydiplomások:

1.    Dr. Ángyán Lajos
2.    Dr. Ángyán Lajosné Dr. Pados Éva
3.    Dr. Barabás György
4.    Dr. Begyes Borbála
5.    Dr. Bellus Sándor László
6.    Dr. Berta Gyula
7.    Dr. Berta Gyuláné Dr. Kardos Erzsébet
8.    Dr. Biró Gábor
9.    Dr. Bíró Vilmos
10.  Dr. Bouquet Gizella Ilona       
11.  Dr. Csere Tibor István
12.  Erdélyi Gábor Lászlóné Dr. Kishindi Kiss Katalin Mária
13.  Dr. Fábián Mária Anna
14.  Dr. Felker Jenő
15.  Dr. Felker Jenőné Dr. Lengyel Erzsébet
16.  Dr. Földi Sándor Imre
17.  Dr. Füzi István
18.  Dr. Gagyi Dénes
19.  Dr. Garzuly Ferenc
20.  Dr. Gárdos Sándor
21.  Dr. Hasitz Sándor
22.  Dr. Horgász János
23.  Dr. Joós Lászlóné Dr. Molnár Mária Terézia
24.  Dr. Kálózdi Tamás András
25.  Dr. Kopa Jánosné Dr. Kőnig Mária Magdolna
26.  Dr. Kovács Antal
27.  Dr. Kövesi Béla László
28.  Dr. Krommer Károly Ferenc
29.  Dr. Kurányi Éva 30.  Laboda Tiborné  Dr. Horváth Gertrúd Mária
31.  Dr. Lászlófi Valéria Mária
32.  Dr. Lázár Gyula Levente
33.  Dr. Lubics Magdolna    
34.  Dr. Marton Ilona Margit
35.  Dr. Mecseki László
36.  Dr. Mecseki Lászlóné Dr. Újsághy Erzsébet
37.  Dr. Moll Károly Lajos
38.  Dr. Nagy Márta
39.  Dr. Nagy Tibor
40.  Dr. Nedeczky Alajos
41.  Dr. Niedetzky Antalné  Dr. Szilasi Anna
42.  Dr. Nyeső József
43.  Dr. Orbán István
44.  Dr. Papp Ágnes
45.  Dr. Pár Alajos
46.  Dr. Pintér András Béla
47.  Polgár Mihályné Dr. Matyasovszky Rozália
48.  Dr. Porges Judit Mária
49.  Dr. Pungor Zsuzsanna Mária
50.  Dr. Resch Béla Árpád
51.  Dr. Rohonyi Béla
52.  Dr. Romhányi Mária Margit 
53.  Dr. Rónai Éva
54.  Dr. Sas Marianna Ilona
55.  Dr. Sárdi Ferenc János
56.  Dr. Schilli Antal
57.  Dr. Schneider Károly
58.  Dr. Somogyi Sándor József
59.  Dr. Süle Tamás Gyula
60.  Dr. Szabó Gyula Ferenc
61.  Dr. Szabó Judit
62.  Dr. Szarka József Ottó
63.  Dr. Szipőcs Jenő
64.  Dr. Temes Gyula
65.  Dr. Tuboly Péter
66.  Dr. Vadon Gábor Pál
67.  Dr. Vértes Marietta Jolán
68.  Dr. Vincze Erzsébet
69.  Dr. Vizer Gyuláné Dr. Molnár Margaréta

Romhányi Emlékérem kitüntetésben részesült
Dr. Nagy Judit, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum emeritus egyetemi tanára és
Dr. Szeberényi József egyetemi tanár, az Orvosi Biológiai Intézet igazgatója.

Kiváló Gyakorlatvezető elismerésben részesült:

1.       Dr. Pfund Zoltán        egyetemi docens         Neurológiai Klinika
2.       Dr. Lempel Edina       tanársegéd                   Fogászati és Szájsebészeti Klinika
3.       Dr. Czopf László        egyetemi docens         I. sz. Belgyógyászati Klinika
4.       Dr. Rékási Zoltán       egyetemi docens         Anatómiai Intézet
5.       Dr. Hollósy Tibor       tanársegéd                  Anatómiai Intézet
6.       Dr. Faluhelyi Nándor  orvosgyakornok          Radiológiai Klinika és Anatómiai I.
7.       Dr. Tényi Tamás        egyetemi tanár             Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
8.       Dr. Kocsis Béla          egyetemi docens         Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
9.       Dr. László Kristóf      adjunktus                    Élettani Intézet
10.     Dr. Mayer Klára         adjunktus                    Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
11.     Dr. Pethő Gábor         egyetemi tanár            Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
12.     Dr. Koppán Miklós    egyetemi docens         Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Anatómiai Intézet

A legjobban oktató intézetek:

Orvosi Biológiai Intézet
Dr. Szeberényi József egyetemi tanár
Kórélettani és Gerontológiai Intézet
Dr. Koller Ákos egyetemi tanár, intézetvezető helyett Dr. Garai János docens úr vette át az oklevelet.
Pathológiai Intézet
Dr. Pajor László egyetemi tanár, intézetvezető helyett Dr. Kereskai László docens úr vette át az oklevelet.

A legjobban oktató klinikák:

Neurológiai Klinika,                                      Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár
II.sz. Belgyógyászati Kl.és Nephrológiai C.   Dr. Wittmann István egyetemi tanár
I.sz. Belgyógyászati Klinika                    Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

Örömmel jelentjük, hogy a Semmelweis Napon Dr. Szabó István, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika emeritus professzora Semmelweis díjban részesült, Dr. Kránicz János emeritus professzor az Egészségtudományi Karról Batthyány-Strattmann László díjban részesült.

A 2012/2013-es tanévben Köztársasági ösztöndíjban részesülnek kiemelkedő tanulmányi eredményükért az alábbi hallgatók:

1. Fazekas Ádám
2. Cseh Anna
3. Scheich Bálint
4. Kardos Dániel József
5. Horváth Andrea
6. Riba Ádám
7. Cseh Tamás
8. Fejes Anikó Vivien
9. Kiss Máté
10. Zsilli Gábor Barnabás

Az évfolyam kiemelkedő hallgatója elismerésben részesült:

II. évfolyam  

Általános Orvos Szak                                         Szakács Zsolt
Fogorvos szak                                                   Hollósi Barbara
Fogorvos szak, Angol Program                          Lovász Bálint Viktor
Gyógyszerész szak                                            Pózna Diána Ildikó
Orvosi Biotechnológia Szak, Angol Program      Kiss Máté

III. évfolyam  

Általános Orvos Szak                Karádi Zsófia Nozomi

IV. évfolyam

Általános Orvos Szak                            John Flóra
Angol Program                                      O’Sullivan Ian Robert
Német Program/Deutsches Program     Hartmann Tobias Emanuel
Gyógyszerész szak                                Botár Bettina

 V. évfolyam

Általános Orvos Szak                Tóth Marcell
Angol program                          Vinjor Orjan
Gyógyszerész Szak                    Zsilli Gábor Barnabás

VI. évfolyam

Általános Orvos Szak                     Biró Zsanett Katalin
                                                      Cseh Anna Mária
                                                      Kontár Zsuzsanna
                                                      Scheich Bálint
                                                      Cseh Tamás
                                                      Tornyos Adrienn

 Angol Program/English Program   Östberg Viktoria Elisabeth

 

Jubiláló orvosainknak, kitüntetett oktatóinknak, dolgozóinknak és hallgatóinknak szívből gratulálunk.
További sikereket és jó egészséget kívánunk!

Az Általános Orvostudományi Kar dékáni vezetése