A PTE ÁOK díszdoktora lett Mihail Razvan Ungureanu, volt román miniszterelnök

2012. december 13.

A PTE díszdoktora lett Mihai Razvan Ungureanu volt román miniszterelnök
és Jari Vilén korábbi finn nagykövet

 

A Pécsi Tudományegyetem rektora, Bódis József december 13-án tiszteletbeli doktorrá avatta Románia korábbi miniszterelnökét, Mihai Razvan Ungureanut, és a Finn Köztársaság korábbi magyarországi nagykövetét, Jari Pekka Olavi Vilént.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Doktori Szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően az Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket, nemzetközi elismerésre tettek szert, szoros kapcsolatot tartanak fenn a Pécsi Tudományegyetemmel, komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak, művészetnek és honoris causa doktori címmel történő elismerésük a Pécsi Tudományegyetem megbecsültségét emeli.

A Pécsi Tudományegyetem rektora és szenátusa a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává fogadtaMihai Razvan Ungureanut, Románia korábbi miniszterelnökét, akit Miseta Attila professzor, a PTE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja terjesztett fel a megtisztelő címre. Az indoklásban szerepelt, hogy a pécsi orvostudományi kar oktatói több éve intenzív kapcsolatot tartanak a marosvásárhelyi orvos és gyógyszerész kollégákkal. Az elmúlt öt évben mintegy 300 hallgatót fogadott Marosvásárhelyről a PTE ÁOK ingyenesen, elsősorban részképzések keretein belül. Több mint hatvan pécsi oktató tartott hosszabb, vagy rövidebb szeminárium sorozatokat. A számos megbeszélés során világossá vált, hogy a marosvásárhelyi képzés megmaradása a magyar nyelvű önálló oktatóegység nélkül nehezen lenne elképzelhető. Mihai Razvan Ungureanu kormánya felismerte, hogy a népcsoportok békés egymás mellett élése az Európai Unió fennmaradásának egyik pillére, és hogy az anyanyelv megtartása ennek a legfontosabb feltétele.

„Azt gondoljuk, hogy Miniszterelnök Úr példát mutatott abban a tekintetben, hogy az együttélés közös nevezőjét keresve előbbre juthatunk, jobban szolgálhatjuk hazánkat, nemzetünket és az európai nemzetközösséget is. Világosan felismerte, hogy a tudományok, és azok oktatása nemzetek fölötti feladat, és nem a kultúrharc része. Éppen ezért a magunk részéről természetesnek gondoltuk a Honoris Causa cím felajánlását.” – írta az előterjesztésében Miseta Attila professzor.

A Finn Köztársaság korábbi magyarországi nagykövetét, Jari Pekka Olavi Vilént a PTE Illyés Gyula Kar dékánja, Dr. Horváth Béla egyetemi tanár terjesztette fel a díszdoktori címre. Az indoklásból az derül ki, hogy nagykövetként, mely pozíciót öt éven keresztül, 2012 augusztusáig töltött be, fontosnak tartotta a két ország közötti egyre sokrétűbbé váló kapcsolatok erősítését. Pedagógus végzettségűként kiemelt feladatként kezelte a közismert finn-magyar nyelvrokonság ápolását. Segítette és támogatta a magyarországi egyetemeken működő finn nyelvi professzorok és lektorok hálózatának kialakítását. Ösztönözte új testvérvárosi kapcsolatok létrejöttét, a meglévő együttműködéseket új tartalommal töltötte meg. Kibővítette a magyarországi finn tiszteletbeli konzuli hálózatot, tematizálva, országosan kiterjesztve és aktivizálva a finn-magyar kapcsolatokat. Így dolgozik ma már Pécsett és Szegeden is tiszteletbeli finn konzul.

Nagyköveti megbízatása alatt Jari Pekka Olavi Vilén gyakran tett látogatást a Pécsi Finn Konzulátuson, valamint Szekszárdon, ahol jelentősebb számú finn kolónia él. Szekszárdi látogatásai során több alkalommal is felkereste a PTE Illyés Gyula Kart, támogatta közös kulturális programok szervezését, a Finn hét rendezvénysorozat keretében előadást is tartott.