In Memoriam Prof. Dr. Ember István

2013. június 4.

 

 

 

 


Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2013. június 1-jén életének 61. évében elhunyt Dr. Ember István egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézetének igazgatója.
Ember Professzor Úr 1952-ben, Debrecenben született. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte, 1977-ben általános orvos szakon szerzett summa cum laude diplomát. 1989-ben lett az orvostudományok kandidátusa, majd 1994-ben habilitált, 2003-tól pedig az MTA doktora. 


1977 és 1992 között a DOTE Közegészségtani és Járványtani Intézetének munkatársa (központi gyakornok, tanársegéd, adjunktus). Ezután egyetemi tanárként a Pécsi Orvostudományi Egyetemre került, ahol 1992-től a Közegészségtani Intézet vezetője, 1995 és 1997 között oktatási rektorhelyettes, 2004-től a PTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézetének vezetője, és emellett 2008-tól az Egészségtudományi Kar Népegészségügyi mesterszakának vezetője.

Általános Orvosi Laboratóriumi Vizsgálatok (1981), Közegészségügyi és Járványügyi Laboratóriumi Vizsgálatok (1989), Megelőző Orvostan és Népegészségtan (2003), illetve Foglalkozás-orvostan (2008) szakvizsgákkal rendelkezett. A graduális oktatás mellett az Általános Orvostudományi Kar és az Egészségtudományi Kar Doktori Iskoláiban is PhD programot vezetett, számos PhD hallgatónak volt témavezetője. A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga bizottság tagja, a Megelőző orvostan, népegészségügy, kórházhigiéne Szakmai Kollégium Tanácsának tagja, a szakképzés dunántúli régiójának grémiumvezetője, számos rezidens tutora, illetve mentora.


Rendkívül sokoldalú kutató volt, szerteágazó kutatási területei között szerepelt a kémiai- és környezeti karcinogenezis, az új molekuláris biomarkerek kidolgozása, a daganatok molekuláris epidemiológiája, a történeti egészségtan, a DNS chip technológia, archeogenetika, mitokondriális DNS és daganatok, MAP-kinázok, génexpresszió-változások és mikro RNS-ek vizsgálata.

Több mint 30 társaság tagja, a Magyar Epidemiológiai Társaság elnöke, emellett számos alapítvány alapító, illetve kuratóriumi tagja. Több hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Journal of Proactive Medicine és a Magyar Epidemiológia főszerkesztője. 2011-ben beválasztották Collegium Ramazzini nemzetközi környezet- és foglalkozásegészégügyi testület tagjai közé.

Legfontosabb kitüntetései: Szociális és Egészségügyi Minisztérium kiváló munkáért díja TDK tutori tevékenységért (1989), Magyar Onkológusok Társasága Terry Fox díj (1993), Széchenyi István Professzori Ösztöndíj (1997), A Magyar Higiénikusok Társaságának Fodor-Fenyvessy emlékérme (2001), Holub József kutatói díj (2002), Lissák Kálmán díj (2002), Markusovszky Kórház jubileumi emlékplakettje (2004), Népegészségügyi Tudományos Társaság emlékérme (2009).

Szakmai folyóiratokban történő aktív publikációs tevékenysége mellett számos könyv, tankönyv szerzője és szerkesztője, amelyek közül a legutóbb megjelent Népegészségügyi Orvostan című nagy, átfogó tankönyv mind a graduális mind a posztgraduális képzésben mérföldkőnek tekinthető.

Ember Professzor Úr munkásságához kötődik a Közegészségtani (mai nevén Orvosi Népegészségtani) Intézetben a Magyarországon egyedülálló, a daganatok molekuláris epidemiológiáját központba helyező, modern, molekuláris biológiai módszerek alkalmazásán alapuló közegészségtani iskola létrehozása, ami mind a mai napig az Intézetet fő profilja maradt.

Ember Professzor Úr aktívan részt vett a hazai közegészségügy alakulásában, az ÁNTSZ újonnan kinevezett tisztiorvosai számára országos szinten szervezett tisztiorvosi tanfolyamok vezetője volt.

Szívén viselte az erdélyi magyarság ügyét, mindent megtett, hogy előmozdítsa karunk és a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem közötti kapcsolatok erősödését, fáradhatatlanul oktatott és PhD programokban vett részt a Marosvásárhelyi Egyetemen.

Ember Professzor Úr személyében páratlan humán műveltségű kollégát, oktatót, kutatót veszítettünk el, aki a Karért, az Egyetemért és a Nemzetért érzett felelősséggel dolgozott a hazai közegészségügyért.

Ember István Professzor Urat a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara saját halottjának tekinti.

Professzor Úr temetéséről később történik intézkedés.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.