Kari Tanácsülés

2013. szeptember 26.

Meghívó a Kari Tanács 2013. október 3-án 15 órakor tartandó ülésére

PTE/53677-1/2013. (10)

Meghívó

2013. október 3-án (csütörtök) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó Kari Tanácsülésre.

Napirend:

1.    Igazgatói pályázatok véleményezése.
       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

2.    Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.
       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

3.    „Pro Facultate Medicinae” kitüntetések adományozása.
       Előadó: Dr. Miseta Attila  dékán

4.    „Címzetes egyetemi tanári” cím adományozása.
       Előadó: Dr. Gerlinger Imre  egyetemi tanár

5.    Idegtudományi Centrum létrehozása.
       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

6.    Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Tanszék létesítése.
       Előadó: Dr. Nagy Ákos egyetemi docens

7.    Gyógyszerésztudományi Szak kari akkreditációjának pályázata.
       Előadó: Dr. Perjési Pál egyetemi tanár

8.    Biotechnológia Mesterképzési Szak anyagának ismertetése.
       Előadó: Dr. Pongrácz Judit egyetemi tanár

9.    A 2013/2014. tanév szóbeli záróvizsga bizottságai az Általános Orvos Szakon.
       Előadó: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

10.    Bejelentések

Az 1., 2., 5., 6., 7., 8. sz. napirendi pontok anyaga Intraneten a Meghívó alján, a Letölthető Dokumentumoknál azonnal, a 9. sz. napirendi pont melléklete 2013. szeptember 30-tól tekinthető meg. 
A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2013. szeptember 26.

Üdvözlettel:

 


Dr. Miseta Attila s.k.
dékán
 

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható